Bài giảng Tiết 51 - Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Dơi có cần thiết cho sinh thái không ? Vì sao ?

Dơi cần thiết cho sinh thái bởi chúng đóng vai trò thụ phấn cho hoa hay phát tán hạt cây, sự phân tán của nhiều loài cây lệ thuộc hoàn toàn vào dơi.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1011 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 51 - Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BÀI 49 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tt)BỘ DƠI VÀ BỘ CÁ VOITIẾT 51NỘI DUNG:BỘ DƠI BỘ CÁ VOI1. Một vài đặc điểm của dơi và cá voi:Quan sát hình 49.1,2; kết hợp thông tin SGK-Tr.159, 160 hoàn thành phiếu học tập số 1:Tªn ®éngvËtDi chuyÓnThức ănĐặc điểm răng, cách ănD¬iC¸ voiC©u trả lêilùa chän1- Bay kh«ng cã ®­êng bay râ rÖt.2- B¬i uèn mình theo chiÒu däc1-T«m, c¸, ®éng vËt nhá.2- S©u bä.1- Kh«ng cã răng läc måi b»ng c¸c khe cña tÊm sõng miÖng2- Răng nhän s¾c, ph¸ vì vá cøng cña s©u bä.THẢO LUẬN NHÓMPhiếu học tập số 1: MỘT VÀI ĐẶC ĐiỂM CỦA DƠI VÀ CÁ VOITHẢO LUẬN NHÓMPhiếu học tập số 1: MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA DƠI VÀ CÁ VOITªn ®éngvËtDi chuyÓnThức ănĐặc điểm răng, cách ănD¬iC¸ voiPhiếu học tập số 1: MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA DƠI VÀ CÁ VOI1-Bay kh«ng cã ®­êng bay râ rÖt2- S©u bä, quả cây2- Răng nhän s¾c, ph¸ vì vá cøng cña s©u bä.2- B¬i uèn mình theo chiÒu däc1- T«m, c¸, ®éng vËt nhá.1- Kh«ng cã răng läc måi b»ng c¸c khe cña tÊm sõng miÖngKẾT LUẬN- Bộ dơi: + Di chuyển: Bay không có đường bay rõ rệt+ Bộ răng: Nhọn; dễ dàng phá vỡ vỏ kitin của sâu bọ.- Cá voi:+ Di chuyển: Bơi uốn mình theo chiều dọc+ Không có răng, ăn bằng cách lọc mồi nhờ tấm sừng.Một số hình ảnh về loài dơiĐây là loài dơi lớnNơi cư trú của loài dơi lớnĐây là loài dơi nhỏLoài dơi hút máu ngườiLoài dơi ăn trái câyLoài dơi hút máuKhoảng 70% số loài dơi ăn sâu bọ số còn lại chủ yếu ăn hoa quả và chỉ có vài loài ăn thịt.Dơi có cần thiết cho sinh thái không ? Vì sao ?Dơi cần thiết cho sinh thái bởi chúng đóng vai trò thụ phấn cho hoa hay phát tán hạt cây, sự phân tán của nhiều loài cây lệ thuộc hoàn toàn vào dơi.2. Đặc điểm của dơi và cá voi thích nghi với điều kiện sống:Quan sát hình 49.1,2; kết hợp thông tin SGK-Tr.159, 160 hoàn thành phiếu học tập số 2:Phiếu học tập số 2:MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA DƠI VÀ CÁ VOI THÍCH NGHI VỚI ĐIỀU KIỆN SỐNGBộ Cá voiBộ DơiChi sauChi trướcHình dạng cơ thể Đặc điểmĐại diệnPhiếu học tập số 2:MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA DƠI VÀ CÁ VOI THÍCH NGHI VỚI ĐIỀU KIỆN SỐNGBộ Cá voiBộ DơiChi sauChi trướcHình dạng cơ thể Đặc điểmĐại diệnThon nhỏBiến đổi thành cánh (mềm, rộng, nối chi trước với chi sau và đuôi)Nhỏ, yếu (bám vào vật, không tự cất cánh)Hình thoi, thon dài, cổ không phân biệt với thânBiến đổi thành vây bơi x.cánh, x.ống tay,x.bàn tay, x.ngón tay)Tiêu giảmCá voi thường sống ở đâu ?Cá voi thường sống ở biển ôn đới và biển lạnh.Để thích nghi với đời sống bơi lội, cá voi đã có đặc điểm cấu tạo như thế nào ?Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến hoàn toàn, có lớp mỡ dưới da rất dày, cổ không phân biệt với thân, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.Cá voi sống theo đàn, đẻ mỗi lứa 1 con dài tới 7m, sau 2-3 năm mới lại đẻ , cá voi con bú sữa mẹ khoảng 7 tháng, sau 3 năm mới trưởng thànhCá voi đẻ con Hãy cho biết cá voi sinh sản như thế nào ? Cá voi xanh?Cá voi có đời sống bơi lặn trong nước tại sao không xếp vào lớp Cá mà lại xếp vào lớp Thú ?Vì cá voi đẻ con và nuôi con bằng sữa.MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ BỘ CÁ VOICá heoCá voi Ô nhiễm môi trường Nạn săn bắt cá voi Em biết gì về loài cá heo?Những diễn viên xiếc tài baBµi tËp : H·y chän c©u ®óng: Đáp án: c C©u 1: C¸ch cÊt c¸nh cña d¬i lµ: a. Nhón m×nh lÊy ®µ tõ mÆt ®Êt. b. Ch¹y lÊy ®µ råi vç c¸nh. c. Ch©n rêi vËt b¸m, bu«ng m×nh tõ trªn cao.C©u 2: Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸ voi thÝch nghi víi 	®êi sèng ë n­íc lµ: a. C¬ thÓ h×nh thoi. b. V©y l­ng to gi÷ th¨ng b»ng. c. Chi tr­íc cã mµng nèi c¸c ngãn. d. Chi tr­íc d¹ng b¬i chÌo. e. M×nh cã v¶y, tr¬n. g. Líp mì d­íi da dµy.Đáp án: a, d, g

File đính kèm:

  • ppttiet_51bai_49_Da_dang_cua_lop_thu_TT_BO_DOI_VA_BO_CA_VOI.ppt
Bài giảng liên quan