Câu hỏi trắc nghiệm Điều hòa sinh sản

Cơ chế ngược trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng được hiểu là ?

Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu cao sẽ ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LH

Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu cao sẽ kích thích vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LH

Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu thấp sẽ ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LH

Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu thấp sẽ kích thích vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LH

 

ppt6 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Câu hỏi trắc nghiệm Điều hòa sinh sản, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Điều hòa sinh sản1. Hoocmôn nào kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng?LH FSH Ơstrogen Progesteron2. Hoocmôn nào kích thích nang trứng chín và rụng trứng, duy trì thể vàng ?ƠstrogenFSHTestosteronLH3. Cơ chế ngược trong điều hòa sinh tinh và sinh trứng được hiểu là ? A: Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu cao sẽ ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LH B: Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu cao sẽ kích thích vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LH C: Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu thấp sẽ ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LH D: Khi nồng độ hoocmon sinh dục trong máu thấp sẽ kích thích vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, FSH, LHCâu 4: Khi sử dụng thuốc tránh thai thì có thể tránh được thụ thai vì trong thuốc đó có chứa hoocmôn:	A.Ơstrôgen và prôgestêron.	B.FSH.	C.LH.	D.FSH và LH.Câu 5: Nơi sản sinh các hoocmôn ơstrôgen và prôgestêron là:	A.Thể vàng.	B.Vùng dưới đồi.	C.Tuyến yên.	D.Noãn sơ cấp.Câu 6: Hoocmôn inhibin gây ức chế hoocmôn nào sau đây:	A.FSH.	B.LH.	C.FSH và LH.	D.Testostêron.	AAACâu 7: Nhận định nào là đúng khi nói điều hoà sinh tinh và sinh trứng:	A.Đều thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược.	B.Đều có sự tham của hoocmôn testostêron.	C.Đều có sự tham của hoocmôn inhibin.	D.Đều có sự tham của hoocmôn ơstrôgen và prôgestêron.Câu 8: Phát biểu nào dưới đây là sai: 	A.Hoocmôn inhibin gây ức chế hoocmôn LH.	B.Hoocmôn LH làm bao noãn chín, gây rụng trứng, tạo thể vàng kích thích thể vàng tiết hoocmôn ơstrôgen và prôgestêron.	C.Hoocmôn FSH kích thích sự phát triển của ống sinh tinh.	D.Hoocmôn testostêron gây ức chế tuyến yên tiết hoocmôn LH.AA

File đính kèm:

  • pptTNCo_che_dieu_hoa.ppt
Bài giảng liên quan