Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử (tiết 8)

1. Sự khử, sự oxi hoá:

2. Chất khử, chất oxi hoá:

* Chất khử : là chất chiếm oxi của chất khác.

* Chất oxi hoá : là chất nhường oxi cho chất khác

* Lưu ý : bản thân O2 cũng là chất oxi hoá.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử (tiết 8), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo án điện tửNgười thực hiện: Chu Thị Hồng Giang Trường THCS Thị Trấn Đông TriềuMôn : Hoá 8 Lập PTHH các sơ đồ phản ứng sau:1. Fe + O2 ---> Fe3O42. Al + CuO ---> Al2O3 + Cu3. Fe3O4 + H2 ---> Fe + H2O4. C + O2 ---> CO25. CaCO3 ---> CaO + CO2tototototoKiểm tra bài cũĐáp án1. 3Fe + 2 O2 Fe3O42. 2Al + 3CuO Al2O3 + 3 Cu3. Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O4. C + O2 CO25. CaCO3 CaO + CO2tototototoPhản ứng hoá hợpPhản ứng hoá hợpPhản ứng phân huỷTiết 49 - Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử, sự oxi hoáVí dụ:CuO + H2toCu+H2OTiết 49 - Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử, sự oxi hoá:VD: CuO + H2 Cu + H2OtoCuO tách nguyên tử Oxi khỏi hợp chất tạo Cu Sự khử.H2 kết hợp với nguyên tử Oxi tạo thành H2O Sự Oxi hoá * Sự khử : là sự tách oxi khỏi hợp chất.* Sự oxi hoá: là sự tác dụng của oxi với một chất.1. 2Al + 3CuO Al2O3 + 3Cu 2. Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2OtotoĐáp án:1. CuO tách O khỏi hợp chất tạo Cu Sự khử Al kết hợp với O tạo thành Al2O3 Sự Oxi hoá2. Fe3O4 tách O khỏi hợp chất tạo Fe Sự khử H2 kết hợp với O tạo thành H2O Sự Oxi hoá Bài tập 1: Tiết 49 -Bài 32  Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử, sự oxi hoá2. Chất khử, chất oxi hoá CuO + H2 Cu + H2Oto+ Vai trò của H2:Chiếm O của CuO H2 là chất khử.+ Vai trò của CuO:Nhường O cho H2 CuO là chất oxi hoá.Tiết 49 – Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử, sự oxi hoá:2. Chất khử, chất oxi hoá:* Chất khử : là chất chiếm oxi của chất khác.* Chất oxi hoá : là chất nhường oxi cho chất khác C + O2 CO2 Ví dụ 2:to* C là chất chiếm O của O2  C là chất khử * O2 là chất nhường O cho C   O2 là chất oxi hoá Chất khửChất Oxi hoáTiết 49- Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử1. Sự khử, sự oxi hoá:2. Chất khử, chất oxi hoá:* Chất khử : là chất chiếm oxi của chất khác.* Chất oxi hoá : là chất nhường oxi cho chất khác* Lưu ý : bản thân O2 cũng là chất oxi hoá.Tiết 49 - Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử2. Chất khử, chất oxi hoá:1. Sự oxi hoá, sự khử:3. Phản ứng oxi hoá - khử:1. CuO + H2 Cu + H2OtoSự oxi hoáSự khử 2. C + O2 CO2toSự oxi hoáPhản ứng này có sự oxi hoá, sự khử không? Sự khửTiết 49 - Bài 32  Phản ứng oxi hoá - khử2. Chất khử, chất oxi hoá:1. Sự oxi hoá, sự khử:3. Phản ứng oxi hoá - khử: Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.CuO + H2 Cu + H2OtoSự oxi hoá H2Chất oxi hoáChất khửSự khử CuOtotototoHãy cho biết trong những PUHH xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử ? Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng?a, Đốt than trong lò :d, Sắt bị gỉ trong không khíc, Nung vôib. Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kimC + 02 CO24Fe + 3O2 2Fe2O3CaCO3 CaO + CO2Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2a, Đốt than trong lò :b. Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kimTiết 49 - Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử2. Chất khử, chất oxi hoá:* Chất khử : là chất chiếm oxi của chất khác.