Bài giảng Toán Lớp 7 - Nguyễn Văn Nguyên - Tiết 19: Tổng ba góc của một tam giác (Tiếp theo)

 

1. Nắm vững các định lí, các định nghĩa đã học trong bài. Hãy hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài dưới dạng sơ đồ. Mỗi em hãy trình bày theo cách nghĩ của mình.

2. Làm các bài tập 2; 5; 6 (SGK/108, 109).

3. Chuẩn bị các bài tập cho tiết sau: “LUYỆN TẬP”.

Các em cần đọc kĩ và phân tích đề bài:

Đề bài cho biết điều gì? Liên quan đến loại kiến thức nào?

Áp dụng kiến thức đó như thế nào?

Trình bày lời giải ngắn gọn dễ hiểu?

 

 

ppt6 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 10/01/2015 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 7 - Nguyễn Văn Nguyên - Tiết 19: Tổng ba góc của một tam giác (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tổ: TOÁN-TIN Người thực hiện: Nguyễn Văn Nguyên TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Tìm số đo x trong hình vẽ dưới đây: 900 x Mà (đối đỉnh) Quan sát tam giác ABC vuông tại A. hãy xác định tổng 2 góc B và C 1/ TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 2/ ÁP DỤNG VÀO TAM GIÁC VUÔNG. A B C Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 a/ Định nghĩa: (sgk) Hình häc: TiÕt 19 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiếp theo). Bài tập áp dụng: Tính số đo x trong hình vẽ Giải vuông tại B, có: (định lí) vuông tại C, có: (định lí) b/ Định lí: (sgk) Vì AH là tia phân giác của nên = 800 : 2 = 400 Mà là góc ngoài tại đỉnh H của nên: (định lí) 3. GÓC NGOÀI CỦA TAM GIÁC: Hình häc: TiÕt 19 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiếp theo). a/ Định nghĩa: (sgk/107) a.Vẽ tam giác ABC b. Vẽ góc kề bù với góc ACB z Hãy chứng tỏ rằng: b/ Định lí: (sgk) c/ Nhận xét: (sgk) Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC tại C y Bài tập áp dụng: Hãy tính số đo trong hình vẽ. Biết AH là tia phân giác góc A. Giải Hình häc: TiÕt 19 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiếp theo). Bài tập củng cố: Bài tập1: a. Tìm các cặp góc nhọn phụ nhau trong hình vẽ b. Tìm cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ Các em thảo luận theo nhóm nhỏ trong 2 phút Giải a.Các cặp góc nhọn phụ nhau là: và ; và và b. Bài tập 2: Cho hình vẽ. Biết EF//BC. Hãy chứng tỏ rằng tam giác ABC vuông tại A Hướng dẫn Hình häc: TiÕt 19 TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC (Tiếp theo). HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1. Nắm vững các định lí, các định nghĩa đã học trong bài. Hãy hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài dưới dạng sơ đồ. Mỗi em hãy trình bày theo cách nghĩ của mình. 2. Làm các bài tập 2; 5; 6 (SGK/108, 109). 3. Chuẩn bị các bài tập cho tiết sau: “LUYỆN TẬP”. Các em cần đọc kĩ và phân tích đề bài: Đề bài cho biết điều gì? Liên quan đến loại kiến thức nào? Áp dụng kiến thức đó như thế nào? Trình bày lời giải ngắn gọn dễ hiểu? Bài tập 2: Cho hình vẽ. Hãy so sánh: với Từ đó hãy so sánh với Hướng dẫn bài tập về nhà 

File đính kèm:

  • ppttoan thcs.ppt