Bài giảng Vật lý 8 - Tiết 12, Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét

 Từ kết quả thí nghiệm: P1<P chứng tỏ điều gì?

 C1: P1< P chứng tỏ chất lỏng tác dụng vật nặng một lực đẩy vật lên.

 

ppt38 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 10/01/2015 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Vật lý 8 - Tiết 12, Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Khi kộo nước từ dưới giếng lờn ta thấy gàu nước khi cũn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đó lờn khỏi mặt nước? Tại sao? Cú phải chất lỏng đó tỏc dụng một lực lờn vật nhỳng vào nú hay khụng? Tiết 12 bài 10 I-Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó. C1: Treo một vật nặng vào lực kế, Nhỳng vật nặng chỡm trong nước Bước 1: Xỏc định P Bước 2: Xỏc định P1 Bước 3: so sỏnh P, P1 P P1 Bỏo cỏo kết quả Từ kết quả thí nghiệm: P1 ddaàu => FA/nửụực > FA/daàu C7 : Haừy neõu phửụng aựn thớ nghieọm duứng caõn veừ ụỷ hỡnh 10.4 thay cho lửùc keỏ ủeồ kieồm tra dửù ủoaựn veà ủoọ lụựn cuỷa lửùc ủaồy AÙc-si-meựt. B2 B1 B4 B3 Truyền thuyết về Ác- Si- Một Nhà vua Hờ-rụn xứ Si-ra-cuyt(306-215 trước cụng nguyờn) giao vàng cho một người thợ kim hoàn để làm cho nhà vua một cỏi vương miện đặc. Nhà vua nghi người thợ đó ăn bớt vàng nờn giao cho Ác-Si-Một kiểm tra xem người thợ kim hoàn cú pha bạc vào vàng để làm vương miệng hay khụng Cú thể em chưa biết Ác-Si-Một ngày đờm lo lắng, suy nghĩ làm thế nào để thực hiện được việc nhà vua giao. Một hụm, trong khi đang nằm trong bồn tắm đầy nước, ụng chợt phỏt hiện ra rằng khi nhấn chỡm người trong nước càng nhiều thỡ lực đẩy ụng lờn càng mạnh.Từ đú ụng thấy được cỏch giải quyết bài toỏn về chiếc vương miệng của nhà vua. ễng nhảy khỏi bồn tắm và cứ thế trần truồng chạy ra đường, vừa chạy vừa kờu: “Ơ rờ ca! Ơ rờ ca! (Tỡm ra rồi! Tỡm ra rồi!) Lượng Vàng nhà vua giao Vương miện Hỡnh 10.7 Hỡnh vẽ minh hoạ cỏch dựng lực đẩy Ác -Si-Một để chứng minh chiếc vương miện của nhà vua khụng làm bằng vàng nguyờn chất mà cú pha bạc ( bạc cú khối lượng riờng chỉ bằng khoảng 50% khối lượng riờng của Vàng) Phần ghi nhớ được đóng khung ở trên không chỉ được áp dụng với chất lỏng mà còn được áp dụng với cả chất khí. Điều này giải thích tại sao những quả bóng hoặc khí cầu được bơm một loại khí nhẹ hơn không khí có thể bay được Yêu cầu về nhà: C7 (SGK), 10.2, 10.3 SBT Học thuộc phần ghi nhớ, chuẩn bị báo cáo thực hành. Ghi nhớ Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.Lực này gọi là lực đẩy ác-si-mét Công thức tính lực đẩy ác-si-mét: FA=d.V d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) FA là lực đẩy ác-si-mét (N) 

File đính kèm:

  • pptgiaoanchinh.ppt