Bài giảng Tiết 8: Đơn chất hợp chất phân tử

2/Đặc điểm cấu tạo: Trong đơn chất kim loại,các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?

- Trong đơn chất phi kim ,các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 8: Đơn chất hợp chất phân tử, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HOÁ HỌC 8TIẾT 8Người thực hiện:CuĐƠN CHẤT HỢP CHẤTPhạm Diễm MiênCâu hỏi:1. Nguyên tử khối là gì ?2. Đơn vị cacbon được quy ước như thế nào?3. Dựa vào đâu để so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử?KIỂM TRA BÀI CŨ Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon . Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon.Dựa vào nguyên tử khối của các nguyên tố ta có thể so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử.ĐÁP ÁNQuan sát mô hình tượng trưng của một số chất sau đây để phân ra mấy loại chất ? GIỚI THIỆU BÀILKTiết 8I/Đơn chất:	1/Đơn chất là gì?- Đơn chất do mấy loại nguyên tử (mấy NTHH) tạo nên ?- Có mấy loại đơn chất ?ĐƠN CHẤT- HỢP CHẤT - PHÂN TỬLKMÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẪU KHÍ HYDROMÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẪU KIM LOẠI ĐỒNG (RẮN)MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẪU KHÍ ÔXI2/Đặc điểm cấu tạo: Trong đơn chất kim loại,các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?- Trong đơn chất phi kim ,các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?Tiết 8CuĐƠN CHẤT- HỢP CHẤT - PHÂN TỬLKII. Hợp chất: 1. Hợp chất là gì ?- Hợp chất do mấy loại nguyên tử (mấy NTHH) tạo thành ?- Có mấy loại hợp chất ?Tiết 8ĐƠN CHẤT- HỢP CHẤT - PHÂN TỬLKTiết 8MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẨU NƯỚC (LỎNG)MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẨU MUỐI (RẮN)ĐƠN CHẤT- HỢP CHẤT - PHÂN TỬTrong hợp chất, các nguyên tử của các nguyên tố sắp xếp như thế nào ?Tiết 8ĐƠN CHẤT- HỢP CHẤT - PHÂN TỬLKTrong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất , chất nào là hợp chất:Khí amôniăc tạo nên từ N & H.Phôtpho đỏ tạo nên từ P.Axit clohiđric tạo nên từ H& Cl.Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C, O.Glucôzơ tạo nên từ C, H, O.Kim loại Mg tạo nên từ Mg.Tiết 8?CỦNG CỐTiết 8?Trả lời:*Đơn chất: Phôtpho, Mg vì những chất này do 1NTHH tạo nên.*Hợp chất: Khí amôniăc, axit clohiđric, canxicacbonat, glucôzơ vì những chất này do nhiều NTHH cấu tạo nên.CỦNG CỐLKTiết 8?Bài tập: Tính tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: nước, natriclorua(muối ăn).CỦNG CỐLKỉ\Trả lời: * Nước:Cứ2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O. Vậy: số nguyên tử H: số nguyên tửO = 2:1 *Natriclorua:Cứ1 nguyên tử Na liên kết với 1 nguyên tử Cl. Vậy:Số nguyên tử Na: Số nguyên tử Cl = 1:1CỦNG CỐNgười thực hiện : Phạm Diễm MiênXIN CÁM ƠN

File đính kèm:

  • pptTiet 8 Don chat hop chat phan tu.ppt
Bài giảng liên quan