Bài giảng Tiết 8 - Bài 8: Thường thức mĩ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời trần (1226 – 1400)

- 1.Tháp Bình Sơn.

- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)

-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phc. Thp Bình Sơn

*Hình dng thp

-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông

-Càng lên cao càng nhỏ dần

-Chất liệu :gạch nung gi, mu đỏ sậm, rắn chắc như snh,

-Trang trí : bằng hoa văn

- Phía trước cha, gần thp Bình Sơn cĩ một cy Đại cổ thụ(500 tuổi)

 

 

ppt44 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 8 - Bài 8: Thường thức mĩ thuật: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời trần (1226 – 1400), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Tiết 8.bài 8 : Thường thức mỹ thuậtMỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MỸ THUẬT THỜI TRẦN(1226 – 1400)I. Kiến trúc- Kiến trúc tôn giáoEm hãy cho biết kiến trúc thời Trần được thông qua những thể loại nào ?I. Kiến trúcKiến trúc tôn giáo- Kiến trúc cung đìnhEm hãy cho biết kiến trúc thời Trần được thông qua những thể loại nào ?I. Kiến trúcKiến trúc tôn giáo- Kiến trúc cung đình1.Tháp Bình Sơn.I. Kiến trúcKiến trúc tôn giáo- Kiến trúc cung đình1.Tháp Bình Sơn. - Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)I. Kiến trúcKiến trúc tôn giáo- Kiến trúc cung đình1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình SơnI. Kiến trúcKiến trúc tôn giáo- Kiến trúc cung đình1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn-Tháp có mặt bằng (đáy) vuôngI. Kiến trúcKiến trúc tôn giáo- Kiến trúc cung đình1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn *Hình dáng thápI. Kiến trúcKiến trúc tôn giáo- Kiến trúc cung đình1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn *Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông 1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Trang trí : bằng hoa văn1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Trang trí : bằng hoa văn1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Trang trí : bằng hoa văn1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Chất liệu :gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành, 1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Chất liệu :gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành-Trang trí : bằng hoa văn1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Chất liệu :gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành-Trang trí : bằng hoa văn- Phía trước chùa, gần tháp Bình Sơn cĩ một cây Đại cổ thụ(500 tuổi)1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Chất liệu :gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành, -Trang trí : bằng hoa văn- Phía trước chùa, gần tháp Bình Sơn cĩ một cây Đại cổ thụ(500 tuổi)1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Chất liệu :gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành-Trang trí : bằng hoa văn- Phía trước chùa, gần tháp Bình Sơn cĩ một cây Đại cổ thụ(500 tuổi)1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Chất liệu :gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành-Trang trí : bằng hoa văn- Phía trước chùa, gần tháp Bình Sơn cĩ một cây Đại cổ thụ(500 tuổi)1.Tháp Bình Sơn.