Bài giảng Vật lý 9 - Nguyễn Quốc Trị - Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V-4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và am pe kế là rất nhỏ.

a. Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.

b. Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó.

c. Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 10/01/2015 | Lượt xem: 3239 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Vật lý 9 - Nguyễn Quốc Trị - Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 KIỂM TRA BÀI CŨ I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. 1.Định luật ôm. 2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và mắc song song: 3. Công thức tính công suất điện. 4. Công thức tính công của dòng điện. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 341mA. a. Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó. b. Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm tương ứng của công tơ điện. I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). Bài giải Điện trở của bóng đèn là: Công suất tiêu thụ của bóng đèn khi đó là: Tóm tắt: Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là: Số đếm của công tơ điện là: N = 9 số a) b) I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 32). Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V-4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và am pe kế là rất nhỏ. a. Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế. b. Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó. c. Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút. 2. Bài 2 ( trang 32). Hình 14.1 I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). Do đèn sáng bình thường nên ta có: Cường độ dòng điện chạy qua đèn là: Số chỉ của ampe kế là: Bài giải a. b. 2. Bài 2 ( trang 40). Do đèn sáng bình thường nên ta có: Cường độ dòng điện chạy qua đèn là: Số chỉ của ampe kế là: Bài giải a. b. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là: Điện trở của biến trở là: Công suất tiêu thụ điện của biến trở là: c. Công của dòng điện sản ra trên biến trở là: Công của dòng điện sản ra trên toàn đoạn mạch là: I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). 3. Bài 3 ( trang 41). Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W và một bàn là có ghi 220V – 1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường. a. Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. b. Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoát giờ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). 3. Bài 3 ( trang 41). Ta thấy: Nên để đèn và bàn là hoạt động bình thường ta phải mắc chúng song song với nhau. Bài giải a) I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ. II. BÀI TẬP. 1. Bài 1 ( trang 40). 2. Bài 2 ( trang 40). 3. Bài 3 ( trang 41). Ta thấy: Nên để đèn và bàn là hoạt động bình thường ta phải mắc chúng song song với nhau. Bài giải Khi đó ta có. a) - Hệ thống lại các công thức đã học từ bài 1 đến bài 13 bằng bản đồ tư duy. - Làm các bài tập trong sách bài tâp. - Viết báo cáo thực hành bài 15 phần 1 và phần 2 ra giấy, trả lời các câu hỏi ở phần 1. 

File đính kèm:

  • pptBai13 bai tap ve cong suat dien.ppt