Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Lan Anh - Bảng nhân 6

6 được lấy 1 lần, ta viết :

6 x 1 = 6

6 được lấy 2 lần, ta có :

6 x 2 = 6 + 6 =12

 

ppt9 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Lan Anh - Bảng nhân 6, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ 6 được lấy 1 lần, ta viết : 6 x 1 = 6 6 được lấy 2 lần, ta có : 6 x 2 = 6 + 6 =12 6 x 2 =12 6 được lấy 3 lần, ta viết : 6 x 3 = 6 + 6 + 6 =18 6 x 3 = 18 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x Bảng nhân 6 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 18 12 6 24 48 54 60 30 36 42 6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 Bảng nhân 6 Bài 1 : Tính nhẩm Luyện tập 6 x 4 = 6 x 1 = 6 x 9 = 6 x 10 = 6 x 6 = 6 x 3 = 6 x 2 = 6 x 8 = 6 x 5 = 6 x 7 = 24 12 0 60 54 30 18 6 48 36 0 42 0 x 6 = 6 x 0 = Bài 2: Mỗi thùng có 6 l dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt : 1 thùng : 6 lít 5 thùng : ? lít Giải Năm thùng như thế có số lít dầu là : 6 x 5 = 30 ( lít ) đáp số : 30 lít dầu 6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 Bảng nhân 6 

File đính kèm:

  • pptNhan so co ba chu so voi so co mot chu so.ppt