Bài giảng Tiết 8: Đơn chất hợp chất phân tử (tiết 7)

 Như các em đã biết có trên 110 nguyên tố nhưng lại có hàng chục triệu chất khác nhau. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu được các chất? Bài học này sẽ giúp các em hiểu rỏ hơn về chất và sự phân loại chất: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

 

ppt22 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 8: Đơn chất hợp chất phân tử (tiết 7), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
HOÁ HỌC 8CuTIẾT 8: ĐƠN CHẤT HỢP CHẤTNgày soạn: 30/9/2009Ngày dạy: 03/9/2009Tiết 08 	Bài 6 	ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬI/ Mục tiêu:1/ Kiến thức:- Học sinh hiểu được khái niệm đơn chất, hợp chất. Phân biệt được kim loại và phi kim.- HS hiểu trong một mẫu chất (cả đơn chất và hợp chất) nguyên tử không tách rời mà đều có liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau. 2/ Kĩ năng :	- Phân biệt được các loại chất, rèn luyện cách viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố.3/ Thái độ :	- Có niềm tin vào khoa học.II/ Chuẩn bị:II/ Chuẩn bị:- HS Ôn lại các khái niệm về chất, hỗn hợp, nguyên tử, nguyên tố hoá học. KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1:	Nguyên tử khối là gì? Cho biết nguyên tử khối của 10 nguyên tố sau: C, O, S, P, K, Na, Ca, Fe, Al, Cu. Câu 2:	Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với:	- Nguyên tử cacbon	- Nguyên tử lưu huỳnh	- Nguyên tử nhôm?* Dựa vào đâu để so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử?KIỂM TRA BÀI CŨCâu 3:	a/ Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem: Một đơn vị cacbon tương ứng bao nhieu gam??	b/ Tính khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm	b/ Tính khối lượng tính bằng đvC của nguyên tử biết khối lượng tính bằng gam 10,79325.10. Xác định nguyên tử của nguyên tố nào 	Như các em đã biết có trên 110 nguyên tố nhưng lại có hàng chục triệu chất khác nhau. Vậy làm thế nào để có thể nghiên cứu được các chất? Bài học này sẽ giúp các em hiểu rỏ hơn về chất và sự phân loại chất: Đơn chất và hợp chất – Phân tửTiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?	Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau??Mẫu khí hydroMẫu khí oxiMẫu kim loại litiNguyên tố cacbon (KHHH: C)Nguyên tố hydro (KHHH: H)Nguyên tố liti(KHHH: Li)Nguyên tố oxi(KHHH: O)Nguyên tố cacbon (KHHH: C)Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?Những đơn chất trên được tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học??ĐƠN CHẤT LÀ GÌ?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..	Nguyên tố hóa học nào tạo nên các chất sau??	Có 1 số nguyên tố có thể tạo nên 2 hoăc 3 chất.	ĐƠN CHẤT ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ THẾ NÀO??Nguyên tố cacbon (KHHH: C)Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim	DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ PHÂN LOẠI ĐƠN CHẤT??	Dựa vào tính chất vật lí chung của đơn chất kim loại và đơn chất phi kim	ĐƠN CHẤT CÓ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO!Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo:Trong mẫu đơn chất các nguyên tử sắp xếp với nhau như thế nào??Các nguyên liên kết với nhau theo 1 số nhất định thường là 2Các nguyên tử xếp khít nhau và theo 1 trật tự xác định.Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo :	Chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học gọi là đơn chất	Vậy chất như thế nào thì được gọi là hợp chất?(SGK)Tiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)II. Hợp chất	Nguyên tố hóa học nào tạo nên các hợp chất sau??Muối ănNướcCacbonic rắnNguyên tố: C, O, N, HNguyên tố: Na, ClNguyên tố: C, ONguyên tố: H, ONguyên tố: N, HNguyên tố: C, HTiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)II. Hợp chất	?HỢP CHẤT LÀ GÌ.- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.?HỢP CHẤT ĐƯỢC PHÂN THÀNH MẤY LOẠI* Ví dụ: nước, muối ăn,2/ Phân loại:+ Hợp chất vô cơ.+ Hợp chất hữu cơ.3/ Đặc điểm cấu tạo:?Trong hợp chất nước và muối ăn, nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.2 nguyên tử hydro liên kết với 1 nguyên tử oxi1 nguyên tử natri liên kết với 1 nguyên tử clo?Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào.Trong hợp chất nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo 1 tỉ lệ và 1 thứ tự nhất địnhTiết 08 Bài 6 ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (T1)I. Đơn chất1/ Đơn chất là gì?- Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.* Ví dụ: Khí oxi, lưu huỳnh, liti, nhôm ..2/ Phân loại:+ Đơn chất kim loại+ Đơn chất phi kim3/ Đặc điểm cấu tạo (SGK)II. Hợp chất	- Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.* Ví dụ: nước, muối ăn,2/ Phân loại:+ Hợp chất vô cơ.+ Hợp chất hữu cơ.3/ Đặc điểm cấu tạo: (SGK)BÀI TẬPCâu 1: - Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất,trong số các chất cho dưới đây:+ Khí clo do nguyên tố clo cấu tạo nên+ Kẽm clorua do nguyên tố kẽm và clo cấu tạo nên+ Canxi cacbonat do nguyên tố canxi, cacbon và oxi cấu tạo nên+ Khí ozon do nguyên tố oxi cấu tạo nên.ĐƠN CHẤTHỢP CHẤTHỢP CHẤTĐƠN CHẤTBÀI TẬPCâu 2: Nói như sau có đúng không?a/ Nước gồm hai đơn chất là oxi và hydrob/ Khí cacbonic gồm hai đơn chất là cacbon và oxic/ Axit sunfuric gồm 3 đơn chất là hydro, lưu huỳnh và oxi.PHẢI NÓI NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?BÀI TẬPCâu 3: Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên?a/ Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên?b/ Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất?

File đính kèm:

  • pptdon_chat_va_hop_chat_phan_tu.ppt
Bài giảng liên quan