* Chất oxi hoá : là chất nhường oxi cho chất khác,* Lưu ý : bản thân O2 cũng là chất oxi hoá.1. Sự oxi hoá, sự khử:* Sự khử : là sự tách oxi khỏi hợp chất.* Sự oxi hoá : là sự tác dụng của oxi với một chất.3. Phản ứng oxi hoá - khử: Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử:Phản ứng oxi hoá khử có nhiều ứng dụng trong công nghệ luyện kim , trong công nghiệp hoá học Cũng có những phản ứng oxi hoá - khử diễn ratrong quá trình kim loại bị phá huỷ trong tự nhiên Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học làm cơ sở của nhiều công nghệ sản xuất trong luyện kim và trong công nghiệp hoá học.Người ta sử dụng hợp lí các phản ứng oxi hoá khử - để tăng hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.  Cũng có những phản ứng oxi hoá - khử diễn ra trong quá trình kim loại bị phá huỷ trong tự nhiên.Người ta đã tìm được nhiều biện pháp hạn chế các phản ứng oxi hoá - khử không có lợi.Tiết 49 - Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử2. Chất khử, chất oxi hoá:* Chất khử : là chất chiếm oxi của chất khác.Chất oxi hoá : là chất nhường oxi cho chất khác, Lưu ý : bản thân O2 cũng là chất oxi hoá.1. Sự oxi hoá, sự khử:* Sự khử : là sự tách oxi khỏi hợp chất.Sự oxi hoá : là sự tác dụng của oxi với một chất.3. Phản ứng oxi hoá - khử: Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử:Sgk / 111Muốn biết 1 phản ứng có phải là phản ứng oxi hoá khử hay không, phải dựa trên cơ sở nào?- Xác định sự khử, sự oxi hoá.- Xác định chất khử, chất oxi hoá.Bài tập 2: 1. 3 Fe + 2 O2 Fe3O4 2. 2Al + 3CuO Al2O3 + 3 Cu 3. Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O 4. C + O2 CO2totototo1. 3 Fe + 2 O2 Fe3O4 2. 2Al + 3CuO Al2O3 + 3 Cu 3. Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O 4. C + O2 CO2toSự oxi hoáSự khửtoSự oxi hoáSự khửtoSự oxi hoáSự khửtoSự oxi hoáSự khửĐápánxihaooOXI1Hàng ngang số 1 gồm 3 chữ cỏiChất khớ cần cho sự hụ hấp của người và động vật, dựng để đốt nhiờn liệu trong đời sống và sản xuất?oxit2Hàng ngang số 2 gồm 4 chữ cỏiHợp chất của hai nguyờn tố, trong đú cú một nguyờn tố là oxi?3hiĐụrHàng ngang số 3 gồm 5 chữ cỏiKhớ nhẹ nhất trong cỏc chất khớ, cú tớnh khử và khi chỏy tỏa nhiều nhiệt?ƯCHYAsHàng ngang số 4 gồm 6 chữ cỏiSự tỏc dụng của oxi với một chất?4ểAHPỢh5Hàng ngang số 5 gồm 6 chữ cỏiPhản ứng húa học, trong đú chỉ cú một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu?6Hàng ngang số 6 gồm 6 chữ cỏiSự oxi húa cú tỏa nhiệt và phỏt sỏng?hÂthkcƯÂNHYỦhp7Hàng ngang số 7 gồm 7 chữ cỏiChất chiếm oxi của chất khỏc?khƯƯs8Hàng ngang số 8 gồm 7 chữ cỏiPhản ứng húa học trong đú một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới?9Hàng ngang số 9 gồm 5 chữ cỏiSự tỏch oxi khỏi hợp chất?ễ CHỮ HÀNG DỌC GỒM 9 CHỮ CÁILà phản ứng húa học trong đú xảy ra đồng thời sự oxi hoỏ và sự khử?oxihoakhƯBài tập về nhà* Đọc phần Đọc thêm / sgk tr 112* Bài 1, 3, 4, 5 / sgk tr 113Tiết 49 - Bài 32 Phản ứng oxi hoá - khử2. Chất khử, chất oxi hoá:* Chất khử : là chất chiếm oxi của chất khác.Chất oxi hoá : là chất nhường oxi cho chất khác, Lưu ý : bản thân O2 cũng là chất oxi hoá.1. Sự oxi hoá, sự khử:* Sự khử : là sự tách oxi khỏi hợp chất.Sự oxi hoá : là sự tác dụng của oxi với một chất.3. Phản ứng oxi hoá - khử: Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hoá - khử:Sgk / 111

File đính kèm:

  • pptPhan ung oxi hoa khu- chi Giangppt.ppt
Bài giảng liên quan