Bài giảng Tiết 54: Nước (tiết 25)

1) Thể tích khí H2 vào O2 cho vào ống lúc đầu là bao nhiêu?

2 thể tích khí H2 và 2 thể tích khí O2

2) Thể tích khí còn lại sau khi đốt bằng tia lửa điện là bao nhiêu? Đó là khí gì?

Còn 1 thể tích khí Oxi

3) Vậy bao nhiêu thể tích khí đã phản ứng với nhau để sinh ra nước? Đó là khí gì? tỉ lệ bao nhiêu?

4) Em hãy viết phương trình cho thí nghiệm trên?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 54: Nước (tiết 25), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHòNG GIáO DụC ĐàO TạO HUYệN THường tín Trường THCS Văn BìnhChào mừng quý thầy cô và các em học sinhVề dự giờ thăm lớpTháng 3 năm 2010 Giáo viên: Lê HảoMôn Hóa học lớp 8Nước có ở đâu?Trong đại dươngTrong ao, hồ, sông suốiTrên những tảng băng ở vùng cựcTiết 54: NướcTiết 54: NướcI- Thành phần hóa học của nước:1-Sự phân hủy nước: 2-Sự tổng hợp nước:1) Quan sát thí nghiệm:2) Nhận xét:-Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua nước, trên bề mặt 2 điện cực sẽ sinh ra khí Hiđro và khí Oxi-Vhiđro= 2VOxi2H2O 2H2 + O2điện phân4)Viết phương trình sự phân huỷ nước:3) Em có dự đoán gì về thành phần hoá học của nước?_+4321Quan sỏt mụ hỡnh sự tổng hợp nước._+1) Thể tớch khớ H2 vào O2 cho vào ống lỳc đầu là bao nhiờu?2 thể tớch khớ H2, 2 thể tớch khớ O23) Thể tớch khớ cũn lại sau khi đốt bằng tia lửa điện là bao nhiờu? Đú là khớ gỡ?Cũn 1 thể tớch khớ Oxi43212) Cho biết hiện tượng sau khi đốt hỗn hợp khí bằng tia lửa điện?Tiết 54: NướcI- Thành phần hóa học của nước:1-Sự phân hủy nước: 2H2O(l) 2H2(k) + O2(k)2-Sự tổng hợp nước:điện phân1) Thể tớch khớ H2 vào O2 cho vào ống lỳc đầu là bao nhiờu?2 thể tớch khớ H2 và 2 thể tớch khớ O22) Thể tớch khớ cũn lại sau khi đốt bằng tia lửa điện là bao nhiờu? Đú là khớ gỡ?Cũn 1 thể tớch khớ Oxi2 thể tớch khớ hidro húa hợp với 1 thể tớch khớ oxi tạo thành nước.4) Em hãy viết phương trình cho thí nghiệm trên?2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0c3) Vậy bao nhiêu thể tích khí đã phản ứng với nhau để sinh ra nước? Đó là khí gì? tỉ lệ bao nhiêu?Tiết 54: NướcI- Thành phần hóa học của nước:1-Sự phân hủy nước: 2H2O(l) 2H2(k) + O2(k)2-Sự tổng hợp nước:điện phân2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0c2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0cThể tích: 2V : 1VSố mol: 2mol : 1molKhối lượng: 2. 2 (g) : 1. 32 (g) Tỉ lệ khối lượng của Hidro và Oxi trong nước: Thành phần khối lượng của H và O trong nước:3-Kết luận:Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là Hidro và OxiTiết 54: NướcI- Thành phần hóa học của nước:1-Sự phân hủy nước: 2H2O(l) 2H2(k) + O2(k)2-Sự tổng hợp nước:điện phân2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0c3-Kết luận:1-Hidro và Oxi hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích, khối lượng là bao nhiêu?2- Vậy công thức hóa học của nước là?Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là Hidro và OxiTỉ lệ hóa hợp giữa Hidro và Oxi về:+ Thể tích: VH2 : VO2 = 2 : 1+Khối lượng: mH : mO = 1 : 8-Công thức hóa học của nước là H2OTiết 54: NướcI- Thành phần hóa học của nước: Bài tập: Tiến hành thí nghiệm điện phân nước. Căn cứ vào những kết quả dưới đây, hãy điền vào ô trống những số phù hợp: H2O bị điện phânH2 được tạo thànhO2 được tạo thành8mol mol mol mol2 gam gam mol1,12 lít (đktc) lít (đktc) gam lít (đktc)8,96 gamđiện phân4mol8mol 2H2O 2H2 + O2Tỉ lê: 2mol : 2mol : 1mol 8mol : 8mol : 4mol 1mol : 1mol : 0,5mol1mol16 gamTiết 54: NướcI- Thành phần hóa học của nước: Bài tập: Tiến hành thí nghiệm điện phân nước. Căn cứ vào những kết quả dưới đây, hãy điền vào ô trống những số phù hợp: H2O bị điện phânH2 được tạo thànhO2 được tạo thành8mol mol mol mol2 gam gam mol1,12 lít (đktc) lít (đktc) gam lít (đktc)8,96 gamđiện phân4mol8mol 2H2O 2H2 + O2Tỉ lê: 2mol : 2mol : 1mol 1mol16 gam 0,05mol 0,05mol 0,025mol0,05mol0,56 lít (đktc)10,08 gam12,544 lít(đktc)Tiết 54: NướcI- Thành phần hóa học của nước:1-Sự phân hủy nước: 2H2O(l) 2H2(k) + O2(k)2-Sự tổng hợp nước:điện phân2H2(k) + O2(k) 2H2O(h)t0c3-Kết luận:Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là Hidro và OxiTỉ lệ hóa hợp giữa Hidro và Oxi về:+ Thể tích là: 2 : 1+Khối lượng là: 1 : 8-Công thức hóa học của nước là H2OBài tập: Tiến hành thí nghiệm điện phân nước. Căn cứ vào những kết quả dưới đây, hãy điền vào ô trống những số phù hợp: H2O bị điện phânH2 được tạo thànhO2 được tạo thành8mol mol mol mol2 gam gam mol1,12 lít (đktc) lít (đktc) gam lít (đktc)8,96 gamH2O bị điện phânH2 được tạo thànhO2 được tạo thành8mol8 mol4 mol0,5 mol2 gam16 gam0,05 mol1,12 lít (đktc)0,56 lít (đktc)10,08 gam12,544 lít (đktc)8,96 gamTóm tắt bài học:Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là Hidro và OxiTỉ lệ hóa hợp giữa Hidro và Oxi về:+ Thể tích: VH2 : VO2 = 2 : 1+Khối lượng: mH : mO = 1 : 8-Công thức hóa học của nước là H2O-Tính chất và vai trò của nước được tìm hiểu ở tiết học sau.Hướng dẫn về nhà:-Học và làm các bài tập 2, 3, 4 SGK-Chuẩn bị cho tiết sau: Đọc trước “tính chất và vai trò của nướcChúc thầy cô mạnh khoẻ!

File đính kèm:

  • ppttiet_54Nuoc.ppt
Bài giảng liên quan