Bài kiểm tra 1 tiết môn: Hình học – Chương II (nâng cao)

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Hình học – chương II (Nâng cao)

Đề:

Cho hình chóp S.ABCD, M là một điểm trên cạnh BC, N là một điểm trên cạnh SD.

1. Tìm giao tuyến của hai mp(SAC) & (SBD). Suy ra giao điểm I của BN và (SAC).

2. Tìm giao điểm J Của MN và (SAC).

3. Xác định thiết diện của hình chóp với mp(BCN).

Thang điểm:

Hình vẽ: 1.0 đ

Câu 1: 4.0đ

Câu2: 3.0đ

Câu 3: 2.0đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu1 Nội dung 4.00đ

 Ý1:Tìm giao tuyến của hai mp (SAC) & (SBD) 2.00đ

 Gọi O là giao điểm của AC & BD

Ta có: O AC O (SAC)

 O SD O (SBD)

 O (SAC) (SBD) (1)

Ngaòi ra: S (SAC) (SBD) (2)

Từ (1) & (2) suy ra giao tuyến cần tìm là đường thẳng SO.

 025

05

05

 

025

025

025

 Ý2: Tìm giao điểm I của BN &(SAC) 200đ

 Trong mp(SBD): BN cắt SO tại I

I SO I (SAC) (Do SO (SAC))

Vậy BN (SAC) =

100

05

05

 

doc3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài kiểm tra 1 tiết môn: Hình học – Chương II (nâng cao), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hình học – chương II (Nâng cao)
Đề:
Cho hình chóp S.ABCD, M là một điểm trên cạnh BC, N là một điểm trên cạnh SD.
Tìm giao tuyến của hai mp(SAC) & (SBD). Suy ra giao điểm I của BN và (SAC).
Tìm giao điểm J Của MN và (SAC).
Xác định thiết diện của hình chóp với mp(BCN).
Thang điểm:
Hình vẽ: 1.0 đ
Câu 1: 4.0đ
Câu2: 3.0đ
Câu 3: 2.0đ
Câu1
Nội dung
4.00đ
Ý1:Tìm giao tuyến của hai mp (SAC) & (SBD)
2.00đ
Gọi O là giao điểm của AC & BD
Ta có: OAC O (SAC)
 O SD O (SBD)
 O (SAC)(SBD) (1)
Ngaòi ra: S (SAC)(SBD) (2)
Từ (1) & (2) suy ra giao tuyến cần tìm là đường thẳng SO.
025
05
05
025
025
025
Ý2: Tìm giao điểm I của BN &(SAC)
200đ
Trong mp(SBD): BN cắt SO tại I
ISO I (SAC) (Do SO(SAC))
Vậy BN(SAC) = 
100
05
05
Câu2
Tìm giao điểm J Của MN và (SAC)
300đ
Gọi K là giao điểm của MD và AC
Trong mp(SMD): MN cắt SK tại J
Ta có: JSK(SAC) J(SAC)
Vậy JMN & J(SAC) nên J là giao điểm cần tìm
05
100
05
100
Câu3
Xác định thiết diện của chóp với mp(BCN)
200đ
Trong mp(SAC): CI cắt SA tại P
Ta có: (BCN)(SAB) = BP
 (BCN)(SBC) = BC
 (BCN)(SCD) = CN
 (BCN)(SAD) = NP
Kết luận: Thiết diện là tứ giác BCNP.
05
025
025
025
025
05

File đính kèm:

  • docBài kiểm tra 1 tiết chương 2 Môn Hình học nâng cao..doc
Bài giảng liên quan