Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa - Khử (tiết 30)

Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử.

Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

- H2 là chất khử vì chiếm oxi ( của CuO ).

- Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử .

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa - Khử (tiết 30), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
`,`HOÁ HỌC 8Quí thầy cô cùng các em học sinhCác nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử1.Ô nguyên tố:2.Chu kì:Kiểm tra bài cũ:Bài tập 1 (sgk)/109: Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau : a. Sắt (III) oxit ;	b.Thủy ngân (II) oxit ;	c. Chì (II) oxit	Đáp án:Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2OHgO + H2 Hg + H2OPbO + H2 Pb + H2O	t0t0t01.Sự khử . Sự oxi hóa : NỘI DUNG TIẾT 49 - BÀI 32:PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ CuO + H2  Cu + H2O t0 Cu O Cu a.Sự khử :Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự khử CuOb.Sự oxi hóa : H2 H2O Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.Sự oxi hóa H2 1.Sự khử . Sự oxi hóa : NỘI DUNG TIẾT 49 - BÀI 32:PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ CuO + H2  Cu + H2O t0a.Sự khử :Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự khử CuOb.Sự oxi hóa :Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.Sự oxi hóa H2 2.Chất khử và chất oxi hóa :Chất oxi hóaChất khử- H2 là chất khử vì chiếm oxi ( của CuO ).- CuO là chất oxi hóa vì là chất nhường oxi.- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử .- Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.1.Sự khử . Sự oxi hóa : NỘI DUNG TIẾT 49 - BÀI 32:PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ CuO + H2  Cu + H2O t0a.Sự khử :Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự khử CuOb.Sự oxi hóa :Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.Sự oxi hóa H2 2.Chất khử và chất oxi hóa :Chất oxi hóaChất khử- H2 là chất khử vì chiếm oxi ( của CuO ).- CuO là chất oxi hóa vì là chất nhường oxi.- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử .- Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.3.Phản ứng oxi hóa - khử :Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử .Ví dụ: CuO + H2  Cu + H2O Sự khử CuOt0chất oxi hóachất khửSự oxi hóa H21.Sự khử . Sự oxi hóa : NỘI DUNG TIẾT 49 - BÀI 32:PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬa.Sự khử :Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử.b.Sự oxi hóa :Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.2.Chất khử và chất oxi hóa :- H2 là chất khử vì chiếm oxi ( của CuO ).- CuO là chất oxi hóa vì là chất nhường oxi.- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử .- Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.3.Phản ứng oxi hóa - khử :Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử .Ví dụ: CuO + H2  Cu + H2O Sự khử CuOt0chất oxi hóachất khửSự oxi hóa H24.Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khử :* Lợi ích :Phản ứng oxi hóa – khử có nhiều ứng dụng trong công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa học.Lò luyện gang thép *Tác hại : Một số phản ứng oxi hóa – khử diễn ra trong quá trình kim loại bị phá hủy trong tự nhiên.* Biện pháp hạn chế phản ứng oxi hóa – khử không có lợi.Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học làm cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hóa học. NỘI DUNG TIẾT 49 - BÀI 32:PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬCủng cố :Bài tập :Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học sau đây: Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hóa khử hãy lập sơ đồ xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trên phản ứng.	a. CaCO3		CaO 	+	CO2	b. CaO	+	H2O	  	Ca(OH)2	c. Fe2O3	+	3CO	 	3CO2	+	2Fet0t0xihaóooxi1Hàng ngang số 1 gồm 3 chữ cáiChất khí cần cho sự hô hấp của người và động vật, dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất?oxit2Hàng ngang số 2 gồm 4 chữ cáiHợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi?3hiđôrHàng ngang số 3 gồm 5 chữ cáiKhí nhẹ nhất trong các chất khí, có tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt?ựchyásHàng ngang số 4 gồm 6 chữ cáiSự tác dụng của oxi với một chất?4óahpợh5Hàng ngang số 5 gồm 6 chữ cáiPhản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu?6Hàng ngang số 6 gồm 6 chữ cáiSự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng?hấthkcửânhyủhp7Hàng ngang số 7 gồm 7 chữ cáiChất chiếm oxi của chất khác?khửựs8Hàng ngang số 8 gồm 7 chữ cáiPhản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới?9Hàng ngang số 9 gồm 5 chữ cáiSự tách oxi khỏi hợp chất?Ô CHỮ HÀNG DỌC GỒM 9 CHỮ CÁILà phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử?oxihoakhưTrß ch¬i « ch÷Phần thưởng :123Vỗ tay10điểmGói quàHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Học thuộc bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 113.-Xem trước bài Điều chế khí Hiđro- Phản ứng thế, đặc biệt chú ý đến một số nội dung sau: + Nguyên liệu để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm. Nguyên tắc điều chế khí hiđro trong công nghiệp. + Phản ứng thế là gì?

File đính kèm:

  • pptphan_ung_oxi_hoa_khu_thuy.ppt
Bài giảng liên quan