Bài giảng Tính chất của oxi (tiếp theo)

a. 1 lít nước ở 20oc hòa tan được 31 ml khí oxi. Có

chất khí (thí dụ amoniac) tan được 700 lít trong một lít nước.Vậy oxi là chất tan nhiều hay tan ít trong nước?

Khí oxi tan rất ít trong nước

b. Khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn không khí? (cho

biết tỉ khối cúa oxi so với không khí là 32/29).

 

ppt29 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tính chất của oxi (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng quý thầy cô đến với bài giảng HÓA HỌC 8Sinh viên : Phạm Thị QuỳnhxiTÍNH CHẤT CỦA OXIBài tậpChấtC , S , Fe , K , CO , N2 , CH4 , Al, PC, S, Fe, K, N2, Al, PC, S , N2, PCO, CH4 Đơn chấtHợp chấtPhi kimKim loạiFe , K, AlCho c¸c chÊt: C , S , Fe , K , CO , N2 , CH4 , Al, P. H·y ph©n lo¹i c¸c chÊt trªn b»ng c¸ch ®iÒn vµo b¶ng sauOXI - KHÔNG KHÍ- Oxi có tính chất gì? Oxi có vai trò như thế nào trong cuộc sống? - Sự oxi hóa, sự cháy là gì ?- Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy là gì?- Không khí có thành phần nào?- Điều chế oxi như thế nào?CHƯƠNG IVTiÕt 37 bµi 24Tính chất của oxiThợ lặnBệnh nhân cấp cứuTên lửa Phi công TÍNH CHẤT CỦA OXI	 Hãy cho biếtKí hiệu hóa học của nguyên tố oxi?Nguyên tử khối ?Công thức hóa học của đơn chất (khí) oxi ?Phân tử khối ?í?Kí hiệu hóa học của nguyên tố oxi là ONguyên tử khối : 16Công thức hóa học của oxi là O2- Phân tử khối : 32Sơ đồ tỉ lệ (%) về thành phần khối lượng của các nguyên tố trong vỏ trái đấtSilic 25,8%Oxi 49,4%Sắt 4,7 %Nhôm 7,5%Các nguyên tố còn lại 12,6%Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất (chiếm 49,4 % khối lượng vỏ trái đất).Nhận xét tỉ lệ % về thành phần khối lượng của nguyên tố Oxi trong vỏ trái đất?TÍNH CHẤT CỦA OXIKí hiệu hóa học của nguyên tố oxi là ONguyên tử khối : 16Công thức hóa học của oxi là O2Phân tử khối : 32Oxi là nguyên tố hóa học phổ biến nhất (chiếm 49,4% khối lượng vỏ Trái Đất-Trong tự nhiên oxi tồn tại dưới 2 dạng :+ Dạng đơn chất+ Dạng hợp chất	Trong tự nhiên oxi, tồn tại dưới những dạng nào, có ở đâu ? Trong tự nhiên, tồn tại dưới 2 dạng : Dạng đơn chất: Khí oxi có nhiều trong không khí Dạng hợp chất : nguyên tố oxi có nhiều trong nước , đường, quạng, đất đá, cơ thể người, động vật và thực vật I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:1. Quan sát:Yêu cầu học sinh quan sát lọ đựng khí oxia. Hãy nhận xét màu sắc của khí oxi?b. Mở nút lọ đựng khí oxi. Đưa nhẹ lên gần mũi và dùng tay phẩy nhẹ khí oxi vào mũi. Nhận xét mùi của khí oxi? Khí oxi không mùiKhí oxiKhí oxi không màu2. Trả lời câu hỏi:a. 1 lít nước ở 20oc hòa tan được 31 ml khí oxi. Cóchất khí (thí dụ amoniac) tan được 700 lít trong một lít nước...Vậy oxi là chất tan nhiều hay tan ít trong nước?Khí oxi tan rất ít trong nướcb. Khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn không khí? (chobiết tỉ khối cúa oxi so với không khí là 32/29).Khí oxi nặng hơn không khí 3. Kết luận:Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tantrong nước, nặng hơn không khí. Oxi hóa lỏng ở- 1830C. Oxi lỏng có màu xanh nhạtOxi lỏngQuan sát ống nghiệm đựng khí oxi lỏng ở hình bênvà nhận xét màu sắc.II) Tính chất hóa học 1) Tác dụng với phi kim.