Bài giảng Tiết 48: Tính chất - Ứng dụng của hiđro (tiết 5)

- Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, không vị.

- Hiđro ít tan trong nước.

- Hiđro nhẹ hơn không khí.

Có 2 cách thu khí hiđro:
- Đẩy nước: vì hiđro ít tan trong nước
- Đẩy không khí: vì hiđro nhẹ hơn kk (úp ống nghiệm).

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 48: Tính chất - Ứng dụng của hiđro (tiết 5), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MÔN:HOÁ HỌC Lớp:8BÀI DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬKIỂM TRA BÀI CŨ:ĐÁP ÁNTrình bày tính chất vật lí của oxi? Tính tỉ khối của oxi đối với không khí?Oxi là chất khí, không màu, không mùi, không vị. Nặng hơn không khí. dO2/kk = 32/29 = 1,1CHƯƠNG V: 	HIĐRO - NƯỚCTÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐROTiết 48 TRƯỜNG THCS NGUYẾN KHUYẾN	KHHH: H 	NTK: 1	CTHH: H2	PTK: 2Tiết 48 Bài 31TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRONoäi dung baøi hoïcI. TÍNH CHẤT VẬT LÍ.Hãy quan sát lọ chứa hiđro đã chuẩn bị sẵnvà nhận xét: trạng thái, màu sắc,mùi vị?Đáp án:Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, không vị.- Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, không vị.Tiết 48 Bài 31TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRONoäi dung baøi hoïc- Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, không vị. -1 lít (=1000 ml) nước ở 150C hoà tan được 20 ml khí hiđro. Vậy tính tan trong nước của khí hiđro là như thế nào?- Hiđro ít tan trong nước.- Hiđro ít tan trong nước.I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ.H2O2Vào các ngày lễ, tết người ta thường thả bóng bay. Khí bơm vào bóng bay, bóng thám không, khinh khí cầu là khí hiđro. Nhận xét hiđro nặng hay nhẹ hơn không khí?Tiết 48 Bài 31TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRONoäi dung baøi hoïc- Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, không vị.- Hiđro nhẹ hơn không khí. (nhẹ nhất trong các chất khí)- Hiđro ít tan trong nước.I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ.Tính tỉ khối của hiđro đối với không khí? 2Hkkd=229- Hiđro nhẹ hơn không khí. Từ tính chất vật lí, em hãy nêu cách thu khí hiđro?Có 2 cách thu khí hiđro:- Đẩy nước: vì hiđro ít tan trong nước- Đẩy không khí: vì hiđro nhẹ hơn kk (úp ống nghiệm).a) §Èy n­ícb) §Èy kh«ng khÝa) §Èy n­ícb) §Èy kh«ng khÝC¸ch thu khÝ oxiC¸ch thu khÝ hidroSo sánh tính chất vật lí của hiđro và oxi?* Giống nhau: - Đều là chất khí, không màu, không mùi, không vị. - Đều ít tan trong nước.* Khác nhau:	Hiđro	Oxi- Nhẹ hơn không khí.	- Nặng hơn không khíĐáp án:Tiết 48 Bài 31TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRONoäi dung baøi hoïcI. TÍNH CHẤT VẬT LÍ.II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC.Hãy quan sát đoạn băng thí nghiệm sau.HHCác nhóm tiến hành làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập. (Chú ý thử độ tinh khiết của hiđro trước khi đốt) 1/ Tác dụng với oxi. a) Thí nghiệmPHIẾU HỌC TẬPQuan sát thí nghiệm,nêu hiện tượng và giải thích:TiÕn hµnh thÝ nghiÖmHiÖn t­îng quan s¸t ®­îcGi¶i thÝch1. §èt khÝ Hi®ro trªn ®Çu èng vuèt ngoµi kh«ng khÝ. Dïng cèc thủy tinh óp trªn ®Çu ngän löa cña khÝ hi®ro ®ang ch¸y.- KhÝ Hi®o ch¸y với ngän löa nhỏ. - Cã nh÷ng giät n­íc nhá b¸m trªn thµnh cèc. Hi®ro t¸c dông víi Oxi trong kh«ng khÝ. Hi®ro t¸c dông víi Oxi t¹o thµnh n­íc.2. §­a ngän löa cña khÝ hi®ro ®ang ch¸y vµo b×nh ®ùng khÝ Oxi.Ngän löa ch¸y s¸ng h¬n.- Trªn thµnh b×nh xuÊt hiÖn nh÷ng giät n­íc. - Do khí Hi®ro cháy trong oxi nguyên chất.- Hi®ro t¸c dông víi Oxi t¹o thµnh n­íc.Tiết 48 Bài 31TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRONoäi dung baøi hoïc b) Nhận xétHiđro cháy trong khí oxi mạnh hơn cháy trong không khí, tạo thành nước.Phương trình hóa học: I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ.II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC. 1/ Tác dụng với oxi. a) Thí nghiệmViết phương trình hóa học của phản ứng? 2H2 + O2  2H2Ot0(mol) 2 : 1 (V)	2 : 1Cùng điều kiện 2H2 + O2  2H2Ot0OThảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: 1/ Tại sao hỗn hợp khí H2 và khí O2 cháy lại gây tiếng nổ?2/ Nếu đốt cháy dòng khí H2 ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí oxi hay trong không khí, sẽ không gây tiếng nổ mạnh. Vì sao?3/ Làm thế nào để biết dòng khí H2 là tinh khiết để đốt cháy mà không gây tiếng nổ mạnh?- Hỗn hợp khí hiđro và khí oxi là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất nếu trộn khí H2 và khí O2 theo tỉ lệ về thể tích đúng như hệ số trong PTHH là: 2 : 1. Quan sát đoạn băng thí nghiệm về hỗn hợp nổ của H2 và O2.HHĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 15:Tiết 21:Đáp án:1/ Hỗn hợp khí H2 và O2 khi cháy gây ra tiếng nổ vì hỗn hợp cháy rất nhanh và tỏa rất nhiều nhiệt  thể tích hơi nước tạo thành tăng lên đột ngột nhiều lần  làm chấn động mạnh không khí  gây ra tiếng nổ.(Liên hệ thực tế nổ khí hidro tại lò phản ứng số 3 nhà máy Fukushima- 1, Nhật bản. Vụ nổ xe chở khí hidro tại Q.9- TP HCM)2/ - Vì khí hiđro đã nguyên chất. - Thể tích H2 và O2 cháy không đúng tỉ lệ 2 : 13/ Thử độ tinh khiết của hiđro.Tiết 48 Bài 31TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRONoäi dung baøi hoïc b) Nhận xétHiđro cháy trong khí oxi mạnh hơn cháy trong không khí, tạo thành nước.PTHH: 2H2 + O2  2H2OI. TÍNH CHẤT VẬT LÍ.II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC. 1/ Tác dụng với oxi. a) Thí nghiệmHỗn hợp hiđro và oxi là hỗn hợp nổ.Bài 1:HBài 2:Bài 3:OBài tập về nhàTính thể tích khí hiđro và khí oxi (đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8g nước?H­íng dÉnLËp PTHHHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc bài cũ.Làm bài tập: 6 trang 109 sgk.Soạn bài phần còn lại, soạn tường trình thí nghiệm hiđro tác dụng với đồng oxit.GDthi ®ua d¹y tèt - häc tètTHÂN ÁI CHÀO CÁC EM!

File đính kèm:

  • pptHoa_8_T48.ppt
Bài giảng liên quan