Bài giảng Toán học 10 - Ôn tập véc tơ

Điều kiện để hai véc tơ cùng phương :

 a và b cùng phương kR: a = k b ( b ≠ 0 )

Điều kiện để ba điểm thẳng hàng:

A,B,C thẳng hàng kR: AB = k BC

Biểu thị một véc tơ qua hai véc tơ không cùng phương:

 

ppt5 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 18/09/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán học 10 - Ôn tập véc tơ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ÔN TẬP VÉC TƠI. Véc tơ:dABCDEd’ABCD d: Giá của AB AB, DC và DE cùng phương. AB và DE cùng hướng.Véc tơ AB: Đoạn thẳng định hướng, độ dài: AB và DC ngược hướng. AC = BD  AC = BD và AC cùng hướng với BDII. Phép cộng, phép trừABCABCABCDABCOMNIII. Phép nhân véc tơ với một số Là một véc tơ có độ dài - cùng hướng với a nếu k > 0- ngược hướng với a nếu k<02. I là trung điểm AB thì: IABMM là điểm bất kì:GABC3. G là trọng tâm tam giác ABC thì:M bất kì:4. Điều kiện để hai véc tơ cùng phương : a và b cùng phương kR: a = k b ( b ≠ 0 )5. Điều kiện để ba điểm thẳng hàng:A,B,C thẳng hàng kR: AB = k BC 6. Biểu thị một véc tơ qua hai véc tơ không cùng phương: Cho hai véc tơ a, b không cùng phương, với mọi véc tơ x đều ! (m;n)R: x = ma + n b OA'B'XBAx

File đính kèm:

  • pptOn_tap_vecto.ppt
Bài giảng liên quan