Bài giảng Tiết 5 : Nguyên tử

2/Hạt nhân nguyên tử:

Các electron sắp xếp như thế nào trong sơ đồ nguyên tử?

Xác định vị trí của nhân và vị trí của lớp electron ,số electron của mổi lớp ,số electreon của lớp ngoài cùng ?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 29/03/2016 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 5 : Nguyên tử, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN HÓA HỌC 8TIẾT 5 :NGUYÊN TỬTrường THCS Chợ Lầu GV : TIẾT 5 :NGUYÊN TỬ 1/Nguyên tử là gì?Dựa vào thông tin ,khái niệm nguyên tử là gì ?Nguyên tử được xem như một quả cầu có đường kính :4 triệu nguyên tử sắt xếp thành hàng dọc liền nhau có chiều dài 1 mm.Vậy nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?-Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện .-Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương (+ ) và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm(-).*Electron :e- ; khối lượng =9,1.10-28g+Sơ đồ cấu tạo nguyên tử Hiđrô. TIẾT 5 :NGUYÊN TỬ2/Hạt nhân nguyên tử:Quan sát sơ đồ cấu tạo nguyên tử hiđrô ,thông tin phần 2 SGK /14 .Hãy hoàn thành phiếu học tập sau :Nguyên tử Hiđrô. 1/Nguyên tử là gì?ProtonNơtronElectronVị trítrong sơ đồ nguyên tửKí hiệuĐiện tíchKhối lượng TIẾT 5 :NGUYÊN TỬProtonNơtronElectronVị trí trong sơ đồ nguyên tửNhânNhânVỏ Kí hiệupneĐiện tích(+)Không manh điện(-)Khối lượng1,67.10-24g1,675.10-24g9,1.10-28g PHIẾU HỌC TẬP1243 TIẾT 5 :NGUYÊN TỬ2/Hạt nhân nguyên tử:1/Nguyên tử là gì?ElectronnơtronProton ĐƠTERI -Hạt nhân nguyên tử tạo bởi:+Hạt proton :p+ ;me =1,67.10-24g+Hạt Nơtron:n- ;mn=1,675.10-24gSố p = Số e-Các nguyên tử cùng loại có cùng số p Hiđrô. -Vì mp= mn (me :rất bé) nên mhạt nhân = mnguyên tử TIẾT 5 :NGUYÊN TỬ2/Hạt nhân nguyên tử:1/Nguyên tử là gì?ElectronnơtronProton ĐƠTERI -Các electron sắp xếp như thế nào trong sơ đồ nguyên tử?Xác định vị trí của nhân và vị trí của lớp electron ,số electron của mổi lớp ,số electreon của lớp ngoài cùng ?3/Lớp Electron: TIẾT 5 :NGUYÊN TỬ2/Hạt nhân nguyên tử:1/Nguyên tử là gì?3/Lớp Electron:-Trong nguyªn tö electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh quanh h¹t nh©n vµ s¾p xÕp thµnh tõng líp, mçi líp cã 1 sè electron nhÊt ®Þnh.-Nhê cã electron mµ c¸c nguyªn tö cã kh¶ n¨ng liªn kÕt.1/Nguyên tử là gì?-Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện .-Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương (+ ) và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm(-).*Electron :e- ; khối lượng =9,1.10-28g TIẾT 5 :NGUYÊN TỬ2/Hạt nhân nguyên tử:-Hạt nhân nguyên tử tạo bởi:+Hạt proton :p+ ;me =1,67.10-24g+Hạt Nơtron:n- ;mn=1,675.10-24g Số p = Số e-Các nguyên tử cùng loại có cùng số p-Vì mp= mn (me :rất bé) nên mhạt nhân = mnguyên tử3/Lớp Electron:-Trong nguyªn tö electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh quanh h¹t nh©n vµ s¾p xÕp thµnh tõng líp, mçi líp cã 1 sè electron nhÊt ®Þnh.-Nhê cã electron mµ c¸c nguyªn tö cã kh¶ n¨ng liªn kÕt.2+6++13+20+Nguyên tửSố p trong hạt nhânSố e trong nguyên tửSố lớp electronSố e lớp ngoài cùngHeliCacbonNhômcanxi26132026132012342432BT 5 SGK /16HeliNhômCanxiCacbon+8+11+Nguyên tửSố proton trong nguyên tửSố electron trong nguyên tửSố lớp electronSố electron lớp ngoài cùngHiđroOxinatri18111811123161HiđroOxiNatriBài tập

File đính kèm:

  • pptTG NGUYEN TU.ppt
Bài giảng liên quan