- Kiến trúc tôn giáo. (phật giáo)-Địa điểm : Bình Sơn- Tam Sơn-Lập Thạch-Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn*Hình dáng tháp-Tháp có mặt bằng (đáy) vuông -Càng lên cao càng nhỏ dần-Chất liệu :gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành-Trang trí : bằng hoa vănPhía trước chùa, gần tháp Bình Sơn cĩ một cây Đại cổ thụ(500 tuổi)=>Tháp Bình Sơn là niềm tự hào của kiến trúc cổ Việt Nam2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ 2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần)2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh, 2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ- kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh - Vị trí :nằm rải rác trong một khu đất rộng (bán kính 20 km) thờ "Bát Vị Hồng Đế" thời Trần2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh - Vị trí :nằm rải rác trong một khu đất rộng (bán kính 20 km) thờ "Bát Vị Hồng Đế" thời Trần-Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộNgày nay với ý thức và lịng tự hào dân tộc nên khu đền Sinh và các lăng mộ nhà Trần đang dần được quan tâm khơi phục đúng với tầm cỡ của nĩ để bảo tồn và phát huy một di sản văn hố quý báu của dân tộc và gĩp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộ của Trần Thái Tơng, Trần Thánh Tơng và Giản Định Đế.. Ngồi việc xây dựng điện miếu ở mỗi lăng làm nơi thờ cúng, triều đình cịn cho xây dựng ở khu đền Sinh nhiều tồ điện miếu lớn để làm nơi tế lễ bái yết và cắt cử các quan về trơng coi cẩn thận. Tồn bộ khu vực này trở thành thánh địa tơn nghiêm qua các triều Trần, Lê, Nguyễn.2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh - Vị trí :nằm rải rác trong một khu đất rộng (bán kính 20 km) thờ "Bát Vị Hồng Đế" thời Trần-Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộ - Nơi thờ cúng, tế lễ bái yếtNgày nay với ý thức và lịng tự hào dân tộc nên khu đền Sinh và các lăng mộ nhà Trần đang dần được quan tâm khơi phục đúng với tầm cỡ của nĩ để bảo tồn và phát huy một di sản văn hố quý báu của dân tộc và gĩp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộ của Trần Thái Tơng, Trần Thánh Tơng và Giản Định Đế.. Ngồi việc xây dựng điện miếu ở mỗi lăng làm nơi thờ cúng, triều đình cịn cho xây dựng ở khu đền Sinh nhiều tồ điện miếu lớn để làm nơi tế lễ bái yết và cắt cử các quan về trơng coi cẩn thận. Tồn bộ khu vực này trở thành thánh địa tơn nghiêm qua các triều Trần, Lê, Nguyễn.2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh - Vị trí :nằm rải rác trong một khu đất rộng (bán kính 20 km) thờ "Bát Vị Hồng Đế" thời Trần-Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộ - Nơi thờ cúng, tế lễ bái yết - Xây ở sát chân núi2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh - Vị trí :nằm rải rác trong một khu đất rộng (bán kính 20 km) thờ "Bát Vị Hồng Đế" thời Trần-Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộ - Nơi thờ cúng, tế lễ bái yết - Xây ở sát chân núi- Bố cục : cách xa nhau nhưng đều quy tụ về một hướng là đền An Sinh.2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh - Vị trí :nằm rải rác trong một khu đất rộng (bán kính 20 km) thờ "Bát Vị Hồng Đế" thời Trần-Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộ - Nơi thờ cúng, tế lễ bái yết - Xây ở sát chân núi- Bố cục : cách xa nhau nhưng đều quy tụ về một hướng là đền An Sinh.2.Khu lăng mộ An Sinh. - Đền và lăng mộ - kiến trúc cung đình .(vì đây là nơi chôn cất các vị vua Trần) - Địa điểm :An Sinh - Đơng Triều - Quảng Ninh - Vị trí :nằm rải rác trong một khu đất rộng (bán kính 20 km) thờ "Bát Vị Hồng Đế" thời Trần-Thờ chung 8 vị vua Nhà Trần và lăng mộ - Nơi thờ cúng, tế lễ bái yết - Xây ở sát chân núiBố cục : cách xa nhau nhưng đều quy tụ về một hướng là đền An Sinh.