Bài giảng Toán - Tiết 57: Thể tích hình hộp chữ nhật

 

I. Mục tiêu :

 - Bằng hình ảnh cụ thể cho học sinh bước đầu nẵm được dấu hiệu để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

 - Nắm được công thức tính thể tích của hình hình hộp chữ nhật.

 - Biết vận dụng công thức tính vào việc tính toán.

II. Chuẩn bị :

 Gv: Mô hình hình hộp chữ nhật, bảng phụ vẽ hình hộp chữ nhật, bảng phụ ví dụ tr103-SGK, bài tập 13-SGK

 Hs : Thước thẳng, đọc trước nội dung bài học

III. Hoạt động dạy học:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 05/10/2016 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán - Tiết 57: Thể tích hình hộp chữ nhật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hỡnh 1AA’DCBD’C’B’ KIỂM TRA BÀI CŨ+ Mặt phẳng song song với mp(ABCD) là.. + AB thuộc mp( ....... ) và mp(.. ) + Mặt phẳng chứa AB và AD là.. mp(A’B’C’D’).ABCD ABB’A’mp(ABCD).Chỳng ta đó biết khỏi niệm về cỏc quan hệ song song trong khụng gian,cũn khỏi niệm vuụng gúc trong khụng gian như thế nào chỳng ta cựng nhau nghiờn cứu bài học bài học hụm nayCho hỡnh 1(điền vào chỗ trống)Tiết 57: Giỏo viờn: Hứa Văn DuyTrường THCS Văn QuanMễN: HèNH HỌC 8*Ngày soạn: 8/4 / 2011 Ngày giảng: 9/4 / 2011 I. Mục tiêu : 	- Bằng hình ảnh cụ thể cho học sinh bước đầu nẵm được dấu hiệu để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc với nhau.	- Nắm được công thức tính thể tích của hình hình hộp chữ nhật.	- Biết vận dụng công thức tính vào việc tính toán.II. Chuẩn bị :	Gv: Mô hình hình hộp chữ nhật, bảng phụ vẽ hình hộp chữ nhật, bảng phụ ví dụ tr103-SGK, bài tập 13-SGK	Hs : Thước thẳng, đọc trước nội dung bài họcIII. Hoạt động dạy học:THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57?1. Quan sỏt hỡnh hộp chữ nhật (H84) và trả lời? + A’A cú vuụng gúc với AD hay khụng ? Vỡ sao ? + A’A cú vuụng gúc với AB hay khụng ? Vỡ sao ??1: A’A vuụng gúc với AD, vỡ tứ giỏc AA’D’D là hỡnh chữ nhật. - A’A vuụng gúc với AB, vỡ tứ giỏc AA’B’B là hỡnh chữ nhật.Hỡnh 84AA’DCBD’C’B’*) AD và AB cú cắt nhau khụng ?+ AD và AB cắt nhau tại A1. Đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng- Hai mặt phẳng vuụng gúcTHỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57+ Khi đường thẳng A’A vuụng gúc với hai đường thẳng cắt nhau AD và AB của mặt phẳng (ABCD),ta núi :A’A vuụng gúc với mặt phẳng(ABCD).* Kớ hiệu: A’A | mp(ABCD)Nhận xột (h.84) Nếu một đường thẳng vuụng gúc với một mặt phẳng tại điểm A thỡ nú vuụng gúc với mọi đường thẳng đi qua A và nằm trong mặt phẳng đú.D’C’ADA’B’BCHỡnh 84Cú những đường thẳng nào vuụng gúc với A’A tại A?+ Khi một trong hai mặt phẳng chứa một đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng cũn lại thỡ người ta núi hai mặt đú vuụng gúc với nhau.- Kớ hiệu: mp(ADD’A’) | mp(ABCD).THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 571. Đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng- Hai mặt phẳng vuụng gúcD’C’ADA’B’BCHỡnh 84+ Đường thẳng AB cú vuụng gúc với mặt phẳng (ADD’D) hay khụng? Vỡ sao??2: Cỏc đường thẳng vuụng gúc với (ABCD) là A’A, B’B, C’C, D’D?2: Tỡm trờn hỡnh 84 cỏc đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng (ABCD)?+ Đường thẳng AB cú nằm trong mặt phẳng (ABCD) hay khụng ? Vỡ sao ?