Bài giảng Tuần: 22 - Tiết: 43 : Không khí - Sự cháy

Theo em khi muốn dập tắt sự cháy ta có cần phải áp dụng đồng thời cả 2 biện pháp đó không ?

Hoạt động 3: Củng cố (6’)

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài học.

Hướng dẫn HS học tập ở nhà :

-Học bài.

-Làm bài tập: 3,4,5,6 SGK/ 99

-Xem trước nội dung bài luyện tập 5.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 06/04/2016 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tuần: 22 - Tiết: 43 : Không khí - Sự cháy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NS: 23/02/2010
Tuần: 22
Tiết: 43 : KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY (tt)
I. Mục tiêu:
Kiến thức: Biết được: 
+ Thành phần của không khí theo thể tích và khối lượng.
+ Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và không phát sáng. 
+ Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. 
+ Các điều kiện phát sinh và dập tắt sự cháy, cách phòng cháy và dập tắt đám cháy trong tình huống cụ thể, biết cách làm cho sự cháy có lợi xảy ra một cách hiệu quả. 
+ Sự ô nhiễm không khí và cách bảo vệ không khí khỏi bị ô nhiễm. 
Kĩ năng
+  Hiểu cách tiến hành thí nghiệm xác định thành phần thể tích của không khí 
+  Phân biệt được sự oxi hóa chậm và sự cháy trong một số hiện tượng của đời sống và sản xuất. 
+ Biết việc cần làm khi xảy ra sự cháy. 
Trọng tâm
+ Thành phần của không khí. 
+ Khái niệm sự oxi hóa chậm và sự cháy. 
+ Điều kiện phát sinh sự cháy và biện pháp dập tắt sự cháy 
II.Chuẩn bị: 	
- Xem trước phần II SGK/ 97
- Ôn lại các bài từ bài 24 – bài 28
III.Hoạt động dạy – học : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự cháy và sự oxi hóa chậm.(20’)
- Khi đốt cháy P, S, Fe trong oxi (trong không khí), ta thấy có hiện tượng gì ?
-Những hiện tượng như vậy, người ta gọi đó là sự cháy. Vậy sự cháy là gì ?
-Theo em khi ga, củi,  cháy gọi là gì ?
-Sự cháy trong không khí và trong oxi có gì giống và khác nhau ?
-Tại sao các chất cháy trong oxi lại tạo ra nhiệt độ cao hơn khi cháy trong không khí ?
- Các đồ vật bằng gang, sắt,  dùng lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng gì ?
-Đồ vật bằng gang, sắt,  khi dùng lâu bị gỉ là do các đồ vật này đã hóa hợp từ từ với oxi trong không khí à gọi là sự oxi hóa chậm. Sự oxi hóa chậm tuy không phát sáng nhưng có tỏa nhiệt .
- Theo em quá trình hô hấp của con người có gọi là sự oxi hóa chậm không? Vì sao?
- Sự oxi hóa chậm khi có điều kiện nhất định sẽ chuyển thành sự cháy gọi là sự tự bốc cháy.
à Vì vậy trong nhà máy, người ta thường cấm không được chất giẻ lau có dính dầu mỡ thành đống để đề phòng sự tự bóc cháy.
-Hãy so sánh sự cháy và sự oxi hóa chậm ?
Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện phát sinh sự cháy và dập tắt sự cháy (17’)
- S, P, Fe muốn cháy được cần phải có điều kiện nào ?
à Vậy điều kiện phát sinh sự cháy là gì ?
- Theo em muốn dập tắt sự cháy ta phải làm gì ?
- Ta phải hạ thấp nhiệt độ cháy bằng cách nào ?
-Em hãy tìm 1 số biện pháp để cách li chất cháy với oxi ?
- Theo em muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy ta phải làm gì ? Vì sao ?
- Theo em khi muốn dập tắt sự cháy ta có cần phải áp dụng đồng thời cả 2 biện pháp đó không ?
Hoạt động 3: Củng cố (6’)
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính của bài học.
Hướng dẫn HS học tập ở nhà : 
-Học bài.
-Làm bài tập: 3,4,5,6 SGK/ 99
-Xem trước nội dung bài luyện tập 5.
-Khi đốt cháy P, S, Fe trong oxi (trong không khí), ta thấy có hiện tượng:
+Toả nhiệt.
+Phát sáng.
-Sự cháy là sự oxi hóa có toả nhiệt và phát sáng.
- Khi ga, củi,  cháy gọi là sự cháy.
-Sự cháy trong không khí và trong oxi đều là sự oxi hóa. Nhưng sự cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn.
- Các chất cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn khi cháy trong không khí vì trong không khí có lẫn 1 số chất khí khác đặc biệt là khí N2 nên tốn nhiệt độ để đốt cháy các khí này.
- Các đồ vật bằng gang, sắt,  dùng lâu ngày trong không khí thường bị gỉ.
-HS nghe và ghi nhớ: sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có toả nhiệt nhưng không phát sáng.
- Quá trình hô hấp của con người gọi là sự oxi hóa chậm vì oxi qua đường hô hấp à máu à chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Sự cháy
Sự oxi hóa chậm
Giống
-là sự oxi hóa và có toả nhiệt
Khác 
-phát sáng
-không phát sáng
-xảy ra nhanh
-xảy ra chậm
- S, P, Fe muốn cháy được cần phải được đốt nóng và có đủ oxi.
- Muốn dập tắt sự cháy ta phải:
+ Hạ thấp nhiệt độ cháy.
+ Cách li chất cháy với khí O2.
- Phải hạ thấp nhiệt độ cháy bằng cách phun nước.
- Để cách li chất cháy với oxi ta có thể:
+ Dùng bao dày đã tẩm nước.
+ Dùng cát, đất.
+ Phun khí CO2.
- Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy ta phải cách li chất cháy với oxi, không được dùng nước để dập tắt đám cháy vì xăng dầu không tan trong nước, nhẹ hơn nước, nổi lên trên làm đám cháy lan rộng hơn.
-Trong thực tế khi muốn dập tắt sự cháy ta chỉ cần vận dụng 1 trong 2 biện pháp trên là đủ để dập tắt sự cháy.
- HS nêu các nội dung chính trong bài học.
II. Sự cháy và sự oxi hóa.
1. Sự cháy:
là sự oxi hóa có toả nhiệt và phát sáng.
Ví dụ:
2. Sự oxi hóa chậm:
là sự oxi hóa có toả nhiệt nhưng không phát sáng.
Ví dụ :
3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy : 
a. Các điều kiện phát sinh sự cháy:
- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
-Phải có đủ oxi cho sự cháy.
b. Các biện pháp để dập tắt sự cháy:
- Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
- Cách li chất cháy với oxi.
IV. Rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	

File đính kèm:

  • docT.43 - Kh+¦ng kh+¡ - sß+¦ ch+íy (tt).doc
Bài giảng liên quan