Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa -Khử (tiết 4)

III. Phản ứng Oxi hóa- khử

Sự khử và sự Oxi hóa là hai quá trình tuy trái ngược nhau, nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học.

Phản ứng Oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự Oxi hóa và sự khử.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa -Khử (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS TÂY PHÚGIÁO ÁN ĐIỆN TỬGv thực hiện: NGUYỄN SƠN HÙMHÓA HỌC 8A. KIỂM TRA BÀI CŨEm hãy trình bày tính chất hóa học của HIDRO? Viết phương trình phản ứng minh họa?Đáp án:1. Tác dụng với Oxi:2H2 + O2 2H2O2. Tác dụng với đồng Oxit:CuO + H2 Cu + H2O toKết luận: Ở nhiệt độ thích hợp, khí Hidro không những kết hợp với đơn chất Oxi, mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố Oxi trong một số Oxit kim loại. Khí Hidro có tính khử. Các phản ứng này đều có nhiệt.toPHẢN ỨNG OXI HÓA -KHỬTIẾT 49B. BÀI 32SỰ KHỬ. SỰ OXI HÓA. Sự khử:toGhi bàiVí dụ: CuO + H2 Cu + H2OSự tách Oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử. C¸c chÊt cã sù biÕn ®ỉi nh­ thÕ nµo sau ph¶n øng ?  (Sau phản ứng CuO biến đổi thành chất gì? H2 biến đổi thành chất gì?) CuO  biÕn ®ỉi thµnh Cu H2  biÕn ®ỉi thµnh H2O VD: CuO + H2 Cu + H2OtoCuO biến đổi bằng cách nào?CuO  biÕn ®ỉi thµnh Cu H2  biÕn ®ỉi thµnh H2O Bằng cách tách nguyên tử O khỏi hợp chất CuO.Vậy sự khử là gì?Sự tách Oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử.(ghi bài)Tiết 49- Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ2. Sự Oxi hoá:H2 Biến đổi thành H2O bằng cách nào?Đáp án: Hidro chiếm Oxi trong hợp chất CuO để tạo thành H2O.Vậy sự Oxi hóa là gì?Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự Oxi hóa.Ghi bàiCuO + H2O Cu + H2OtoTiết 49-Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ C + O2 CO2toII. Chất khử và chất Oxi hóa:Ghi bàiChất nào là chất khử ?Chất nào là chất Oxi hóa? C và H2CuO và O2Vậy chất khử là gì? Chất Oxi hóa là gì?Chất chiếm Oxi của chất khác là chất khử. Chất nhường Oxi cho chất khác là chất Oxi hóaVí dụCuO + H2 Cu + H2OtoTiết 49-Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬVD: CuO + H2 Cu + H2Otosù oxi ho¸sù khưIII. Phản ứng Oxi hóa- khửDựa vào phương trình phản ứng, sự khử và sự Oxi hóa xảy ra như thế nào?Xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học.Tiết 49- Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬVD: CuO + H2 Cu + H2Otosù oxi ho¸sù khưIII. Phản ứng Oxi hóa- khửSự khử và sự Oxi hóa là hai quá trình tuy trái ngược nhau, nhưng xảy ra đồng thời trong cùng một phản ứng hóa học.Thế nào là phản ứng Oxi hóa khử?Phản ứng Oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự Oxi hóa và sự khử.Tiết 49. Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬIV. Tầm quan trọng của phản ứng Oxi hóa- khử:-Phản ứng Oxi hóa- khử có nhiều ứng dụng trong công nghệ luyện kim, trong công nghiệp hóa học.Phản ứng Oxi hóa- khử là phản ứng hóa học làm cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kim và trong công nghệ hóa học. Người ta sử dụng hợp lý các phản ứng Oxi hóa khử để tăng hiệu suất, nâng cao sản phẩm.Đây là sự Oxi hóa- khử xảy ra trong tự nhiên. Theo em hiện tượng này diễn ra có lợi hay có hại như thế nào?Hiện tượng này có hại, phá hủy kim loại trong tự nhiên.C. Củng cố bài: 1. Đọc phần tóm tắt trong SGK2. Các em đọc phần đọc thêm trong sách GK trang 1123. Chọn câu đúng trong các câu sau:A. Chất nhường Oxi cho chất khác là chất khử.B. Chất nhường Oxi cho chất khác là chất Oxi hóa.C. Chất chiếm Oxi của chất khác là chất khử.D. Phản ứng Oxi hóa -khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự Oxi hóa.E. Phản ứng Oxi hóa –khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự Oxi hóa và sự khử.Đáp án: B, C, EtotototoEm hãy cho biết những PUHH sau đây, phản ứng nào là phản ứng Oxi hóa –khử? Phản ứng nào có lợi?a, §èt than trong lß :d, S¾t bÞ gØ trong kh«ng khÝc, Nung v«ib. Dïng cacbon oxit khư s¾t (III) oxit trong luyƯn kimC + 02 CO24Fe + 3O2 2Fe2O3CaCO3 CaO + CO2Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2a, §èt than trong lß :b. Dïng cacbon oxit khư s¾t (III) oxit trong luyƯn kimĐáp án: PU Oxi hóa –khử: a,b, d PU có lợi : a,bD. Dặn dò:1.Đọc phần đọc thêm trong SGK trang 112.2.Làm bài tập 3,4,5 trong SGK trang 113.3. Chuẩn bị bài 33 ( ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ)Chào tạm biệtCảm ơn quí Thầy Cô đã theo dõi bài giảng

File đính kèm:

  • pptgiao_an_hoa_8.ppt
Bài giảng liên quan