Bài tập tính diện tích hình phẳng và thể tích

Bài 10: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong trục hoành và hai đường thẳng x =1, x =3

Bài 11: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong , trục hoành và hai đường thẳng x =1, x =3

Bài 12: Cho hàm số (C )

a. Khảo sát và vẽ (C )

b. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C ) , trục hoành ,trục tung và x = -1 .

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 16/08/2018 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài tập tính diện tích hình phẳng và thể tích, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI TẬP
Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=-x2+3x+4, trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = 2 . 
Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=x2-4x+3, trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = 2. 
Bài 3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=cos x, trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = 2p. 
Bài 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi , trục hoành và hai đường thẳng x = -2, x = 1 
Bài 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 
Bài 6: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: ;trục hoành và hai đường thẳng x = - 1, x = 2 
Bài 7: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 
Bài 8: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng : x = 0, x = p và đồ thị của 2 hàm số : y = sinx , y = cosx . 
Bài 9: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong : và 
Bài 10: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong trục hoành và hai đường thẳng x =1, x =3 
Bài 11: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong , trục hoành và hai đường thẳng x =1, x =3 
Bài 12: Cho hàm số (C )
Khảo sát và vẽ (C )
 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C ) , trục hoành ,trục tung và x = -1 . 
Bài 12: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường trục hoành ;x =1;x = e 
Bài 13: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong , trục hoành 
Bài 14: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong và đường thẳng 
Bài 15: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (P) ,tiếp tuyến của (P) tại M(3;5) và trục tung 
Bài 16: Cho (P) :.
 a.Viết phương trình tiếp tuyến (T) và (T’) với (P) tại các điểm M(0;-3) và N(3;0).
 b. Tình diện tích giới hạn bởi (P) và hai tiếp tuyến 

File đính kèm:

  • docBai tap tinh DTHP.doc
Bài giảng liên quan