Bài giảng Tiết 49 - Bài 32; Phản ứng oxi hóa- Khử (tiết 35)

Thảo luận nhóm trả lời

Trong phản ứng (1)

Đã xảy ra 2 qúa trình nào ? 2 quá trình này như thế nào với nhau ?

Phản ứng (1) gọi là phản ứng oxihóa khử Vậy phản ứng oxihóa khử là gì?

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 49 - Bài 32; Phản ứng oxi hóa- Khử (tiết 35), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Phòng Giáo Dục Quận 3Trường THCS Thăng LongHân hạnh chào đón quý Thầy Cô các trường về tham dự tiết họcKiểm tra bài cũCâu 1:Em hãy cho biết tính chất hóa học của khí hiđro? Mỗi tính chất , hãy viết một phương trình phản ứng minh họaCâu 2: Lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau : ( bài tập 3 trang 113 sgk )a. Fe2O3 + CO  Fe + CO2t0b. Fe3O4 + H2  Fe + H2O t0c. CO2 + Mg  C + MgOt0Tính chất hóa học của hiđro:1. Tác dụng với oxi:2. Tác dụng với đồng oxit:3. Kết luận : khí hiđro có tính khử , ở nhiệt độ thích hợp , hiđro không những kết hợp với đơn chất oxi ,mà còn kết hộp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại .Các phản ứng này đều tỏa nhiệt 2H2 + O2 2 H2O t0 CuO + H2  Cu + H2O t0Câu 2: Lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau (bài 3 trang 113)a. Fe2O3 + CO  Fe + CO2t0b. Fe3O4 + H2  Fe + H2O t0c. CO2 + Mg  C + MgOt033242342Tiết 49: Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬO1.SỰ KHỬ- SỰ OXI HÓA:- Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử- Sự tác dụng của ôxi với một chất là sự ôxihoá OCuH2+CuOH2+ Sự khử CuO Sự ôxi hoá H2t0H2Cu+(1)OCuH2+CuOH2+t0 Sự khử CuO Sự ôxi hoá H2- Xác định sự khử , sự oxi hóa trong phản ứng a,b, c bài tập 3 trang 113 SGKSự khử Fe3O4Sự ôxi hoá COSự khử Fe2O3Sự ôxi hoá H2Sự khử CO2Sự ôxi hoá Mga. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2t0b. Fe3O4 + H2  3 Fe + 4H2O t0c. CO2 + 2Mg  C + 2MgOt02. CHẤT KHỬ VÀ CHẤT OXIHÓA :Thảo luận nhómTrà lời : - H2 và C là chất khử vì là chất chiếm Ôxi.Trong các phản ứng hóa học sau :a. C + O2  CO2b. CuO + H2  Cu + H2O- Chất nào là chất khử ? Chất nào là chất ôxi hoá ? Vì sao ?t0t0 - CuO và O2 là chất ôxi hoá vì là chất nhường Ôxi.Chất khử là gì ? Chất oxi hóa là gì?- Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử - Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxihoá - Xác định chất khử , chất oxi hóa trong phản ứng a,b, c bài tập 3 trang 113 SGKSự khử Fe3O4Sự ôxi hoá COSự khử Fe2O3Sự ôxi hoá H2Sự khử CO2Sự ôxi hoá Mga. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2t0b. Fe3O4 + H2  3 Fe + 4H2O t0c. CO2 + 2Mg  C + 2MgOt0Chất khửChất oxihóaThảo luận nhóm trả lời3.PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ:Đã xảy ra 2 qúa trình nào ? 2 quá trình này như thế nào với nhau ? Phản ứng (1) gọi là phản ứng oxihóa khử Vậy phản ứng oxihóa khử là gì?Trong phản ứng (1) CuO + H2  Cu + H2O t0(1) 3.PHẢN ỨNG OXIHÓA – KHỬ:Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxihóa và sự khử4.TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN ỨNG OXIHÓA – KHỬ :SGKSự khử Fe3O4Sự ôxi hoá COSự khử Fe2O3Sự ôxi hoá H2Sự khử CO2Sự ôxi hoá Mga. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2t0b. Fe3O4 + H2  3 Fe + 4H2O t0c. CO2 + 2Mg  C + 2MgOt0Các phản ứng này có phải thuộc loại phản ứng oihóa – khử không ? Vì sao ? 3.PHẢN ỨNG OXIHÓA – KHỬ:Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxihóa và sự khử4.TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN ỨNG OXIHÓA – KHỬ :SGKTiết 49: Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ1.SỰ KHỬ- SỰ OXI HÓA:Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khửSự tác dụng của oxi với một chất là sự oxihóa 2. CHẤT KHỬ VÀ CHẤT OXIHÓA :Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxihoá 3.PHẢN ỨNG OXIHÓA – KHỬ:Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxihóa và sự khử4.TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN ỨNG OXIHÓA – KHỬ :SGKBàt tập 1 / 113 sgkHãy chép vào vở bài tập những câu trả lời đúng trong các câu sau đây:A) Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử B) Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxihóaC) Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử D) Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự oxihóa E) Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxihóa và sự khửNhững câu trả lời đúng là : A) Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử B) Chất nhường oxi cho chất khác là chất.C) Chất chiếm oxi của chất khác là chấtD) Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự oxihóa E) Phản ứng oxihóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxihóa và sự khửBài tập 2/113 sgkHãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây , phản ứng nào là phản ứng oxihóa khử ? Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng ?a)Đốt than trong lò :  C + O2  CO2 b) Dùng cacbon oxit khử sắt (III)oxit trong luyện kim:  Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2c) nung vôi :  CaCO3  CaO + CO2 d) Sắt bị gỉ trong không khí :  4Fe + 3O2  2Fe2O3 Trả lời:Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxihóa –khử là : a , b, c, dPhản ứng Lợi ích / tác hạia) C + O2  CO2 b)Fe2O3 + 3CO 2Fe+3CO2 Lợi ích : Tạo ra nhiệt lượng phục vụ cho đời sống và sản xuấtTác hại : Thải khí CO2 ra môi trường gây ô nhiễn không khí Lợi ích : Dùng trong công nghiệp luyện kim sản xuất ra sắt , gang , thépTác hại : Thải khí CO2 ra môi trường gây ô nhiễn không khíPhản ứng Lợi ích / tác hạic) CaCO3  CaO + CO2 d) 4Fe + 3O2  2Fe2O3Lợi ích : Tạo ra vôi sống phục vụ trong lĩnh vực xây dựng Tác hại : Thải khí CO2 ra môi trường gây ô nhiễn không khíTác hại : Phá hủy kim loạiBài tập 3 trang 113 sgk Hãy lập phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau :a. Fe2O3 + CO  Fe + CO2 b. Fe3O4 + H2  Fe + H2Oc. CO2 + Mg  MgO + CCác phản ứng này có phải là phản ứng oxihóa – khử không ? Vì sao ? Nếu là phản ứng oxihóa – khử , cho biết chất nào là chất khử , chất oxihóa ? Vì sao ? DẶN DÒBTVN :3,4,5 trang 113 SGKXem trước bài 33Chúc các em học tốtTiết học đến đây là kết thúc

File đính kèm:

  • pptphan_ungoxihoakhu.ppt
Bài giảng liên quan