Bài giảng Tiết 8: Đơn chất, hợp chất, phân tử (tiết 13)

1/ Đơn chất là gì?

- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.

* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm .

+ Đơn chất kim loại

+ Đơn chất phi kim

 DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ PHÂN LOẠI ĐƠN CHẤT?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 8: Đơn chất, hợp chất, phân tử (tiết 13), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HOÁ HỌC 8CuGV: Lê Thị Ngọc HươngTiết 8: ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT, PHÂN TỬKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1:	Nguyên tử khối là gì? Cho biết nguyên tử khối của 10 nguyên tố sau: C, O, S, P, K, Na, Ca, Fe, Al, Cu. Câu 2:	Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với:	- Nguyên tử cacbon	- Nguyên tử lưu huỳnh	- Nguyên tử nhôm* Dựa vào đâu để so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử?	Như các em đã biết có trên 110 nguyên tố nhưng lại có hàng chục triệu chất khác nhau. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu được các chất? Bài học này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về chất và sự phân loại chất: Đơn chất và hợp chất – Phân tửTiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?	Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau?Mẫu khí hydroMẫu khí oxiMẫu kim loại litiNguyên tố cacbon (KHHH: C)Nguyên tố hydro (KHHH: H)Nguyên tố liti(KHHH: Li)Nguyên tố oxi(KHHH: O)Nguyên tố cacbon (KHHH: C)Tiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?Những đơn chất trên được tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học?ĐƠN CHẤT LÀ GÌ?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.Tiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..	ĐƠN CHẤT ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ THẾ NÀO?Tiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim	DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ PHÂN LOẠI ĐƠN CHẤT?	Dựa vào tính chất vật lí chung của đơn chất kim loại và đơn chất phi kim	ĐƠN CHẤT CÓ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO!Tiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo:Trong mẫu đơn chất các nguyên tử sắp xếp với nhau như thế nào?Các nguyên liên kết với nhau theo 1 số nhất định thường là 2Các nguyên tử xếp khít nhau và theo 1 trật tự xác định.Tiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo :	Chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học gọi là đơn chất	Vậy chất như thế nào thì được gọi là hợp chất?(SGK)Tiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)II. Hợp chất	Nguyên tố hóa học nào tạo nên các hợp chất sau?Muối ănNướcCacbonic rắnNguyên tố: C, O, N, HNguyên tố: Na, ClNguyên tố: C, ONguyên tố: H, ONguyên tố: N, HNguyên tố: C, HTiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)II. Hợp chất	HỢP CHẤT LÀ GÌ? 1/ Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.HỢP CHẤT ĐƯỢC PHÂN THÀNH MẤY LOẠI?* Ví dụ: nước, muối ăn,2/ Phân loại:+ Hợp chất vô cơ.+ Hợp chất hữu cơ.3/ Đặc điểm cấu tạo:Trong hợp chất nước và muối ăn, nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và 1 thứ tự nhất địnhTiết 8: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)II. Hợp chất	- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.* Ví dụ: nước, muối ăn,2/ Phân loại:+ Hợp chất vô cơ.+ Hợp chất hữu cơ.3/ Đặc điểm cấu tạo: (SGK)Củng cố: Trong số các chất cho dưới đây, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất:a) Khí amoniac tạo nên từ N và H.b) Photpho đỏ tạo nên từ P.c) Axitclohidric tạo nên từ H và Cl.d) Canxicacbonat tạo nên từ Ca,C và O.e) Kim loại Mg tạo nên từ Mg.Dặn dò:Học bài.Làm các bài tập sau:2, 6, 7.Học sinh khá, giỏi làm thêm bài tập số 8

File đính kèm:

  • pptdonchathopchat.ppt
Bài giảng liên quan