Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa -Khử (tiết 52)

? Dựa vào phương trình phản ứng, sự khử và sự Oxi hóa xảy ra như thế nào?

?Thế nào là phản ứng oxi hóa khử?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa -Khử (tiết 52), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS ABUNGLỚP 8ACHÀO MỪNG CÁC THẦY CƠ GIÁO ĐẾN THĂM LỚP!A. KIỂM TRA BÀI CŨEm hãy trình bày tính chất hóa học của HIDRO? Viết phương trình phản ứng minh họa?Phản ứng CuO + H2 Cu + H2Othuộc loại phản ứng hĩa học nào?a. Phản ứng trùng hợpb. Phản ứng phân hủyc. Câu a,b đều said. Câu a,b đều đúngtoPHẢN ỨNG OXI HÓA -KHỬTIẾT 49BÀI 32: C¸c chÊt cã sù biÕn ®ỉi nh­ thÕ nµo sau ph¶n øng ?  (Sau phản ứng CuO biến đổi thành chất gì? H2 biến đổi thành chất gì?) 	VD: CuO + H2 Cu + H2OtoVD: CuO + H2 Cu + H2Otosù oxi ho¸sù khư Cu biến đổi bằng cách nào?Bằng cách tách nguyên tử O khỏi hợp chất CuO.Vậy sự khử là gì? H2 biến đổi thành H2O bằng cách nào? H2 chiếm Oxi trong hợp chất CuO để tạo thành H2OVậy sự oxi hố là gì?VD: CuO + H2 Cu + H2Oto? Dựa vào phương trình phản ứng, sự khử và sự Oxi hóa xảy ra như thế nào?VD: CuO + H2 Cu + H2Otosù oxi ho¸sù khưsù oxi ho¸?Thế nào là phản ứng oxi hĩa khử?totototoEm hãy cho biết những PƯHH sau đây, phản ứng nào là phản ứng Oxi hóa –khử? 1. C + H20 CO + H24. HgO + H2 HgO + 2H2O3. MgC O3 MgO +CO2 2. Fe + 2HCl FeCl2 + H2Đáp án: PƯ Oxi hóa –khử: 1, 4 Sản xuất sắt, thépPhản ứngoxi hóa - khửNâng cao chất lượngTăng hiệu suấtLuyện kimCông nghiệphóa họcSơ đồ về tầm quan trọng của phản ứng oxi hĩa-khửĐây là sự Oxi hóa- khử xảy ra trong tự nhiên. Theo em hiện tượng này diễn ra có lợi hay có hại như thế nào?Hiện tượng này có hại, phá hủy kim loại trong tự nhiên.C. Củng cố bài: Bài 1:Chọn câu đúng trong các câu sau:A. Chất nhường Oxi cho chất khác là chất khử.B. Chất nhường Oxi cho chất khác là chất Oxi hóa.C. Chất chiếm Oxi của chất khác là chất khử.D. Phản ứng Oxi hóa -khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự Oxi hóa.E. Phản ứng Oxi hóa –khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự Oxi hóa và sự khử.tototo Bài 2:Em hãy xác định sự khử, sự oxi hĩa, chất khử, chất oxi hĩa của các phương trình sau: 1. C + H20 CO + H23. HgO + H2 HgO + 2H2O2. Al + ZnO Al2O3 + ZnBài 2 trang 113 (SGK) C + O2  CO2to??HƯỚNG DẪNCâu a 4Fe + 3O2  2Fe2O3to??Câu dBài 3: trang 113(SGK)Hãy lập các phương trình hĩa học sau theo các sơ đồ sau:Fe2O3 + CO --> CO2 + FeFe3O4 + H2 --> H2O + FeCO2 + Mg --> MgO + C1. Các phản ứng hĩa học này cĩ phải là phản ứng oxi hĩa- khử khơng? Vì sao?2. Nếu là phản ứng oxi hĩa-khử, cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hĩa? Vì sao?	Fe2O3 + CO CO2 + FetoSự oxi hóa COSự khử Fe2O3Chất khửChất oxi hóa332-->a) Phản ứng hóa học này là phản ứng oxi hóa – khử. Vì trong đó đồng thời xảy ra sự oxi hoá và sự khử.b) CO là chất khử vì là chất chiếm oxi.Fe2O3 là chất oxi hóa vì là chất nhường oxi.Bài tập về nhà1.Đọc phần đọc thêm trong SGK trang 1132.Làm bài tập4,5 trong SGK trang 113Cảm ơn quý thầy cơ giáo cùng các em học sinh.

File đính kèm:

  • pptTiet_49_Phan_ung_oxi_hoa_khu.ppt
Bài giảng liên quan