=>kiến trúc đẹp, là niềm tự hào của kiến trúc cổ Việt Nam.II/ Điêu khắc :1.Tượng Hổ ở lăng Trần thủ độ:(Thái Bình)Trần Thủ Độ (1194-1264), là thái sư đầu triều nhà Trần, II/ Điêu khắc :1.Tượng Hổ ở lăng Trần thủ độ:(Thái Bình)Trần Thủ Độ (1194-1264), là thái sư đầu triều nhà Trần, Người cĩ cơng sáng lập , người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264. Trần Thủ Độ sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình .II/ Điêu khắc :1.Tượng Hổ ở lăng Trần thủ độ:(Thái Bình)Trần Thủ Độ (1194-1264), là thái sư đầu triều nhà Trần, Người cĩ cơng sáng lập , người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264. Trần Thủ Độ sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình .-Kích thước gần như thật,dài 1m 43,cao 0 m75,rộng 0 m 64. II/ Điêu khắc :1.Tượng Hổ ở lăng Trần thủ độ:(Thái Bình)Trần Thủ Độ (1194-1264), là thái sư đầu triều nhà Trần, Người cĩ cơng sáng lập , người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264. Trần Thủ Độ sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình .-Kích thước gần như thật,dài 1m 43,cao 0 m75,rộng 0 m 64. - Hình khối đơn giản, dứt khoát, cấu trúc chặt chẽ1.Tượng Hổ ở lăng Trần thủ độ:(Thái Bình)Trần Thủ Độ (1194-1264), là thái sư đầu triều nhà Trần, Người cĩ cơng sáng lập , người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264. Trần Thủ Độ sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình .-Kích thước gần như thật,dài 1m 43,cao 0 m75,rộng 0 m 64. Hình khối đơn giản, dứt khoát, cấu trúc chặt chẽ Vẻ oai phong lẫm liệt của vị Chúa Sơn Lâm1.Tượng Hổ ở lăng Trần thủ độ:(Thái Bình)Trần Thủ Độ (1194-1264), là thái sư đầu triều nhà Trần, Người cĩ cơng sáng lập , người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264. Trần Thủ Độ sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình .-Kích thước gần như thật,dài 1m 43,cao 0 m75,rộng 0 m 64. Hình khối đơn giản, dứt khoát, cấu trúc chặt chẽ Vẻ oai phong lẫm liệt của vị Chúa Sơn Lâm uy nghi của Thái sư Trần Thủ Độ 2.Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc:-X©y tõ thêi TrÇn t¹i H­ng YªnChïa Th¸i L¹c ®­ỵc x©y dùng thêi nµo? ë ®©u ?2.Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc:-X©y tõ thêi TrÇn t¹i H­ng Yªn - Néi dungNg­êi chim ( Chïa Th¸I L¹c)2.Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc:-X©y tõ thêi TrÇn t¹i H­ng Yªn - Néi dung+Ng­êi chim Ng­êi chim ( Chïa Th¸I L¹c)2.Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc:-X©y tõ thêi TrÇn t¹i H­ng Yªn - Néi dung+Ng­êi chim+ C¸c nh¹c c«ng C¸c nh¹c c«ng (Chïa Th¸i L¹c)2.Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc:-X©y tõ thêi TrÇn t¹i H­ng Yªn - Néi dung+Ng­êi chim+ C¸c nh¹c c«ng ->C¶nh d©ng hoa, tÊu nh¹c víi nh÷ng nh©n vËt trung t©m lµ vị n÷, hay nh¹c c«ng hay con chim thÇn 2.Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc:-X©y tõ thêi TrÇn t¹i H­ng Yªn - Néi dung+Ng­êi chim+ C¸c nh¹c c«ng ->C¶nh d©ng hoa, tÊu nh¹c víi nh÷ng nh©n vËt trung t©m lµ vị n÷, hay nh¹c c«ng hay con chim thÇn -Bố cục . C¸c h×nh ®­ỵc s¾p xÕp c©n ®èi kh«ng ®¬n ®iƯu, buån tỴ. Do c¸c lç ®ơc n«ng, s©u kh¸c nhau vỊ c¸ch t¹o khèi 2.Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc:-X©y tõ thêi TrÇn t¹i H­ng Yªn - Néi dung+Ng­êi chim+ C¸c nh¹c c«ng ->C¶nh d©ng hoa, tÊu nh¹c víi nh÷ng nh©n vËt trung t©m lµ vị n÷, hay nh¹c c«ng hay con chim thÇn -Bố cục . C¸c h×nh ®­ỵc s¾p xÕp c©n ®èi kh«ng ®¬n ®iƯu, buån tỴ. Do c¸c lç ®ơc n«ng, s©u kh¸c nhau vỊ c¸ch t¹o khèi 

File đính kèm:

  • pptbài 8 - mot so ct tb Thoi Tran.ppt