Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hoá - Khử (tiết 6)

1. Sự khử. Sự oxi hoá

- Sự tach oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử

2. Chất khử và chất oxi hoá

- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử (VD: H2, C,.)

- Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử (sgk)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hoá - Khử (tiết 6), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáoKiểm tra bài cũViết các phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:a) Sắt (III) oxit (Fe2O3)b) Thuỷ ngân (II) oxit (HgO)c) Chì (II) oxit (PbO)Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2OtoHgO + H2 Hg + H2OPbO + H2 Pb + H2OtotoTrong các phản ứng trên, H2 thể hiện tính chất gì ? Vì sao?H2 thể hiện tính khử vì chiếm oxi của các oxit kim loại.Ngày 14 tháng 8 năm 2008Bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử. Sự oxi hoáVD: CuO + H2 Cu + H2O (1)toa) Sự khửb) Sự oxi hoáTrong phản ứng (1) CuO thể hiện tính chất gì ? Vì sao ?CuO thể hiện tính oxi hoá, vì đã nhường oxi cho H2Trong phản ứng (1) đã xảy ra quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất CuO hay đã xảy ra sự khử CuO tạo ra Cu.ở nhiệt độ khác nhau, khí H2 có thể chiếm được nguyên tố oxi của một số oxit kim loại khác như: Fe2O3, PbO, HgO,.... Người ta nói trong các phản ứng này đã xảy ra sự khử oxit kim loại.Sự khử là gì ?- Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử (VD: Sự khử CuO thành Cu)Sự oxi hoá là gì ?- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoáHãy chỉ ra sự oxi hoá trong phản ứng (1) ?Trong phản ứng (1) đã xảy ra sự oxi hoá H2 tạo thành H2O.Tiết 49(VD: Sự oxi hoá H2 thành H2O)Bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử. Sự oxi hoáVD: CuO + H2 Cu + H2O (1)toa) Sự khửb) Sự oxi hoá- Sự tach oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử (VD:Sự khử CuO thành Cu)- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá (VD: Sự oxi hoá H2 thành H2O)Tiết 492. Chất khử và chất oxi hoáVD: C + O2 CO2 (2)toTrong phản ứng (1) và (2), những chất nào là chất khử, những chất nào là chất oxi hoá ? Vì sao ?H2 và C là chất khử vì là chất chiếm oxi của chất khác. CuO và O2 là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi. Em có nhận xét gì về chất khử và chất oxi hoá ?- - Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử (VD: H2, C,...)- Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi là chất oxi hoá (VD: CuO, O2,...)Ngày 14 tháng 8 năm 2008Bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử. Sự oxi hoáVD: CuO + H2 Cu + H2O (1)toa) Sự khửb) Sự oxi hoá- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá (VD: Sự oxi hoá H2 thành H2O)Tiết 492. Chất khử và chất oxi hoáVD: C + O2 CO2 (2)to- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử (VD: H2, C,...)- Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi là chất oxi hoá (VD: CuO, O2,..)3. Phản ứng oxi hoá khử CuO + H2 Cu + H2O (1)toChất oxi hoáChất khửSự oxi hoá H2Sự khử CuOSự khử và sự oxi hoá có thể xảy ra riêng rẽ trong phản ứng hoá học (1) được không ? Sự khử và sự oxi hoá là hai quá trình tuy ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong một phản ứng hoá học.Phản ứng hoá học này gọi là phản ứng oxi hoá - khử.Em nêu hãy định nghĩa về phản ứng oxi hoá khử ?- Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.Ngày 14 tháng 8 năm 2008- Sự tach oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử (VD:Sự khử CuO thành Cu)Bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử. Sự oxi hoáVD: CuO + H2 Cu + H2O (1)toa) Sự khửb) Sự oxi hoá- Sự tach oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoáTiết 492. Chất khử và chất oxi hoáVD: C + O2 CO2 (2)to- - Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử (VD: H2, C,...)- Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi là chất oxi hoá (VD: CuO, O2,..)3. Phản ứng oxi hoá khử CuO + H2 Cu + H2O (1)toChất oxi hoáChất khửSự oxi hoá H2Sự khử CuO(VD: Sự khử CuO)(VD: Sự oxi hoá H2)- Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử (sgk)Ngày 14 tháng 8 năm 2008bài tậpNhững phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá khử:A. C + O2 CO2B. Fe2O3 + 3CO 2 Fe + 3CO2C. CaCO3 CaO + CO2D. 4Fe + O2 2Fe2O3totototoTrò chơiđối mặtSự tách oxi khỏi hợp chất gọi là... ?sự khửSự oxi hoá là sự tác dụng của ... với một chất ?OxiChất nhường oxi cho chất khác là chất...?Chất oxi hoáTrò chơiđối mặtPhản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử gọi là phản ứng... ?Phản ứng oxi hoá - khửSự oxi hoá chậm có toả nhiệt và phát sáng gọi là ...?Sự cháyChất chiếm oxi cuả chất khác là chất...?Chất khửBài tập về nhà- Học bài (thuộc phần ghi nhớ) Tìm hiểu tầm quan trọng của phản ỉng oxi hoá khử Làm các bài tập: 1, 3, 4, 5 sgk. Đọc phần đọc thêmTìm hiểu các phương pháp điều chế H2, cách thu và thử khí H2

File đính kèm:

  • pptPHAN UNG OXI HOA - KHU TIET49-Huong.ppt
Bài giảng liên quan