Bài giảng Tiết 50 - Bài 33: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế (tiết 4)

1) Trong phòng thí nghiệm:

a) Nguyên liệu :

+ Kim loại : Zn (Mg, Al, Fe, )

+ Dung dịch axit : axit clohiđric HCl (axit sunfuric H2SO4 loãng) .

 

ppt27 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 50 - Bài 33: Điều chế khí hiđro – phản ứng thế (tiết 4), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo viên : NGUYỄN THỊ CẨM VÂNHÓA HỌC 8GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎICHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ Lớp : 8/8CÂU 1Hãy hoàn thành các câu phát biểu sau:Chất khử là _______________________________Chất oxi hóa là ___________________________Sự khử là__________________________________ Sự oxi hoá là______________________________Phản ứng oxi hóa - khử là ____________________________________________________________chất chiếm oxi của chất khác.chất nhường oxi cho chất khác.sự tách oxi ra khỏi hợp chất sự tác dụng của oxi với một chấtphản ứng hoá họctrong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Hãy cho biết trong các phản ứng sau đây phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử. Xác định chất khử, chất oxi hoá ? 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2Od) Fe3O4 + 4CO  3Fe + 4CO2totoThuộc loại phản ứng nào ?Tiết 50 - B à i 3 3 :ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾI – ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: Trong phòng thí nghiệm Trong công nghiệpII – PHẢN ỨNG THẾTiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:1) Trong phòng thí nghiệm: HOẠT ĐỘNG NHÓM : THÍ NGHIỆM Dùng ống nhỏ giọt lấy 1ml axit clohiđric HCl cho vào ống nghiệm. Cho tiếp vào ống nghiệm từ 2-3 viên kẽm ZnHãy nhận xét hiện tượng xảy ra khi cho viên kẽm vào dung dịch axit clohiđric HCl ZnHClTHÍ NGHIỆMHiện tượng ? Thí nghiệm: Tiếp tục đem cô cạn từ 4 – 5 giọt dung dịch tạo thành trên chén sứ . Nêu hiện tượng xảy ra ?ZnCl2Giới thiệu bình kíp:Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:1) Trong phòng thí nghiệm: a) Nguyên liệu :+ Kim loại : Zn (Mg, Al, Fe, ) + Dung dịch axit : axit clohiđric HCl (axit sunfuric H2SO4 loãng) .Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro H2 được điều chế bằng cách cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại (kẽm Zn hoặc sắt Fe, nhôm Al, )Kim Loại + AxitKhí Hiđro + Muối Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hiđro:Trong phòng thí nghiệm:a - Nguyên liệu:b - Nguyên tắc:Học kết luận sgk trang 116 ZnCl2 + H2Zn + 2 HCl Lưu ý: khi tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng sắt chỉ thể hiện hoá trị II trong muốiPTHH:Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hiđro:Trong phòng thí nghiệm:a - Nguyên liệu:b - Nguyên tắc:c- Cách thu khí hidro: Có mấy cách thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm? Hai cách : Đẩy nước và đẩy không khí.Cách thu khí Hidro trong PTNĐẩy nướcĐẩy không khí+ Đẩy nước+ Đẩy không khí (úp ngược ống nghiệm)Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hiđro:Trong phòng thí nghiệm:a - Nguyên liệu:b - Nguyên tắc:c - Cách thu khí hidro: Lưu ý: có thể dùng que đóm đang cháy để nhận biết khí hiđro => khí hiđro cháy được với ngọn lửa xanh.Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hidro:Trong phòng thí nghiệm:2) Trong công nghiệp: Hãy nêu phương pháp điều chế khí oxi từ nước, viết phương trình minh hoạ ?2H2O O2 + 2H2đpTrả lời câu hỏiĐiện phân nước O2H2- Điện phân nước:- Dùng than khử oxi của H2OH2O H2 + O2Điện phân22Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hidro:Trong phòng thí nghiệm:2) Trong công nghiệp: Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hidro:II. Phản ứng thế: Trong phòng thí nghiệm:2) Trong công nghiệp: Hãy hoàn thành các phương trình phản ứng sau:AlCl3FeSO423++Lưu ý: Khi tác dụng với axit HCl (hoặc H2SO4 loãng) thì sắt thể hiện hoá trị II trong muối.a) Al + HClb)Fe + H2SO4H2H226Thảo luận nhómZn + 2HCl ZnCl2+ H2 Nguyên tử của đơn chất Zn đã thay thế nguyên tử của nguyên tố nào trong hợp chất HCl? Nguyên tử của đơn chất Zn đã thay thế nguyên tử của nguyên tố hidro H trong hợp chất HCl Phản ứng thếHZnHClClHZnHClClII – PHẢN ỨNG THẾ:Tiết 50 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hidro:II. Phản ứng thế: Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.Ví dụ : Fe + H2SO4 FeSO4 + H2Học kết luận sgk trang 116 Bài 2/117 SGK : Hãy hoàn thành các phương trình hoá học sau và cho biết loại của phản ứng ? Phương trình hoá họcLoại phản ứngMg + O2 MgO22P.ứ hoá hợpP.ứ oxi hoá - khửKMnO4K2MnO4+MnO2+O2 to2toP.ứ phân hủyFe + CuCl2 FeCl2+ CuP.ứ thế P.ứù oxi hoá - khửCó mấy cách thu khí oxi trong phòng thí nghiệm?  Hai cách : đẩy nước và đẩy không khí.Có mấy cách thu khí hidro trong phòng thí nghiệm?  Hai cách : đẩy nước và đẩy không khí.Trả lời câu hỏi thu khí oxi thu khí hidroabCho biết hình vẽ nào biểu diễn cách thu khí hidro? Cách thu khí oxi?Giải thích tại sao?Hình vẽ a biểu diễn cách thu khí hidro(do hidro nhẹ hơn không khí) Hình b biểu diễn cách thu khí oxi(do oxi nặng hơn không khí)Dặn dò Học bài điều chế hidro,phản ứng thế Làm BT 1,3,4,5/117 Ôn tập các kiến thức cần nhớ trong bài luyện tập 6/ sgk118 Xem trước các bài tập trong bài luyện tập 6

File đính kèm:

  • pptdieuchehidro.ppt
Bài giảng liên quan