Bài giảng Toán Lớp 3 - Giảm đi một số lần

Bài 3

Đoạn thẳng AB dài 8cm.

• Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần.

• Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm

 

ppt13 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Giảm đi một số lần, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Thứ ba ngày 21 thỏng 10 năm 2014 TOÁN Kiểm tra bài cũ 8 21 : 2 Gấp 7 lần : 7 Gấp 6 lần 4 28 3 18 Điền số vào ô trống Thứ ba ngày 21 thỏng 10 năm 2014 TOÁN Thứ ba ngày 21 thỏng 10 năm 2014 TOÁN GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN Hàng trên: 6 con gà Hàng dưới: 2 (con gà) Số con gà ở hàng trên giảm đi 3 lần thì được số con gà ở hàng dưới 6 : 3 = 3 Ví dụ 1 Số con gà hàng trên giảm đi mấy lần thì được số con gà ở hàng dưới? Số con gà ở hàng trên gấp mấy lần số con gà ở hàng dưới? 8 cm A B C D 2 cm Độ dài đoạn thẳng AB: 8 cm Độ dài đoạn thẳng CD: 2 (cm) 8 : 4 = 8 : Độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. 4 Ví dụ 2 Muốn giảm 8 cm đi 4 lần ta làm như thế nào? Hàng trên: 6 con gà Hàng dưới: 2 (con gà) Số con gà ở hàng trên giảm đi 3 lần thì được số con gà ở hàng dưới 6 : 3 = 3 Ví dụ 1: 8 cm A B C D 2 cm Ví dụ 2: B Độ dài đoạn thẳng AB: 8 cm Độ dài đoạn thẳng CD: 2 (cm) 8 : 4 = 8 : Độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. 4 Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm như thế nào? Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần. Bài 1: Viết (theo mẫu) 48 : 4 =12 36 : 4 = 9 24 : 4 = 6 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 24 : 6 = 4 Thứ ba ngày 21 thỏng 10 năm 2014 TOÁN GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN Bài 2: Giải bài toán (Theo bài giải mẫu) Thời gian làm công việc đó bằng máy là: 30 : 5 = 6 (giờ) Đáp số: 6 giờ Tóm tắt Bài giải b)Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ ? làm bằng máy làm bằng tay 30 giờ giảm 5 lần làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ ? Làm bằng tay Làm bằng máy ? giờ Bài 3 Đoạn thẳng AB dài 8cm. Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm a. Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2(cm) b. Độ dài đoạn thẳng MN: 8 - 4 = 4(cm) Bài làm A B 8cm C M N D 2cm 4cm Thực hành vẽ TIẾT HỌC KẾT THÚC hẹn gặp lại Bài 3 Đoạn thẳng AB dài 8cm. Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 4cm Độ dài đoạn thẳng CD: 8 : 4 = 2(cm) Độ dài đoạn thẳng MN: 8 - 4 = 4(cm) Bài làm A B 8cm C M N D 2cm 4cm Thực hành vẽ 

File đính kèm:

  • pptGiam di mot so lan.ppt