Bài giảng Vẽ tĩnh vật lọ hoa và qủa (tiếp)

Vẽ khung hỡnh chung, khung hỡnh riờng

 + Tỡm kớch thước, tỉ lệ các bộ phận của lọ hoa và quả

 + Vẽ nột chi tiết cho giống mẫu, chỉnh sửa hỡnh.

- Lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn để biết cách:

 

doc6 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Vẽ tĩnh vật lọ hoa và qủa (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức
 - HS ụn lại cỏch vẽ tĩnh vật màu
 - Nắm được phương phỏp vẽ bài tĩnh vật màu.
2. Kĩ năng
 - Vẽ được tranh tĩnh vật màu đơn giản theo ý thớch.
3. Thỏi độ
 - HS cảm nhận được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật màu.
 - Cú thỏi độ nghiờm tỳc trong giờ học.
II. PHUƠNG PHÁP
 Trực quan- quan sỏt- luyện tập
III. CHUẨN BỊ
 1. Chuẩn bị của giỏo viờn
 - Hỡnh gợi ý hướng dẫn cỏch vẽ màu.
 - Một số tranh tĩnh vật màu.
 - Mẫu vẽ lọ hoa và quả, bỡa của HS khúa trước.
 2. Chuẩn bị của học sinh
 - Giấy, bỳt chỡ, màu vẽ
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
SGK MT8
 Kớ duyệt
SGV MT8
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
Dự kiến tỡnh huống
I. Ổn định tổ chức
II. Giảng bài mới
 Bài 30: Vẽ theo mẫu
 VẼ TĨNH VẬT LỌ HOA VÀ QUẢ (vẽ màu)
1. Quan sỏt, nhận xột
2. Cỏch vẽ
- Phác các mảng màu.
- Vẽ màu đậm trước, nhạt sau
- Vẽ màu nền
3. Thực hành
Vẽ tĩnh vật màu:
Lọ hoa và quả
IV. Nhận xột, đỏnh giỏ
V. Dặn dũ, kết thỳc
1’
8’
8’
 20’
 5’
 1’
- Chào HS, giới thiệu GV dự giờ
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Ghi bảng:
 Bài 30 Vẽ theo mẫu
 VẼ TĨNH VẬT MÀU LỌ HOA VÀ QUẢ ( vẽ màu)
- GV đặt lọ hoa và quả lờn bàn và cho 1 HS lờn bày mẫu.
-Yờu cầu HS đứng dậy nhận xột cỏch bày mẫu của bạn.
Ư GV nhận xột, chỉnh sửa lai và đặt cõu hỏi gợi ý để HS tỡm hiểu về:
 + Khung hỡnh chung, khung hỡnh riờng?
 + Tỉ lệ giữa quả và lọ, giữa lọ và hoa?
 + Vị trớ của lo, quả?
 + Vật sỏng nhất? đậm vừa? tối nhất?
Ư GV nhận xột và củng cố them
- GV giới thiệu vài tranh tĩnh vật lọ hoa và quả, đặt cõu hỏi:
 + Trờn tranh cú những hỡnh ảnh gỡ?
 + Cỏc hỡnh ảnh được sắp xếp như thế nào?
 + Màu sắc chớnh cựa mẫu?
 + Màu của quả và lọ hoa?
 + Ánh sỏng nơi bày mẫu?
 Ư GV nhận xột cõu trả lời của HS và bổ sung thờm.
- GV cho HS quan sỏt hỡnh hướng dẫn cỏch vẽ và yờu cầu HS nờu cỏc bước tiến hành( vẽ hỡnh)
Ư GV nhận xột , củng cố lại.
- Cho HS quan sỏt tranh cỏc bước tiến hành tĩnh vật màu, GV hướng dẫn cụ thể thờm:
 + Vẽ phác các mảng màu.
+ Vẽ màu đậm trước, nhạt sau
 + Vẽ màu nền để bài có không gian và hoà sắc chung.
- GV yờu cầu HS quan sỏt, tỡm màu ở mẫu.:
 + Màu ở lọ hoa, quả, màu nền
 + Độ đậm nhạt của màu trờn từng vật mẫu.
 + Ảnh hưởng qua lại của màu.
- Nhắc HS thể hiện màu như cỏch vừa nờu.
- Cho HS xem 1 số bài của HS khúa trước, nhận xột về:
 + Bố cục?
 + Hỡnh dỏng, đặc điểm của mẫu?
 + Màu sắc?
Ư GV nhận xột.
- GV yờu cầu HS lấy vở ra làm bài.
- Nhắc nhở HS quan sỏt mẫu, vẽ thoải mỏi, khụng gũ bú. Vẽ tương quan màu cạnh nhau, trỏnh cỏc màu tương phản.
- Hết giờ yờu cầu HS dừng bỳt.
- GV chọn 1 số bài treo lờn cho HS nhận xột về:
 + Bố cục?
 + Hỡnh vẽ? 
 + Màu sắc?
Ư GV nhận xột chung
- Khen ngợi những HS làm bài tốt, động viờn khớch lệ những Hs cũn lỳng tỳng.
- Dặn HS về nhà hoàn thành tiếp bàiávề tỡm hiểu một số bức tranh về tĩnh vật đẹp.
- Xem trước bài mới:
B31: Vẽ theo mẫu
Xẫ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ
- Hết giờ cho lớp nghỉ
- Chào GV
- HS lắng nghe
- Ghi bài vào vở
- HS lờn bày mẫu
-HS nhận xột
- HS quan sỏt, trả lời theo ý hiểu
- HS quan sỏt và trả lời theo định hướng của GV
- HS lắng nghe
- HS quan sỏt, trả lời theo sự hướng dẫn của GV:
 + Vẽ khung hỡnh chung, khung hỡnh riờng
 + Tỡm kớch thước, tỉ lệ cỏc bộ phận của lọ hoa và quả
 + Vẽ nột chi tiết cho giống mẫu, chỉnh sửa hỡnh.
- Lắng nghe
- HS quan sỏt, lắng nghe GV hướng dẫn để biết cỏch:
 +Vẽ phác các mảng màu.
+ Vẽ màu đậm trước, nhạt sau
+ Vẽ màu nền để bài có không gian và hoà sắc chung.
- HS quan sỏt theo sự hướng dẫn của GV
- HS lắng nghe
- HS quan sat, nhận xột.
- HS lấy vở ra làm bài.
- HS sửa lai bài, dừng bỳt.
-HS quan sỏt và nhận xột theo cảm nhận riờng.
- Lắng nghe
- HS lắng nghe để thưch hiện
HS cũn lỳng tỳng khi bày mẫu, GV hướng dẫn thờm
HS trả lời khụng được,GV gợi ý them
Một số HS cũn làm việc riờng, GV nhắc nhở
Một số HS khụng làm bài, GV nhắc nhở, phờ bỡnh.

File đính kèm:

  • docvẽ tĩnh vật lọ hoa và qủa- lop 8.doc
Bài giảng liên quan