Bài giảng Tiết 53 - Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

1) Trong phòng thí nghiệm:

a) Nguyên liệu :

+ Kim loại : Zn (Mg, Al, Fe, )

+ Dung dịch axit : axit clohiđric HCl (axit sunfuric H2SO4 loãng) .

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 53 - Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
HÓA HỌC 8Tiết 53 - B à i 3 3 :ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾI – ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO: Trong phòng thí nghiệm Trong công nghiệpII – PHẢN ỨNG THẾTiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:1) Trong phòng thí nghiệm: THÍ NGHIỆM Dùng ống nhỏ giọt lấy 1ml axit clohiđric HCl cho vào ống nghiệm. Cho tiếp vào ống nghiệm từ 2-3 viên kẽm ZnHãy nhận xét hiện tượng xảy ra khi cho viên kẽm vào dung dịch axit clohiđric HCl ZnHClTHÍ NGHIỆMHiện tượng ? Thí nghiệm: Tiếp tục đem cô cạn từ 4 – 5 giọt dung dịch tạo thành trên chén sứ . Nêu hiện tượng xảy ra ?ZnCl2H2H2Bình kípBình kíp đơn giảnGiới thiệu bình kíp:Tiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:1) Trong phòng thí nghiệm: a) Nguyên liệu :+ Kim loại : Zn (Mg, Al, Fe, ) + Dung dịch axit : axit clohiđric HCl (axit sunfuric H2SO4 loãng) .Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro H2 được điều chế bằng cách cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại (kẽm Zn hoặc sắt Fe, nhôm Al, )Kim Loại + AxitKhí Hiđro + Muối Tiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hiđro:Trong phòng thí nghiệm:a - Nguyên liệu:b - Nguyên tắc:Học kết luận sgk trang 116 ZnCl2 + H2Zn + 2 HCl Lưu ý: khi tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng sắt chỉ thể hiện hoá trị II trong muốiPTHH:Tiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hiđro:Trong phòng thí nghiệm:a - Nguyên liệu:b - Nguyên tắc:c- Cách thu khí hidro: Có mấy cách thu khí hiđro trong phòng thí nghiệm? Hai cách : Đẩy nước và đẩy không khí.Cách thu khí Hidro trong PTNĐẩy nướcĐẩy không khí+ Đẩy nước+ Đẩy không khí (úp ngược ống nghiệm)Tiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hiđro:Trong phòng thí nghiệm:a - Nguyên liệu:b - Nguyên tắc:c - Cách thu khí hidro: Lưu ý: có thể dùng que đóm đang cháy để nhận biết khí hiđro => khí hiđro cháy được với ngọn lửa xanh.Tiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hidro:Trong phòng thí nghiệm:2) Trong công nghiệp: đọc thêm Tiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hidro:II. Phản ứng thế: Trong phòng thí nghiệm:2) Trong công nghiệp: Hãy hoàn thành các phương trình phản ứng sau:AlCl3FeSO423++Lưu ý: Khi tác dụng với axit HCl (hoặc H2SO4 loãng) thì sắt thể hiện hoá trị II trong muối.a) Al + HClb)Fe + H2SO4H2H226Thảo luận nhómZn + 2HCl ZnCl2+ H2 Nguyên tử của đơn chất Zn đã thay thế nguyên tử của nguyên tố nào trong hợp chất HCl? Nguyên tử của đơn chất Zn đã thay thế nguyên tử của nguyên tố hidro H trong hợp chất HCl Phản ứng thếHZnHClClHZnHClClII – PHẢN ỨNG THẾ:Tiết 53 - Bài 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾI . Điều chế khí hidro:II. Phản ứng thế: Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.Ví dụ : Fe + H2SO4 FeSO4 + H2Học kết luận sgk trang 116 Bài 2/117 SGK : Hãy hoàn thành các phương trình hoá học sau và cho biết loại của phản ứng ? Phương trình hoá họcLoại phản ứngMg + O2 MgO22P.ứ hoá hợpP.ứ oxi hoá - khửKMnO4K2MnO4+MnO2+O2 to2toP.ứ phân hủyFe + CuCl2 FeCl2+ CuP.ứ thế P.ứù oxi hoá - khửCó mấy cách thu khí oxi trong phòng thí nghiệm?  Hai cách : đẩy nước và đẩy không khí.Có mấy cách thu khí hidro trong phòng thí nghiệm?  Hai cách : đẩy nước và đẩy không khí.Trả lời câu hỏi thu khí oxi thu khí hidroabCho biết hình vẽ nào biểu diễn cách thu khí hidro? Cách thu khí oxi?Giải thích tại sao?Hình vẽ a biểu diễn cách thu khí hidro(do hidro nhẹ hơn không khí) Hình b biểu diễn cách thu khí oxi(do oxi nặng hơn không khí)Dặn dò Học bài điều chế hidro,phản ứng thế Làm BT 1,3,4,5/117 Ôn tập các kiến thức cần nhớ trong bài luyện tập 6/ sgk118 Xem trước các bài tập trong bài luyện tập 6

File đính kèm:

  • pptDIEU CHE HDRO PHAN UNG THE.ppt
Bài giảng liên quan