Bài giảng Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ 2 đồ vật

I. Quan sát – nhận xét:

II. Cách vẽ:

- Vẽ khung hình chung, khung
hình riêng của từng vật mẫu.

- Vẽ phác nét chính

- Vẽ chi tiết

Lưu ý:

Khung hình thay đổi theo từng

góc quan sát mẫu.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ 2 đồ vật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI LĂNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỘI YÊNNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG BỘ MÔN: MỸ THUẬTLỚP 6Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức QuyềnBộ môn: Mỹ Thuật – Tổ Xã hộiVẼ THEO MẪU: MẪU VẼ 2 ĐỒ VẬTMẪU VẼ 2 ĐỒ VẬTI. Quan sát – nhận xét:	* Chọn mẫu: Chọn mẫu vẽ đẹp về hình dáng, màu sắc, đậm nhạt. chọn 2 vật mẫu tương ứng về tỷ lệ.VẼ THEO MẪU: MẪU VẼ 2 ĐỒ VẬT* Bày mẫu: Mẫu cần được bày có bố cục hợp lý,Không rời rạc, không nằm trên một đường thẳng, Có trước, có sau, hài hoà, thuận mắt.* Nhận xét mẫu: Về đặc điểm, hình dáng, kích thước, vị trí, tỷ lệ, đậm nhạt giữa 2 vật mẫu.II. Cách vẽ:- Vẽ khung hình chung, khung hình riêng của từng vật mẫu. Lưu ý: Khung hình thay đổi theo từng góc quan sát mẫu. - Vẽ phác nét chính- Vẽ chi tiết	- VÏ ®Ëm nh¹tVẼ THEO MẪU: MẪU VẼ 2 ĐỒ VẬTI. Quan sát – nhận xét:VẼ THEO MẪU: MẪU VẼ 2 ĐỒ VẬTIII. Thực hành : 	* Bài tập: Vẽ lọ và quả ( bằng bút chì đen ) trên giấy A4	* Lưu ý: Quan sát, đối chiếu mẫu vẽ để chỉnh sửa hình cho giống mẫuVẼ THEO MẪU: MẪU VẼ 2 ĐỒ VẬTII. Cách vẽ:I. Quan sát – nhận xét:IV. Đánh giá kết quả: 	Quan sát trên mẫu thật, đối chiếu nhận xét bài về:	- Bố cục; - Tỷ lệ; - Hình vẽ; - Đậm nhạt.	* Bài tập về nhà: - Quan sát độ đậm nhạt trên một số đồ vật.- Hoàn thiện, đẩy sâu bài.- Chuẩn bị bài học sau.VẼ THEO MẪU: MẪU VẼ 2 ĐỒ VẬTIII. Thực hành : II. Cách vẽ:I. Quan sát – nhận xét:PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI LĂNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỘI YÊN Giáo viên thực hiện: Nguyễn Đức QuyềnBộ môn: Mỹ Thuật – Tổ Xã hộiPHOng giAo dUc VA DAO TAO DUc thOtruong trung hOc cO So binh thinh To Anh Van - Am nh¹c – My thuat Gv doan xuan bao C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em!

File đính kèm:

  • pptve_theo_mau_lop_6_t20.ppt