Bài giảng Tiết thứ 13: Bài 12: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

II. Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:

1/ Tranh thờ và thổ cẩm:

a/ Tranh thờ:

b/ Thổ cẩm:

- Là nghệ thuật trang trí trên vải

của đồng bào dân tộc ít người.

 

 

ppt47 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 923 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết thứ 13: Bài 12: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMTiết thứ 13: Bài 12: Thường thức mĩ thuật: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTI. Vài nét khái quát:II. Một số loại hình và đặc điểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam.1.Tranh thờ và thổ cẩm:2. Nhà rông và tượng nhà mồ Tây Nguyên:3. Tháp và điêu khắc chăm (Chàm)IV. Trò chơi: “Ai nhanh hơn”V. Dặn dò:- Nước ta có 54 cộng đồng các dân tộc sinh sống.- Mỗi dân tộc có nét đặc sắc riêng, tạo nên sự đa dạng và phong phú về văn hoá Việt Nam. - Cùng chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên khắc nghiệt để xây dựng và bảo vệ đất nước. I. Vài nét khái quát: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTII. Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1. Tranh thờ và thổ cẩm:a) Tranh thờ: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTTranh thờ có ý như thế nào đối với đời sống nhân dân?II. MỘT SỐ LOẠI HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM: 1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a) Tranh thờ: Đương kim hoàng đế Triệu nguyên sưQuan võ thái giámII. MỘT SỐ LOẠI HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM: 1/ Tranh thờ và thổ cẩm: a) Tranh thờ:Quan âm thuyết pháp II. MỘT SỐ LOẠI HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: a) Tranh thờ:Đạt ma tổ sư Tranh thờ của dân tộc DaoChúa sao - Thể hiện quan niệm dân gian: nhằm hướng thiện, răn đe cái ác, cầu may mắn,...- Tranh thờ có giá trị về nghệ thuật, có vị trí đáng kể trong nền mĩ thuật Việt Nam. - Bố cục diễn tả khéo léo, thuận mắtII. Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a/ Tranh thờ: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTII. Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a/ Tranh thờ: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTb/ Thổ cẩm:Một số hình ảnh về thổ cẩmKÓ THUAÄT LAØM THOÅ CAÅMII. Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a/ Tranh thờ: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTb/ Thổ cẩm:+ Thổ cẩm là gì?+ Em hãy nhận xét về màu sắc, hoạt tiết của thổ cẩm?- Hoa văn trang trí độc đáo nhưng gần gũi với cuộc sống con người, màusắc luôn tươi sáng, rực rỡ.- Là nghệ thuật trang trí trên vảicủa đồng bào dân tộc ít người. Gia rai Gia raiTháiEđê2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:a/ Nhà rông:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTKĩ thuậtlàm nhà rông- Ở Tây Nam Trung Bộ (Tây Nguyên) có các dân tộc: Bana, Giarai, Êđê, Xơđăng, . . . Nét đặc sắc trong kiến trúc thể hiện rõ ở nhà rông. - Là nơi sinh hoạt chung của buôn làng.- Có hình dáng rất đặc biệt: Nóc rất cao, trang trí công phu hoành tráng nhưng gần gũi, được làm bằng gỗ, tre, lá...2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:a/ Nhà rông:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMTTMTBài 12Nhà rông quan trọng như thế nào đối với dân tộc ít người?b/ Tượng nhà mồ:2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:a/ Nhà rông:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTMột số hình ảnh về nhà mồ và tượng nhà mồb) Tượng nhà mồKỸ THUẬT TẠC TƯỢNG NHÀ MỒb/ Tượng nhà mồ: - Tượng nhà mồ giàu tính ngẫu hứng, tượng trưng mang vẻ đẹp hồn nhiên dân giả.2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:a/ Nhà rông:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTTượng nhà mồ có ý nghĩa như thế nào?b/ Tượng nhà mồ: - Tượng nhà mồ giàu tính ngẫu hứng, tượng trưng mang vẻ đẹp hồn nhiên dân giả.2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:a/ Nhà rông:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTTượng nhà mồ có ý nghĩa như thế nào?3/ Tháp và điêu khắc Chăm:2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMT a/ Tháp chàm:Tháp Chăm Ninh ThuậnThánh địa Mỹ Sơn3/ Tháp và điêu khắc Chăm:- Chịu ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ và phật giáo.- Là công trình kiến trúc độc đáo có nhiều tầng, làm bằng gạch rất cứng.- Trang trí cho kiến trúc hình hoa lá xen kẽ với người hay thú . 2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMT+ Tháp chăm chịu ảnh hưởng nền văn hóa nào? Kiến trúc của tháp chàm như thế nào? a/ Tháp chàm: - Mĩ Sơn là quần thể kiến trúc Chăm rất độc đáo có trên 60 di tích đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hoá thế giới”. - Là loại công trình kiến trúc độc đáo của dân tộc Chăm. Tiêu biểu là Thánh địa Mĩ Sơn. 3/ Tháp và điêu khắc Chăm:2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a/ Tháp Chăm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTb/ Điêu khắc Chăm:3/ Tháp và điêu khắc Chăm:2/ Nhà rông và tượng nhà mồ:II- Một số loại hình và đặc đểm của mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a/ Tháp Chăm: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAMBài 12TTMTvới cách tạo khối căng tròn, đầy gợi cảm.giàu chất hiện thựcvà mang đậm dấu ấn tôn giáoCâu hỏiEm hãy nêu những nét tiêu biểu của điêu khắc chăm?Điêu khắc Chăm gắn bó chặc chẽ với kiến trúc Chăm...b. Điêu khắc ChămChủ yếu là tượng tròn và phù điêu.Cách tạo khối tròn, căng, nhịp điệu uyển chuyển, bố cục chặt chẽ.* Luật chơi: Các em sẽ lần lượt quan sát 14 bức ảnh, sau đó các em hãy cho biết những bức ảnh nào có nội dung liên quan đến bài học ngày hôm nay bằng cách nhớ số thứ tự và tên của nội dung bức ảnh đó.TROØ CHÔIAI TINH MAÉT NHAÁT121110987654321314BẮT ĐẦUheát giôø10121314118935 6 7 4121Nhà rông4Tượng nhà mồ13Tháp Chàm10Điêu khắm Chăm12Tranh thờ8Thổ cẩmTrật lất rồi bạn ơiTrật lất rồi bạn ơiTrật lất rồi bạn ơiTrật lất rồi bạn ơiTrật lất rồi bạn ơiTrật lất rồi bạn ơiTrật lất rồi bạn ơiTrật lất rồi bạn ơiTROØ CHÔIÑAÙP AÙN Sưu tầm tranh, ảnh, bài viết về: Mĩ Thuật dân tộc ít người Việt Nam.+ Chuẩn bị: Xem trước bài 13: TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI + Dụng cụ: Giấy vẽ, bút chì, tẩyHướng dẫn học sinh tự học:Xin chân thành cảm ơn CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINHVỀ DỰ TIẾT HỌCCHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺCHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN.

File đính kèm:

  • pptTiet_13_Bai_12_Thuong_thuc_mi_thuat.ppt