Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng ôxi hoá - khử (tiết 12)

I/ Chất khử – Chất oxi hoá

1/ Chất khử:

- Là chất chiếm oxi của chất khác.

2/ Chất oxi hoá:

Là chất nhường oxi cho chất khác

 Oxi đơn chất cũng là 1 chất oxi hóa

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng ôxi hoá - khử (tiết 12), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng ôxi hoá - khửGiáo viên: Nguyễn Thanh NgânPhản ứng ôxi hoá - khửI/ Chất khử - Chất oxi hoáBài tập 1: Cho các phản ứng hoá học sau:1/ CuO + H2  ....... + .......2/ Fe2O3 + H2  Fe + .......3/ CO2 + Mg  MgO + C a/ Hoàn thành các PTHH trênCuH2O323H2O22t°t°t°Chất chiếm oxi của chất khác: H2MgChất nhường oxi cho chất khác:CuOFe2O3CO2b/ Trong mỗi phản ứng chỉ rõ : Chất nào chiếm oxi của chất khác? - Chất nào nhường oxi cho chất khác?H2Mg1/ Chất khử: - Là chất chiếm oxi của chất khác.Phản ứng ôxi hoá khửI/ Chất khử - Chất oxi hoá1/ CuO + H2  + 2/ Fe2O3 + H2  Fe + 3/ CO2 + Mg  MgO + C CuH2O323H2O22t°t°t°Chất KhửChất KhửChất KhửCuOFe2O3CO21/ Chất khử: - Là chất chiếm oxi của chất khác.2/ Chất oxi hoá:Là chất nhường oxi cho chất khác Oxi đơn chất cũng là 1 chất oxi hóaPhản ứng ôxi hoá khửI/ Chất khử – Chất oxi hoá1/ CuO + H2  + 2/ Fe2O3 + H2  Fe + 3/ CO2 + Mg  MgO + C CuH2O323H2O22t°t°t°Chất oxi hóaChất oxi hóaChất Oxi hóaChất KhửChất KhửChất KhửII/ Sự ôxi hóa – Sự khử1/ Sự ôxi hóa:- Là 1 chất tác dụng với oxi hay là quá trình nhận thêm oxi của chất.1/ CuO + H2  + 2/ Fe2O3 + H2  Fe +3/ CO2 + Mg  MgO + C CuH2O323H2O22t°t°t°Sự oxi hóa H2Sự oxi hóa H2Sự oxi hóa MgChất oxi hóaChất oxi hóaChất Oxi hóaChất KhửChất KhửChất KhửII/ Sự ôxi hóa – Sự khử1/ Sự ôxi hóa:- Là sự tác dụng của một chất với oxi hay là quá trình nhận thêm oxi của chất.2/ Sự khử:- Là quá trình tách oxi ra khỏi chất.1/ CuO + H2  + 2/ Fe2O3 + H2  Fe +3/ CO2 + Mg  MgO + C CuH2O323H2O22t°t°t°Sự khử CuOSự khử Fe2O3Sự khử CO2Sự oxi hóa H2Sự oxi hóa H2Sự oxi hóa MgChất oxi hóaChất oxi hóaChất Oxi hóaChất KhửChất KhửChất KhửIII/ Phản ứng oxi hóa - khử- Là phản ứng hóa học trong đó xảy đồng thời cả sự oxi hóa (nhận thêm oxi) và sự khử ( tách oxi). CuO + H2  + CuH2Ot°Ví dụ:Sự khử CuOSự oxi hóa H2 Lưu ý: Có những phản ứng không có sự tách và nhận oxi nhưng vẫn được coi là phản ứng oxi hóa - khử. ( phần đọc thêm sgk/ 112)Bài tập ứng dụngPhân loại các phản ứng hóa học sau ( đánh dấu  vào cột tương ứng). Nếu là phản ứng oxi hóa khử: chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử.Cỏc phương trỡnh phản ứng Húa hợp Phõn hủy Oxi húa khử 1) Cu(OH)2  CuO + H2O2) Fe2O3+2Al 2Fe + Al2O33) CaO + H2O  Ca(OH)24) S + O2 SO25) C + H2O  CO + H2tOtOtOtOtO Fe2O3 + 2Al  2Fe + Al2O3S + O2  SO2C + H2O  CO + H2tOtOtOChất KhửChất KhửChất KhửChất Oxi hóaChất Oxi hóaChất Oxi hóaSự oxi hóa AlSự oxi hóa SSự oxi hóa CSự khử Fe2O3Sự khử O2Sự khử H2O IV/ Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử ? Quan sát các hình trên ,thảo luận nhóm trong 2 phút và cho biết những mặt có lợi, có hại của phản ứng oxi hóa - khử.Slide 16Có lợi Có hại Sự hô hấp tế bào.Sự đốt nhiên liệu. Luyện kim. Công nghiệp hóa học. Ô nhiễm môi trường. Phá hủy kim loại.Hàng rào sắt bị gỉTế bàoO2CO2Môi trường trongLò luyện thépNang lượngSlide 15

File đính kèm:

  • pptPhan_ung_oxi_hoa_khu.ppt
Bài giảng liên quan