Bài kiểm tra hình học số 1 lớp 10 (cơ bản) năm học: 2010 – 2011

1. Kiến thức:

 - Hiểu định nghĩa tích của véc tơ với một số.

 - Biết các tính chất của phép nhân véc tơ với một số.

- Biết được điều kiện để hai véc tơ cùng phương

2. Kỹ năng:

 - Xác định được véc tơ b =ka khi cho trước số k và véc tơ a .

 - Diễn đạt được bằng véc tơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác.

 

docx2 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 18/09/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài kiểm tra hình học số 1 lớp 10 (cơ bản) năm học: 2010 – 2011, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC SỐ 1 - 10 CƠ BẢN Năm học: 2010 – 2011
Chủ đề
Mục đích yêu cầu
Dạng Bài tập
1. Các định nghĩa:
2. Tổng và hiệu của hai véc tơ:
3. Tích của véc tơ với một số:
1. Kiến thức: 
 - Nắm được khái niệm véc tơ, véc tơ-không, độ dài véc tơ, hai véc tơ cùng phương, hai véc tơ bằng nhau.
 - Biết được véc tơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi véc tơ.
2. Kỹ năng: 
 - Chứng minh được hai véc tơ bằng nhau.
 - Biết cách dựng một véc tơ bằng một véc tơ cho trước.
 1. Kiến thức: 
- Hiểu cách xác định tổng, hiệu hai véc tơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của phép cộng véc tơ.
 - Nắm được a+b≤a+b
2. Kỹ năng: 
 - Vận dụng được quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng hai véc tơ.
 - vận dụng được quy tắc trừ OA-OB=BA.
1. Kiến thức:
 - Hiểu định nghĩa tích của véc tơ với một số.
 - Biết các tính chất của phép nhân véc tơ với một số.
 * kla=lka=(kl)a
 * (k±l)a=ka±la
 * ka±b=ka±kb
 * ka=0 Û k=0, ∀aa=0, ∀k
 - Biết được điều kiện để hai véc tơ cùng phương
2. Kỹ năng: 
 - Xác định được véc tơ b=ka khi cho trước số k và véc tơ a.
 - Diễn đạt được bằng véc tơ: ba điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác.
 - Các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.
- Các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.
 - Biết dùng quy tắc hình bình hành và quy tắc ba điểm để chứng minh các đẳng thức véc tơ.
 - Các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.
 - Biết dùng điều kiện ba điểm thẳng hàng để giải các bài toán liên quan.
 - Biết tìm một điểm thỏa mãn một đẳng thức véc tơ.
 - Biết tìm một tập hợp điểm từ một đẳng thức véc tơ.

File đính kèm:

  • docxOn_KT1_HH10CB.docx
Bài giảng liên quan