Bài giảng Tính chất - Ứng dụng của hiđro (tiết 14)

(5) Khí H2 là khí nhẹ nhất và nhẹ hơn không khí
Khí oxi là khí nặng hơn không khí

ppt26 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tính chất - Ứng dụng của hiđro (tiết 14), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GDthi ®ua d¹y tèt - häc tètTHÂN ÁI CHÀO CÁC EM!TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐROBơm vào khinh khí cầu.MmmmCRIKẾLOỨMLKHÔNÍORĐKHNOGHIGẠIĐTHIKHHÍIPIXCANĐẨYTẢHTỪ KHÓATRÒ CHƠI CHỌN Ô SỐ TRẢ LỜI CÂU HỎI13578264Trong phòng thí nghiệm để có khí Hiđro người ta cho loại chất này tác dụng với axit? Loại phản ứng xảy ra giữa đơn chất và hợp chất trong đó các nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất?Tên một loại axit thường dùng để điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm? Một trong các cách thu khí ?1. Khí Hiđrô nhẹ hơn khí oxy bao nhiêu lần ?Khí H2 nhẹ hơn khí oxy và nặng bằng 1/16 lần (hay 0,06 lần ) khí oxy .3 . Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol khí hiđrô . Vậy thể tích khí oxy cần dùng là bao nhiêu ?(3) VO = 2,24 lít25. Xem hình sau và hãy dự đoán hướng di chuyển của 2 quả bóng bay ? Giải thíchH2O2(5) Khí H2 là khí nhẹ nhất và nhẹ hơn không khí Khí oxi là khí nặng hơn không khí 7. Để có hỗn hợp nổ mạnh thì H2 và O2 kết hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích nào?(7) 2vH : 1vO22BA8..Theo em ta có thể thu khí nào sau đây bằng cách đặc ống nghiệm như hình A – hình BKhí oxi, khí hiđro, khí cacbonic (CO2) , khí metan( CH4)KhíKhí(8) A- khí hiđro, khí metan( CH4) B- Khí oxi, khí cacbonic (CO2) 2 . Ô may mắn Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: Oxi, không khí, hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ?(2) Bạn được cộng 10 điểm nếu trả lời đúng câu hỏi Dùng que đóm đang cháy cho vào 3 lọ.+ Lọ mà que đóm cháy bình thường và từ từ tắt dần là lọ chứa không khí+ Lọ mà que đóm cháy bừng sáng là lọ chứa oxi+ Lọ mà que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh là lọ chứa hiđro4.Tính khối lượng của khí H2 có trong 2 mol H2 ?(4) mH = 4 gam 26 .Vận dụng tính chất nào mà khí hiđrô được dùng làm nhiên liệu ?(6) Hiđrô khi cháy tỏa nhiệt lớnGDthi ®ua d¹y tèt - häc tètTHÂN ÁI CHÀO CÁC EM!

File đính kèm:

  • pptBai_34_Bai_luyen_tap_6.ppt
Bài giảng liên quan