Bài giảng Unit 6: Places

 - It is opposite the toystore

 between the photocopy store and

 the movie theater

 next to the movie theater

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 27/10/2015 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Unit 6: Places, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng Môn tiếng anhGiáo viên : Nguyễn Thị Thanh HuyềnTrường THCS Thị trấn An ChâuUnit 6: PlacesPeriod 38: C3,4,6( page 70- 71) Tuesday, November 10th 2009bookstore (n) : toystore (n) : police station (n) :between (pre) :movie theater (n) :drug store (n) : bakery (n) :1.vocabulary- opposite (pre) :hiệu sáchcửa hàng đồ chơiở giữađồn công anrạp chiếu phimhiệu thuốccửa hàng bánh mìđối diệnmatchingbookstore (n) đồn công antoystore (n) ở giữapolice station (n) hiệu sách between (pre) cửa hàng đồ chơimovie theater (n) cửa hàng bánh mìdrug store (n) rạp chiếu phim bakery (n) đối diệnopposite (pre) hiệu thuốcThe photocopy store is next to the bakery.The movie theater is between the bakery and the drugstoreThe restaurant is opposite the drugstoreThe police station is next to the restaurant The toystore is between the police station and the bookstoreThe children are in the bookstore2. Listen and readWhere is the bakery ? - It is opposite the toystore 	 between the photocopy store and 	the movie theater next to the movie theater *Note:3. Practice Where is the bakery ? - It is opposite the toystore 	 between the photocopy store and 	the movie theater3. Practice Where is the bakery ? - It is opposite the toystore 	 between the photocopy store and 	the movie theater3. Practice Where is the bakery ? - It is opposite the toystore 	 between the photocopy store and 	the movie theater	3. Practice Where is the bakery ? - It is opposite the toystore 	 between the photocopy store and 	the movie theater3. Practice Where is the bakery ? - It is opposite the toystore 	 between the photocopy store and 	the movie theaterS1: It’s opposite the movie theater . What is it ?S2: It’s the bakery.S1: NoS3: It’s the police station. S1: Yes. That’s right. *Guessing gameWhat is it ?1- It’s opposite the bakery1- It’s the toystore2- It’s between the bakery and the drugstore2- It’s the movie theater3- It’s next to the bakery3-It’s the photocopy store4- It’s opposite the bookstore4-It’s the photocopy store* EXERCISES:1/ .is opposite the bakery.2/ ............................. is between the bakery and the drugstore.3/ .is opposite the bookstore4/ is next to the movie theaterThe toystoreThe movie theaterThe photocopy store The drugstore What is in front of your house?In front of my house there is a yard* Describe a street you know * Do exercies C2, 3 P.64, 65 (workbook) * Learn by heart new words *Homework:

File đính kèm:

  • pptEL6unit6.ppt
Bài giảng liên quan