Bài giảng Tiết 61 - Bài 40: Dung dịch (tiếp)

 

? Dung môi: Là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch

? Dung dịch : Là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi

Chất tan : Là chất bị hoà tan. trong dung mụi

Có các dung dịch sau: nước biển, dung dịch CuSO4, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4. Hãy xác định chất tan, dung môi, trong các dung dịch trên.

 

 

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 61 - Bài 40: Dung dịch (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁODỰ GIỜ TIẾT HỌC HễM NAYChương VI : DUNG DỊCH Dung dịch là gì ? Độ tan là gì ? Nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch là gì ? Làm thế nào pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ?Tiết 61 Bài 40DUNG DỊCH Thí nghiệm 1: Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc 1 chứa nước, khuấy nhẹ. Quan sát hiện tượng?Hiện tượng Đường tan trong nước tạo thành dung dịch nước đường.chất tan. dung môi của đườngdung dịch.Đường NướcNước đường Trong dung dũch nửụực dửụứng thỡ chaỏt tan laứ ủửụứng, nửụực laứ dung moõi. Vaọy Theỏ naứo laứ chaỏt tan? Theỏ naứo laứ dung moõi? Theỏ naứo laứ dung dũch? Thí nghiệm 2: Cho vài giọt dầu ăn vào:Cốc2: đựng xăng.Cốc 3: đựng nước.Khuấy nhẹ, quan sát hiện tượng ?Hiện tượng :+ Xăng hoà tan được dầu ăn + Nước không hoà tan được dầu ăn.Ai nhanh hơnHãy chọn đáp án đúng :B. Xăng không là dung môi của dầu ăn.C. Nước không là dung môi của dầu ăn.D. Nước là dung môi của dầu ăn.A . Xăng là dung môi của dầu ănA.CTa nói : + Xăng là dung môi của dầu ăn+ Nước không là dung môi của dầu ăn Dầu ănNướcXăngDung dịchDầu ănNước543210Cốc 2Cốc 3 dung dịch. I. DUNG MễI -CHẤT TAN - DUNG DỊCH.Tiết 61Bài 40DUNG DỊCH Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch?  Dung môi: Là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịchChất tan : Là chất bị hoà tan. trong dung mụi Dung dịch : Là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môiEm hiểu thế nào là hỗn hợp đồng nhất?PHIẾU HỌC TẬPCú cỏc dung dịch sau: nước biển, dung dịch CuSO4, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4. Hóy xỏc định chất tan, dung mụi, trong cỏc dung dịch trờn. Nước biểndung dịch CuSO4dung dịch NaOH dung dịch H2SO4DUNG DICHCHẤT TANDUNG MễICỏc muối hũa tan	 NướcCuSO4 	NướcNaOH	 NướcH2SO4 	 NướcỞ cốc 1 nếu ta cho thờm đường vào thỡ cú hiện tượng gỡ?Lấy cốc 1 chia 2 phần: - phần 1 để nguyờn - phần 2 cho thờm đường vào khuấy đều.ĐườngĐường không tanDung dịch bão hoàDung dịch chưa bão hoàPhần 1Phần 2I. DUNG MễI -CHẤT TAN - DUNG DỊCH.Tiết 61Bài 40DUNG DỊCHII. Dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.Khi nào dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.?Ở phần 2 nếu đun lờn đường sẽ thế nào?- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan- Dung dịch bão hoà là dung dịch khụng thể hòa tan thêm chất tan* Ở nhiệt độ xỏc địnhLàm thế nào để chất rắn hũa tan nhanh hơn ta cựng làm thớ nghiệm sau?Mỗi nhúm dựng 2 cốc thực hiện thớ nghiệm quan sỏt , nhận xột hiện tượng và giải thớch.:Nhúm 1: cốc 1 dựng 20 ml nước núng, cốc 2 dựng 20 ml nước lạnh Cho 1 muỗng CuSO4 vào cốc 1,2 khuấy đều .Nhúm 2,3: cốc 1, 2 chứa 20 ml nước lạnh: cốc 1cho 1 muỗng muối NaCl nghiền nhỏ; cốc 2 cho 1 muỗng muối NaCl hạt vào khuấy đềuNhúm 4,5: cốc 1, 2 chứa 20 ml nước lạnh, cốc 1 cho 1 muỗng KMnO4 để yờn; cốc 2 cho 1 muỗng KMnO4 khuấy đềuI. DUNG MễI -CHẤT TAN - DUNG DỊCH.Tiết 61Bài 40DUNG DỊCHII. Dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.iii. làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy Ra nhanh hơn ? Khuấy dung dịch  Đun nóng dung dịch Nghiền nhỏ chất rắn.Vậy cú mấy biện phỏp làm chất rắn hũa tan nhanh hơn?Ta dựng 1 biện phỏp được khụng?Bài hụm nay ta nghiờn cứu những nội dung chớnh nào?Hóy xỏc định dung mụi, chất tan, dung dịch khi cho:a/ Na tỏc dụng với nước dư?b/ CaO tỏc dụng với nước dư?c/ P2O5 tỏc dụng với nước dư?Viết PTPU xảy ra.HIỆN TƯỢNGCHẤT TAN DUNG MễI PTPUNa tỏc dụng với nước dư?CaO tỏc dụng với nước dư?P2O5 tỏc dụng với nước dư?Ca(OH)2 nước CaO + H2O  Ca(OH)2 NaOH nước 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 H3PO4 nước P2O5 + 3H2O  2H3PO4Vậy khi cho đường vào nước cú gỡ khỏc với khi cho Na, CaO, P2O5 vào nước?Hóy chọn cõu trả lời đỳng nhất: Dung dịch là hỗn hợp:Của chất rắn trong chất lỏng.Của chất khớ trong chất lỏng.Đồng nhất của chất rắn và dung mụi.Đồng nhất của dung mụi và chất tan.Đồng nhất của chất rắn, lỏng và khớ trong dung mụi.Trộn 1 ml rượu với 10 ml nước cất. Cõu nào sau đõy diễn đạt đỳng?Chất tan là rượu, dung mụi là nước.B. Chất tan là nước dung mụi là rượu, C. Nước hoặc rượu cú thể là dung mụi hoặc chất tan.D. Cả hai chất nước và rượu vừa là chất tan vừa là dung mụi.?Trong dung dịch, lượng chất nào ớt là chất tan, nhiều là dung mụi.Hướng dẫn HS học ở nhàHọc thuộc phần ghi nhớ sgk/137.Bài tập: 1;2;3;4 sgk/137. HS khỏ, giỏi làm BT bổ sung vở bài tậpĐọc trước nội dung bài học 41 ”Độ tan của một chất trong nước ”tỡm hiểu: +Tớnh tan trong nước của một số axit, bazơ, muối. + Độ tan của một chất trong nước là gỡ? + Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan?

File đính kèm:

  • pptbai_luyen_tap_6.ppt
Bài giảng liên quan