Bài giảng Tiết 60 – Bài 40: Dung dịch (tiết 21)

 Để thu được gang thép người ta nung nóng chảy sắt ( Fe ) trộn với một số nguyên tố khác chủ yếu là cacbon (C). Sau đó để nguội ta thu được gang, thép. Theo em gang, thép có phải là dung dịch không vì sao? Nếu phải thì em hãy cho biết chất nào là chất tan, chất nào là dung môi?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 60 – Bài 40: Dung dịch (tiết 21), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hóa học 8GV: Lê Hồng ThiênTrường THCS Hải DươngTieát 60 – Baøi 40: DUNG DÒCH.I.DUNG MOÂI – CHAÁT TAN – DUNG DÒCH. 1. Thí nghieäm. a. Thí nghieäm 1:Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc nước 1, khuấy nhẹ. Quan sát hiện tượng?`Chất tan. Dung môi của đườngDung dịch.Đường NướcNước đường Hiện tượng: Đường tan trong nước tạo thành nước đường.b. Thí nghiệm 2:Dầu ănNướcXăngDung dịchDầu ănNướcCốc 1Cốc 2Cho vài giọt dầu ăn vào:Cốc1: đựng xăng.Cốc 2: đựng nước.Khuấy nhẹ, quan sát hiện tượng ?Ai nhanh hơn!Hãy chọn đáp án đúng (Ñ) hoaëc sai (S) trong các câu sau: A. Xăng là dung môi ,dầu ăn laø chaát tan.B. Xăng không phaûi là dung môi của dầu ăn.C. Nước không là dung môi của dầu ăn.D. Nước là dung môi , dầu ăn laø chaát tan .ÑÑSS- Dung môi: Là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch. 2. Keát luaän: Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch? - Chất tan : Là chất bị dung môi hoà tan.- Dung dịch : Là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.I. Dung môi - chất tan – dung dịch: Thảo luận nhóm: 	Để thu được gang thép người ta nung nóng chảy sắt ( Fe ) trộn với một số nguyên tố khác chủ yếu là cacbon (C). Sau đó để nguội ta thu được gang, thép. Theo em gang, thép có phải là dung dịch không vì sao? Nếu phải thì em hãy cho biết chất nào là chất tan, chất nào là dung môi?ĐÁP ÁNGang, thép là 1 dung dịch vì đây là hỗn hợp đồng nhất giữa sắt ( Fe) và cacbon ( C)Dung môi là sắt.( Fe )Chất tan là cacbon.( C )II. Dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.1. Thí nghiệm : - Cho theâm moät ít ñöôøng vaøo dung dòch nöôùc ñöôøng ôû TN1  Quan saùt hieän töôïng. - Cho theâm dần dần và liên tục đường vào cốc nước ñöôøng treân, khuấy nhẹ. Quan sát hiện tượng ?II. Dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.1. Thí nghiệm :ĐườngGiai đoạn đầuDung dịch bão hoàGiai đoạn sauNướcĐường không tanNước đường2. Hiện tượng:Ở giai đoạn đầu ta thu được dung dịch đường, dung dịch này vẫn có thể hòa tan thêm đường.Ở giai đoạn sau ta được một dung dịch đường không thể hòa tan thêm đường.Dung dịch chưa bão hoà* Nhận xétTa nói dung dịch đường chưa bão hòa.Ta nói dung dịch đường bão hòa.BT: Hãy điền vào dấu () để được một khẳng định đúngDung dịch . là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.Dung dịch. .là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tanchưa bão hòabão hòaIII. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn? Để trả lời được câu hỏi trên thì chúng ta cùng làm thí nghiệm như sau:Trường hợp 1( Khuấy đều )( Đun nóng)( Nghiền nhỏ) ( Để yên )Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng trên và cho biết : Những trường hợp nào giúp cho quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn ?NướcChất rắnChú thích:Lượng nước, lượng chất rắn có trong mỗi cốc như nhau:Thí nghiệm mô phỏng:+ Khuấy dung dịch + Đun nóng dung dịch+ Nghiền nhỏ chất rắnTrường hợp 2Trường hợp 3Trường hợp 4 III. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?Khuấy dung dịch. Đun nóng dung dịch .Nghiền nhỏ chất rắn.Muốn cho chất rắn hoà tan nhanh hơn trong nước , ta thöïc hieän 1, 2 hoaëc caû 3 bieän phaùp sau :TRÒ CHƠI Ô CHỮHYĐRÔSỰCHÁYNITƠAXITMUÔIDUNGDỊCHDUNGMÔICHẤTAN12354678Câu 1: Đây là khí nhẹ nhất trong các chất khíCâu 2: Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng gọi là gì?Câu 3: Đây là chất khí chiếm 78% trong không khí?Câu 4: HCl, H2SO4 gọi chung là hợp chất gì?Câu 5: Hợp chất NaCl, K2SO4 gọi chung là gì?Câu 6: Hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan gọi là gì?Câu 7: Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là gì?Câu 8: Chất bị hòa tan trong dung môi gọi là gì?Đây là tính chất đặc trưng của dung dịch. Ô chữ gồm 8 chữ cái!ĐỒNGNHẤTHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHỌC BÀI, LÀM CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA.XEM TRƯỚC BÀI ĐỘ TAN.Làm thí nghiệm.- Lấy 2 cốc đựng lượng nước như nhau một cốc cho muối và một cốc cho đường hòa tan đến khi thu được dung dịch bão hòa. So sánh lượng muối và lượng đường đã dùng.Theo em thì chất khí có tan nhiều trong nước không ( Dựa vào hồ nuôi cá cảnh để suy luận)BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT

File đính kèm:

  • ppttiet_60_dung_dichhoa_8.ppt
Bài giảng liên quan