Bài giảng Tiết: 49: Phản ứng oxi hóa – khử (tiết 9)

Cho các phản ứng:

 Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O

 C + O2  CO2

Hãy chỉ ra sự khử ở các phản ứng trên?

PT1. Xảy ra sự khử Fe2O3

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết: 49: Phản ứng oxi hóa – khử (tiết 9), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP 8A1`,`CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT ÁP DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY MÔN: HÓA HỌCKí hiệu là câu hỏi mà các em phải trả lờiChữ ở phần nền xanh này các em phải ghi vào vởHoàn thành phương trình phản ứng sau: CuO + ? ? + H2OĐáp án: - Khí Hidro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, Hidro không những kết hợp được với đơn chất Oxi mà nó còn có thể kết hợp với nguyên tố Oxi trong một số Oxit kim loạiNhư: Tác dụng với Oxi, tác dụng với đồng (II) Oxit- PTHH: CuO + H2 Cu + H2ONêu tính chất hóa học của Hidro?TiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬCu + H2OXét phản ứng:OCuH2+a, Sự khửSự khử, sự oxi hóaTrong phản ứng trên H2 thể hiện tính gì?Đáp án: H2 thể hiện tính khử vì đã chiếm Oxi của CuOCuH2+OOCuH2- Trong phản ứng trên đã xảy ra sự khử CuO+TiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtThế nào là sự khử?Cu + H2O+H2OCuOCuHãy chỉ ra sự khử ở các phản ứng trên?Cho các phản ứng: Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O C + O2  CO2Đáp án:OFeOCPT2. Xảy ra sự khử O2PT1. Xảy ra sự khử Fe2O3TiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtThế nào là sự Oxi hóa một chất?TiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóaSự oxi hóa là gì?TiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtSự oxi hóa là gì?b, Sự oxi hóa(SGK)- Sự tác dụng của Oxi với một chất là sự oxi hóaTiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóaTrong phản ứng: CuO + H2 Cu + H2OH2 đã ............. của CuOTrong phản ứng:C + O2 CO2O2 đã ................................ cho chất khác(SGK)Chiếm OxiNhường bản thân Oxi(1)(2)TiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóa2. Chất khử và chất oxi hóa(SGK)Thế nào là chất khử? Chất oxi hóa?- Chất khử là chất chiếm Oxi của chất khác- Chất oxi hóa là chất nhường Oxi cho chất khácTiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóa2. Chất khử và chất oxi hóa(SGK)- Chất khử là chất chiếm Oxi của chất khác- Chất oxi hóa là chất nhường Oxi cho chất khácHãy xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng sau?C + O2 CO2- C là chất khử, O2 là chất oxi hóa- Đơn chất Oxi cũng là chất oxi hóaTiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóa2. Chất khử và chất oxi hóa(SGK)- Chất khử là chất chiếm Oxi của chất khác- Chất oxi hóa là chất nhường Oxi cho chất khác- Đơn chất Oxi cũng là chất oxi hóaHãy xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng sau:+OCuH2+CuH2OOCuChất oxi hóaChất khửTiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóa2. Chất khử và chất oxi hóa(SGK)- Chất khử là chất chiếm Oxi của chất khác- Chất oxi hóa là chất nhường Oxi cho chất khác- Đơn chất Oxi cũng là chất oxi hóaHãy chỉ ra sự khử, sự oxi hóa trong phản ứng:+OCuH2+CuH2OOCuChất oxi hóaChất khửSự oxi hóa H2Sự khử CuOPhản ứng trên là phản ứng oxi hóa-khửTiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóa2. Chất khử và chất oxi hóa(SGK)- Chất khử là chất chiếm Oxi của chất khác- Chất oxi hóa là chất nhường Oxi cho chất khác- Đơn chất Oxi cũng là chất oxi hóa+OCuH2+CuH2OOCuChất oxi hóaChất khửSự oxi hóa H2Sự khử CuOPhản ứng oxi hóa – khử là gì?3. Phản ứng oxi hóa – khửĐịnh nghĩa:SGKTiÕt: 49. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬa, Sự khửSự khử, sự oxi hóa- Là sự tách Oxi ra khỏi hợp chấtb, Sự oxi hóa2. Chất khử và chất oxi hóa(SGK)- Chất khử là chất chiếm Oxi của chất khác- Chất oxi hóa là chất nhường Oxi cho chất khác- Đơn chất Oxi cũng là chất oxi hóa3. Phản ứng oxi hóa – khửĐịnh nghĩa: SGKPhản ứng oxi hóa khử có tầm quan trọng như thế nào?4.Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khử(SGK)Trong các phản ứng sau đây phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO24Fe + 3O2 2Fe2O3CaCO3 CaO + CO21.2.3.CaO + H2O Ca(OH)24.Phản ứng oxi hóa – khử là gì?Đáp án: Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.sự khửsự oxi hóaNhiệm vụ về nhà:Đọc phần đọc thêm SGK/112.BTVN: 2, 3, 4, 5 SGK/113.Lưu ý: Bài 4, 5 là dạng bài tập tính theo phương trình bình thường.Xem trước bài 33.Giờ học đến đây đã hếtKính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe công tác tốtChúc các em chăm ngoan học giỏi!

File đính kèm:

  • pptphan_ung_oxi_hoa_khu_cuc_hay.ppt
Bài giảng liên quan