*Cách tiến hành thí nghiệm:Bước 1: Đưa muôi sắt chứa bột lưu huỳnh (bằng hạt đậu xanh) vào lọ đựng khí oxi.Bước 2: Đưa muôi sắt chứa bột lưu huỳnh vào ngọn lửa đèn cồn.Bước 3: Đưa muôi sắt chứa bột lưu huỳnh đang cháy vào trong bình đựng khí oxi.a) Với lưu huỳnhThí nghiệmHiện tượngBƯỚC1: Đưa muôi bột sắt chứa bột lưu huỳnh vào lọ đựng khí oxi. Bước 2: Đưa muôi sắt chứa bột lưu huỳnh vào ngọn lửa đen cồn.Bước 3:Đưa muôi sắt chứa lưu huỳnh đạng cháy vào bình khí oxi.Không có hiện tượng gì xảy raCháy với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạtCháy với ngọn lửa sáng chói có sinh ra khí mùi hắcII) Tính chất hóa học1) Tác dụng với phi kim.b) Với photpho:a) Với lưu huỳnhBiết lưu huỳnh đioxit là hợp chất của S (IV) và O. Viết phương trình hóa học xảy ra ?II) Tính chất hóa học 1) Tác dụng với phi kim.*Cách tiến hành thí nghiệm:Bước 1: Cho vào muôi sắt một lượng nhỏ photpho đỏ (chất rắn màu đỏ nâu, không tan trong nước). Đưa muôi sắt có chứa photpho vào lọ đựng khí oxi.Bước 2: Đưa muôi sắt chứa bột photpho vào ngọn lửa đèn cồn.Bước 3: Đưa muôi sắt chứa bột photpho đang cháy vào trong bình đựng khí oxi.b) Với Photpho ThÝ nghiÖm HiÖn t­îng B­íc 1: ®­a mu«i s¾t chøa photpho đỏ vµo lä ®ùng khÝ oxi.B­íc 2: ®èt photpho đỏ ngoµi kh«ng khÝ. B­íc 3: ®­a photpho đỏ ®ang ch¸y vµo trong lä ®ùng khÝ oxi.Ch¸y víi ngän löa nhá, tạo khói trắng.Kh«ng cã hiÖn t­îng gì x¶y ra.Cháy với ngọn lửa s¸ng chãi t¹o ra khãi tr¾ng dµy ®Æc b¸m vµo thµnh lä d­íi d¹ng bét tr¾ng.II) Tính chất hóa học1) Tác dụng với phi kim.b ) Với photphoBiết điphotpho pentaoxit là hợp chất của P(V) và O.Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước,nặng hơn không khí.Khí oxi có phản ứng với một số phi kim : P, S, CGhi nhớ Cacbon cháy trong oxi tạo sinh ra khí cacbon đioxit. Biết Cacbon đioxit là hợp chất của C(IV) và O. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?C©u 1Chọn 1 đáp án đúng nhấtC¸ch nµo sau ®©y dïng ®Ó thu ®­îc O2 b»ng ph­¬ng ph¸p ®Èy kh«ng khÝ? Gi¶i thÝch?C¸ch 2 C¸ch 1A) Cách 1 vì oxi nhẹ hơn không khíB) Cách 2 vì oxi nhẹ hơn không khíC) Cách 1 vì oxi nặng hơn không khíD) Cách 2 vì oxi nặng hơn không khí.Tại sao người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh?A) Để cung cấp thêm oxi cho cá vì oxi nặng hơn không khíB) Để tạo bọt khí làm đẹp cho bể cá cảnh vì oxi ít tan trong nướcC) Để cung cấp thêm oxi cho cá vì oxi tan một phần trong nước.D) Để khử mùi, lọc bể. Chọn một đáp án đúng nhấtCâu 2C©u 3: ®èt ch¸y hoµn toµn 8mol photpho trong khÝ oxi d­. Sau ph¶n øng t¹o ra bao nhiªu mol ®iphotpho pentaoxit? 4P + 5O2  2P2O5 (r) (k) (r)toTr¶ lêi:4mol P2O5Theo PT: Cø 4 mol P tham gia ph¶n øng t¹o ra 2 mol P2O5VËy: Cø 8 mol P tham gia ph¶n øng t¹o ra 4 mol P2O5Câu 4 :Hãy theo dõi sau đoạn video Viết phương trình hóa học của phản ứng trên ? 2H2 + O2  2H2O(k) (k) (k) 	hoặc (l)toTrả lờiMón quà hoá họcHướng dẫn học ở nhà Bài tập về nhà : 1, 4, 5, 6. SGK/84Học bài, xem trước bài mới, đọc phần đọc thêm SGK trang 84Chúc thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc

File đính kèm:

  • pptchuong_7_DUNG_DICH_LONG_VO_CUNG_LOANG.ppt
Bài giảng liên quan