Bài giảng Tiết 61: Độ tan của một chất trong nước (tiết 4)

Độ tan của một chất trong nước là . chất đóhoà tan trong . . để tạo thành .ở một nhiệt độ xác định.

**Ví dụ : độ tan của glucozơ là 200g.

Từ định nghĩa độ tan ta có công thức :

mA(t0):khối lượng chất tan A trong dd bh ở t0 C(g)

mH2O(t0) :khối lượng nước trong ddbh ở t0 C(g)

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 61: Độ tan của một chất trong nước (tiết 4), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIẾT 61:ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚCI) CHẤT TAN VÀ CHẤT KHÔNG TAN1)Thí nghiệm (SGK)* Kết luận : có chất tan nhiều , có chất tan ít và có chất không tan trong nước .2)Tính tan trong nước của axit – bazơ - muối: a)Axit : Hầu hết trừ H2SiO3( axit silicic)b) Bazơ : phần lớn trừ 1số bazơ của . c) Muối :5 gốc thường gặp:* Clorua(_Cl) :Hầu hết trừ muối của . * Sunfat(=SO4) : hầu hết trừ muối của .* Cacbonat(= CO3) :hầu hết trừ muối của* Photphat( = PO4) : giống muối .* Nitrat (_NO3) : tất cả ____ tankhông tanNa,K,Ba,Ca,LitanAgtanBa,Pb không tancacbonattanK,Na( muối axit) *Đọc thí nghiệm sgk và cho biết các bước thử tính tan của một chất ** Có 3 bước-Hoà tan chất vào nước -Lọc lấy nước lọc-Cho 1giọt nứơc lọc làm bay hết nước , xem có vết mờ không? II) ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC1- Định nghĩa :Độ tan của một chất trong nước là .. chất đóhoà tan trong .. .. để tạo thành.ở một nhiệt độ xác định.**Ví dụ : độ tan của glucozơ là 200g.số gam 100g nướcdung dịch bảo hoàở 200C**Cách ghi : Sglucozơ(200) = 200g Từ định nghĩa độ tan ta có công thức :mA(t0):khối lượng chất tan A trong dd bh ở t0 C(g)mH2O(t0) :khối lượng nước trong ddbh ở t0 C(g)VÍ DỤ :Ở 200 C hoà tan 14,4g NaCl vào nước thu được 54,4g ddbh .Tính độ tan của NaCl ở 200C.Bài toán áp dụng :GIẢI:Ta có :2-Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan: 3-NaNO31-KNO32-KBr4-NaClĐộ tan(g)Nhiệt độ (0C)Đồ thị biểu diễn độ tan của chất rắn thay đổi theo nhiệt độĐồ thị độ tan của chất khí theo nhiệt độĐộ tanNhiệt độ1-NO2-O23-N22-Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan:- Hầu hết chất rắn và chất lỏng độ tan tăng khi nhiệt độ tăng- Chất khí thì độ tan tăng khi nhiệt độ giảm và áp suất tăng* Nhiệt độ và áp suất có ảnh hưởng độ tan:CỦNG CỐ HOÀN THÀNH BẢNG SAU: tan (ghi t) không tan (ghi k)CTHHTÊN CHẤTTÍNH TANCa3(PO4)2H2SO4NaOHFe2(SO4)3 AgClCu(OH)2Mg(HCO3)2HCl Axit sunfuric t Natrihiđroxit tSắt (III) sunfat tBạc clorua kĐồng(II) hiđroxit kCanxiphotphat kMagie hiđrocacbonat tAxit clorhiđric t

File đính kèm:

  • pptDO_TAN_TRONG_NUOC.ppt