Bài giảng Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

VỀ NHÀ.

1.Học kĩ bàI,đọc có thể em chưa biết.

2.Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành theo sách giáo khoa/19.

3.Làm các bàI tập 5.2;5.3/SBT.

4.Chép về giảI bàI tập sau:

Cho hai gương phẳng M,N và 2 điểm A,B như hình vẽ.Hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên 2 gương phẳng M,N rồi về điểm B.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 1007 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngKiểm tra bài cũ1Em hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.2.Hãy vẽ tia tới,tính góc tới trong hình vẽ sau.R300ITiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.Thí nghiệm.1.ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không?Kết luận:ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng . hứng được trên màn chắn ,gọi là ảnh ảo.2.Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?Kết luận Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng độ lớn của vậtkhụngbằngTiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.3.So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.Kết luận Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng .. nhau.bằngTiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.II.Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng.KSS,ISKRC4Kết luận Ta nhìn thấy ảnh ảo S, Vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đi qua ảnh S,đường kéo dài Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.III.Vận dụng:GiảiTa dựng ảnh của 2 điểm Avà B tạo bởi gương phẳng:-Lần lượt lấy A, B, đối xứng với A và B qua gương phẳng.-Nối A, B, ta có ảnh cần vẽ.Chú ý:Vì ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo nên ta kí hiệu nét đứt.BAKHB’A’Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.III.Vận dụngC6.Gợi ý:-Mặt nước khi yên lặng có được coi là một gương phẳng không?-Cái Tháp (coi là 1 vật) được đặt như thế nào so với mặt nước.-Hãy vẽ hình minh hoạABA,B,tai sao?SubmitChap nhanClearClearA) jhjhhB) nmbbnbnbC) kjhjhkjhkjD) kjjhhkjhkjhtại sao?A) tftfuuB) vnbvnvnC) type the answer herehhgfjgD) type the answer herehgggjjCorrect - Click anywhere to continueIncorrect - Click anywhere to continueYou answered this correctly!Your answer:The correct answer is:You did not answer this question completelyYou must answer the question before continuingSubmitSubmitClearClearQuizYour Score{score}Max Score{max-score}Number of Quiz Attempts{total-attempts}Question Feedback/Review Information Will Appear HereReview QuizContinueTiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.IV.Ghi nhớĐọc sách giáo khoa/17.Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Em hãy trả lời các câu hỏi sau:1.Hãy nêu các tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.2.Muốn dựng ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ta làm thế nào?Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Chương I Quang học –Vật Lí 7Về nhà.1.Học kĩ bàI,đọc có thể em chưa biết.2.Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành theo sách giáo khoa/19.3.Làm các bàI tập 5.2;5.3/SBT.4.Chép về giảI bàI tập sau:Cho hai gương phẳng M,N và 2 điểm A,B như hình vẽ.Hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên 2 gương phẳng M,N rồi về điểm B.ABSở giáo dục -đào tạo vĩnh phúcVĩnh Tường Tháng 4 năm 2008kính chúc ban giám khảo và các thầy cô giáo mạnh khoẻ hạnh phúc.xin chân thành cảm ơn.Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Chương I Quang học –Vật Lí 7C2.Hãy dùng cây nến thứ hai đưa ra phía sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh.A A/ MNTiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Chương I Quang học –Vật Lí 71.ảnh của vật tạo bởi gương phẳnh có hứng được trên màn chắn không?Em hãy đề xuất một phương án để kiểm tra dự đoán.Kết luận:ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên mà chắn ,gọi là ảnh ảo.Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Chương I Quang học –Vật Lí 7Kết luận Độ lớn của ảnh của một vậttạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Chương I Quang học –Vật Lí 7Kết luận Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.(Điểm sáng và ảnh của nó đối xứng nhau qua gương phẳng)II. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng:ss’IkKết luận :Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S’ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Chương I Quang học –Vật Lí 72.ảnh cảu một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật .Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Những nội dung chính.I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.1..ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?2.Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?3.So sánh khoảng cách từ 1 điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương .II.GiảI thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng.1.Dựng ảnh của 1 điểm sáng qua gương phẳng .2..ảnh của 1 vật tạo bởi gương phẳng.III.Vận dụng IV.Ghi nhớ.Tiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.2.Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của vật không?Kết luận Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vậtTiết 5 ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngđáp ánCâu1.Định luật phản xạ ánh sáng:+)Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới .+)Góc phản xạ bằng góc tới.300ISRN600600Câu 2.+)Hình vẽ.+) SIN=NIR=900 -600 =300

File đính kèm:

  • pptvat_ly_7.ppt
Bài giảng liên quan