Bài giảng Toán Lớp 1 - Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

 Phần thập phân của số 9,5 (số chia)
có một chữ số

 Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải
số 57 (số bị chia) được 570

 phẩy ở số 9,5 được 95.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 14/04/2015 | Lượt xem: 1001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 1 - Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài tập: Tính: b) (25 x 5 ) : (4 x 5) (4,2 x 10 ) : (7 x 10) (37,8 x 100) : (9 x 100) a) 25 : 4 4,2 : 7 37,8 : 9 = 6,25 = 0,6 = 4,2 = 6,25 = 125 : 20 = 42 : 70 = 0,6 = 3780 : 900 = 4,2 Kiểm tra bài cũ (25 x 5 ) : (4 x 5) (4,2 x 10 ) : (7 x 10) (37,8 x 100) : (9 x 100) 25 : 4 4,2 : 7 37,8 : 9 = Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi. = = Ví dụ : Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét? 57 : 9,5 = ? (m) Ta phải thực hiện phép chia: Toán Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 57m2, chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét? 57 : 9,5 = ? (m) Ta có: 57 : 9,5 = (57 x 10) : (9,5 x 10) = 570 : 95 Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: 57 9,5 0 6 0 (m) Phần thập phân của số 9,5 (số chia)  có một chữ số Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải  số 57 (số bị chia) được 570 ; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95. Thực hiện phép chia 570 : 95 Vậy 57 : 9,5 = 6 (m) Ví dụ 2: 99 : 8,25 = ? Ta đặt tính rồi làm như sau: 99 8,25 5 1 00 Phần thập phân của số 8,25 có hai chữ  số Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải  99 được 9900 ; bỏ dấu phẩy ở 8,25 được 825. Thực hiện phép chia 9900 : 825 0 2 6 1 0 57 9,5 0 6 0 99 8,25 1650 12 00 0 Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân  của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia  bấy nhiêu chữ số 0. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên. a) Ví dụ 1: b)Ví dụ 2: Luyện tập 1 Đặt tính rồi tính: a) 7 : 3,5 c) 9 : 4,5 b) 702 : 7,2 d) 2 : 12,5 2 Tính nhẩm: a) 32 : 0,1 32 : 10 b) 168 : 0,1 168 : 10 c) 934 : 0,01 934 : 100 3 Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 1 Đặt tính rồi tính: a) 7 : 3,5 c) 9 : 4,5 b) 702 : 7,2 d) 2 : 12,5 70 3,5 0 2 7020 7,2 540 97,5 360 00 90 4,5 0 2 20 12,5 200 0,16 750 00 3 Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Tóm tắt: 0,8m : 16kg 0,18m : … kg? Giải 1m thanh sắt đó cân nặng là: 16 : 0,8 = 20 (kg) Thanh sắt cùng loại dài 0,18m nặng là: 20 x 0,18 = 3,6 (kg) Đáp số: 3,6kg Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ; 0,01 ; … bạn làm như thế nào? Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ; 0,01 ; …ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một ; hai ; … chữ số 0. Phần thưởng của bạn là một quyển vở. Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như thế nào? Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân  của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia  bấy nhiêu chữ số 0. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên. Phần thưởng của bạn là một chiếc thước kẻ. Phép chia sau đúng hay sai? Sai ở đâu? 50 0,25 0 2 5 : 0,25 = ? 500 0,25 00 20 Phần thưởng của bạn là một điểm 10. Phép chia sau đúng hay sai? Sai ở đâu? 24 1,2 0 2 24 : 1,2 = ? 240 1,2 00 20 Phần thưởng của bạn là một hộp sáp màu. 0 Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân bạn cần lưu ý điều gì? Khi chia một số tự nhiên cho một số thập phânta cần lưu ý phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số thì viết thêm vào bên phải số bị chiabấy nhiêu chữ số 0. Phần thưởng của bạn là một quyển vở. 

File đính kèm:

  • pptTuan 14_Chia mot so tu nhien cho mot so thap phan_2.ppt