Bài giảng Tiết 57: Axit – bazơ – muối (tiết 31)

• I. Axit .

• II. Bazơ .

• III. Muối .

• 1. Khái niệm:

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 57: Axit – bazơ – muối (tiết 31), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI CŨ: Bazơ là :NaOH ; Ca(OH)2 ; Ba(OH)2 .Axit là :HCl ; H2SO4 ; HNO3 ; H3 PO4.(?) Nêu khái niệm axit , bazơ, CTHH chung? Trong các chất sau đâu là axít, bazơ: HCl; Na2 O ; NaOH ; Ca(OH)2 ; CaO; H2 SO4 ; HNO3 ; Ba(OH)2 ; H3 PO4. Gọi tên các axit và bazơ trên?- HS làm bài tập 2, SGK.Tiết 57: AXIT – BAZƠ – MUỐI (T2)I. Axit .II. Bazơ .III. Muối . 1. Khái niệm.Thảo luận nhóm hòan thành bảng sau và nhận xét thành phần phân tử của muối? (3’)CTHH của 1 số muốiSố ng/tử kim lọaiSố lần gốc axitNaCl Al2(SO4)3K2CO3 Fe(NO3)3 Ca(HCO3)2 1 1 2 3 2 11 3 1 2Tên gọi Natri cloruaNhôm sunfatKali cacbonatSắt(III) nitratCanxi hiđrocacbonatTiết 57: AXIT – BAZƠ – MUỐI (T2)I. Axit .II. Bazơ .III. Muối . 1. Khái niệm: 2. Công thức hóa học.3. Tên gọi.4. Phân lọai . Theo thành phần muối được chia ra hai lọai :A. Muối trung hòa.- Là muối mà trong gốc axit không còn nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim lọai. - VD: Na2SO4 , CaCO3 B. Muối axit:- Là muối mà trong đó gốc axit còn có nguyên tử hiđro(H) chưa được thay thế bằng nguyên tử kim lọai. - VD: NaHSO4, Ca(HCO3)2 Chú ý: Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử hidro đã được thay thế bằng nguyên tử kim lọaiBÀI TẬP 1TTCTHHPHÂN LỌAITÊN GỌI1HBr2Ca(OH)23Al2(SO4)34H3PO45BaO6P2O57Na2HPO48H2SO39NaOH10CuO11Fe(OH)312BaCl2Axit không có oxiAxit bromhiđricBazơ tanBazơ tanBazơ không tanMuối trung hòaMuối trung hòaOxit bazơOxit axitMuối axitAxit có nhiều oxiAxit có ít oxiOxit bazơCanxi hidroxitNhôm sunfatAxit photphoricBari oxitĐiphôtpho pentaoxitNatri hidro photphatAxit sunfurơNatri hidroxitĐồng oxitSắt(III) hidroxitBari clorua * Hướng dẫn làm bài tập:* Dặn dò: - Làm các bài tập còn lại. - Học thuộc phần kiến thức cần nhớ. - làm các bài tập ở trang 132.THƯỜNG THCS LỘC THẮNG.NĂM HỌC : 2009- 2010GV: NGUYỄN THỊ NGHICHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP.

File đính kèm:

  • pptBai_37tiet_57_AitBazoMuoi_2.ppt
Bài giảng liên quan