+ Đường thẳng AB nằm trong mặt phẳng (ABCD),vỡ AB là một cạnh của hỡnh chữ nhật ABCD+ AB cú vuụng gúc với mặt phẳng (ADD’A’) vỡ AB vuụng gúc với AD và AA’?3: Tỡm trờn hỡnh 84 cỏc mặt phẳng vuụng gúc với mp (ABCD)??3: Cỏc mặt phẳng vuụng gúc với mp (A’B’C’D’): mp(AA’B’B), mp(AA’D’D) mp(DD’C’C), mp(BB’C’C)THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 571. Đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng- Hai mặt phẳng vuụng gúc1. Đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng- hai mặt phẳng vuụng gúcD’C’ADA’B’BCHỡnh 84 - Thể tớch của hỡnh hộp chữ nhật tớnh như thế nào ?2. Thể tớch của hỡnh hộp chữ nhậtCho hỡnh hộp chữ nhật (h 86) cú kớch thước 17cm, 10cm và 6cm. Ta chia hỡnh hộp chữ nhật này thành cỏc hỡnh lập phương đơn vị với cạnh 1cm - Trong hỡnh hộp cú cú 6 lớp hỡnh lập phương đơn vị, mỗi lớp gồm 17.10 (hỡnh). Như vậy hỡnh hộp bao gồm 17.10.6 (hỡnh lập phương đơn vị). Mỗi hỡnh lập phương đơn vị cú thể tớch 1cm 3 nờn thể tớch hỡnh hộp chữ nhật là 17.10.6 (cm3).1cm1cm1cmHỡnh 86THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57Tổng quỏt : * Nếu cỏc kớch thước của hỡnh hộp chữ nhật là a,b,c(cựng đơn vị độ dài) thỡ thể tớch của hỡnh hộp chữ nhật là :V =a.b.c (1) * Thể tớch hỡnh lập phương cạnh a là:V = a3(2)? Hóy phỏt biểu cụng thức (1) bằng lời?(1).Thể tớch của hỡnh chữ nhật bằng chiều dài nhõn chiều rộng nhõn chiều cao.( hay diện tớch đỏy nhõn với chiều cao)THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 572. Thể tớch của hỡnh hộp chữ nhậtVớ dụ. Tớnh thể tớch của một hỡnh lập phương, biết diện tớch toàn phần của nú là 216cm2.Giải Hỡnh lập phương cú 6 mặt bằng nhau, vậy diện tớch mỗi mặt là:216 : 6 = 36 (cm2)Độ dài cạnh hỡnh lập phương:a2 = 36 => a = 6Thể tớch hỡnh lập phương:V = a3 => V = 63 = 216(cm3)Đỏp số V = 216(cm3)THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 572. Thể tớch của hỡnh hộp chữ nhật1. Đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng- hai mặt phẳng vuụng gúc(H84)+Khi đường thẳng A’A vuụng gúc với hai đường thẳng cắt nhau AD và AB của mp (ABCD),ta núi :A’A vuụng gúc với mp(ABCD). * Kớ hiệu: A’A | mp(ABCD)Nhận xột (h.84) Nếu một đường thẳng vuụng gúc với một mặt phẳng tại điểm A thỡ nú vuụng gúc với mọi đường thẳng đi qua A và nằm trong mặt phẳng đú.+Khi một trong hai mặt phẳng chứa một đường thẳng vuụng gúc với mặt phẳng cũn lại thỡ người ta núi hai mặt đú vuụng gúc vớinhau.Kớ hiệu: mp(ADD’A’) | mp(ABCD).2. Thể tớch của hỡnh hộp chữ nhậtNếu cỏc kớch thước của hỡnh hộp chữ nhật là a,b,c(cựng đơn vị độ dài) thỡ thể tớch của hỡnh hộp chữ nhật là : V = a.b.cThể tớch hỡnh lập phương cạnh a là: V = a3Bài học hụm nay học những nội dung gỡ?D’C’ADA’B’BCHỡnh 84THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57 Trả lời : V = CP.BC.CDb, Điền số thớch hợp vào ụ trống: (HĐN)Chiều dàiChiều rộngChiều caoDiện tớch một đỏyThể tớch221451869081320152026020803081540554011165138 Bài 13. (SGK – 104)a, Viết cụng thức tớnh thể tớch của hỡnh hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.89)ADQPNBCMHỡnh 89Luyện tậpTHỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 57HƯÍng dẫn về nhàHọc bài theo tài liệu SGK; ụn cỏc khỏi niệm về hình hộp chữ nhậtLàm bài tập 10;11.12 SGK,THỂ TÍCH HèNH HỘP CHỮ NHẬTTiết 572. Kớ hiệu cỏc đỉnh hỡnh hộp gấp được như hỡnh 87b.a, Đường thẳng BF vuụng gúc với những mặt phẳng nào?b, Hai mặt phẳng (AEHD) và (CGHD) vuụng gúc với nhau, vỡ sao ?Bài 10. 1.Gấp hỡnh 87a theo cỏc nột đó chỉ ra thỡ cú được một hỡnh hộp chữ nhật hay khụng ?aDAEFGCBHbHỡnh 87Giải1, Cú2. a, BF vuụng gúccỏc mặt phẳng: (FGHE), (ABCD) b, (AEHD) (CGHD) vỡ AD DC và AD DHHướng dẫn TIEÁTHOẽCẹEÁNẹAÂYKEÁTTHUÙC CHUÙC CAÙC EM HOẽC SINH HOẽC GIOÛI 

File đính kèm:

  • ppttoan.ppt
Bài giảng liên quan