Bài giảng Toán - Em hãy thực hiện các phép tính sau:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

2 nhân 3 bằng 6, viết 6.

2 nhân 0 bằng 0, viết 0.

2 nhân 1 bằng 2, viết 2.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán - Em hãy thực hiện các phép tính sau:, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Sở giáo dục và đào tạo nam địnhPhòng giáo dục và đào tạo xuân trườngMôn : toán Lớp 3Thiết kế bài giảngThầy và trò trường tiểu học a xuân vinh kính chúc quý vị đại biểu các thầy giáo,cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh mạnh khoẻ – hạnh phúcEm hãy thực hiện các phép tính sau:263 x 3 ; 101 x 826310188xx937808Thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2007Môn: Toána) Ví dụ 1:1034 x 2 = ?28602* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.* 2 nhân 0 bằng 0, viết 0.* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.x10341034 x 2 = 2068Thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2007Môn: ToánNhân số có bốn chữ với số có một chữ số4130b) Ví dụ 2:2125 x 3 = ?3x* 3 nhân 5 bằng 15,viết 5 nhớ 1.* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.* 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.* 3 nhân 2 bằng 6, viết 6.21253672125 x 3 = 6375 552211Thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2007Nhân số có bốn chữ với số có một chữ sốMôn: Toána) Ví dụ 1:b) Ví dụ 2:1034 x 2 = ?10342x2068* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.* 2 nhân 0 bằng 0, viết 0.* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.1034 x 3 = 20682125 x 3 = ?* 3 nhân 5 bằng 15,viết 5 nhớ 1.2125x36375* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.* 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.* 3 nhân 2 bằng 6, viết 6.2125 x 3 =6375Thực hành:Bài 1: Tính:1234211610722243xxx24684288802663484013xBài 2: Đặt tính rồi tính:x1810 x 510233181051023 x 3x96030509Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch ?Bài làmSố viên gạch cần để xây 4 bức tường là:1015 x 4 = 4060 (viên gạch )Đáp số : 4060 viên gạchBài 4: Tính nhẩm:2000 x 3 = ?Nhẩm : 2 nghìn x 3 = 6 nghìnVậy : 2000 x 3 = 60002000 x 2 =3000 x 2 =4000 x 2 =20 x 5 =200 x 5 =2000 x 5 =400060008000100010010000Ba bạn An , Bình , Dũng , thực hiện phép tính : 1352 x 3 như sau:135213521352x333xx39156An4056Bình3956DũngsđsThứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2007Môn: ToánTiết 109: Nhân số có bốn chữ với số có một chữ sốa) Ví dụ 1:1034 x 2 = ?1034x220681034 x 3 = 2068* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.* 2 nhân 0 bằng 0, viết 0.* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.b) Ví dụ 2:2125 x 3 = ?2125x363752125 x 3 =6375* 3 nhân 5 bằng 15,viết 5 nhớ 1.* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.* 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.* 3 nhân 2 bằng 6, viết 6.

File đính kèm:

  • pptNhan_so_co_4_chu_so_voi_so_co_1chu_so.ppt
Bài giảng liên quan