Bài giảng Toán Lớp 3 - Phạm Thị Hà - Tiết 54: Luyện tập

Bài 3:

Từ cuộn dây điện dài 50m, người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

 Hai bước giải:

Tìm số mét dây điện cắt ra

 Tìm số mét dây điện còn lại

 

ppt9 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 2054 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Phạm Thị Hà - Tiết 54: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ng­êi thùc hiÖn: C« gi¸o Ph¹m ThÞ Hµ Toán: Kiểm tra bài cũ Bài 2 (trang 53) Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau: Tóm tắt. Mỗi can có: 8L dầu 6 can có: … L dầu? Đọc thuộc bảng nhân 8 Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Tiết 54: Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 8 x 1 = 8 x 2 = 8 x 3 = 8 x 5 = 8 x 4 = 8 x 7 = 8 x 0 = 8 x 6 = 8 x 10 = 8 x 8 = 8 x 9 = 0 x 8 = 8 16 24 40 32 56 0 48 80 64 72 0 b. 8 x 2 = 2 x 8 = 8 x 4 = 4 x 8 = 8 x 6 = 6 x 8 = 8 x 7 = 7 x 8 = 48 32 16 16 32 48 56 56 Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi. Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán: Toán tiết 54: Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Tính: 8 x 3 + 8 = 8 x 4 + 8 = b. 8 x 8 + 8 = 8 x 9 + 8 = 24 + 8 = 32 32 + 8 = 40 64 + 8 = 72 = 80 72 + 8 Cách khác a. 8 x 3 + 8 = 8 x 4 = 32 b. 8 x 8 + 8 = 8 x 9 = 72 8 x 4 + 8 = 8 x 5 = 40 8 x 9 + 8 = 8 x 10 = 80 Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán tiết 54: Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Tính: Tính giá trị biểu thức sau 8 x 2 + 8 x 3 + 8 x 5 = 8 x 10 = 80 Tính giá trị biểu thức sau 8 x 2 + 8 x 3 + 8 x 5 = 8 x 10 = 80 Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Tính giá trị biểu thức sau 8 x 2 + 8 x 3 + 8 x 5 = 8 x 10 = 80 Tính nhanh 8 x 2 + 8 x 3 + 8 x 5 = Toán tiết 54: Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Tính: Bài 3: Từ cuộn dây điện dài 50m, người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét? Bài giải Tóm tắt: Số mét dây điện cắt đi là: 8 x 4 = 32 (m) Số mét dây điện còn lại là: 50 – 32 = 18 (m) Đáp số: 18m dây điện Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Hai bước giải: Tìm số mét dây điện cắt ra Tìm số mét dây điện còn lại Toán tiết 54: Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Tính: Bài 3: Bài 4: Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm? Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật A B C D là: = 24 ( ô vuông ) b. Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật A B C D là: = 24 ( ô vuông ) Nhận xét = A D C B 8 x 3 3 x 8 8 x 3 3 x 8 ……………………. ……………………. …………… …..…………… Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán tiết 54: Luyện tập Bài 3: Bài 4: 8 x 3 = 3 x 8 Khi đổi chỗ các thừa số trong phép nhân thì tích không thay đổi. Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Tính: 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32 Bài giải Số mét dây điện cắt đi là: 8 x 4 = 32 (m) Số mét dây điện còn lại là: 50 – 32 = 18 (m) Đáp số: 18m dây điện Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2013 Toán tiết 54: Luyện tập 

File đính kèm:

  • pptChi Ha 2013 - 2014.ppt
  • pptban do tu duy chi ha.ppt
  • wavdung roi day.wav
  • mp3Hay Qua.mp3
  • mp3Loi dan.mp3
  • mp3Thu am 1.mp3
  • mp3Tieng vo tay (chuan).mp3