Câu hỏi trắc nghiệm Sinh sản hữu tính

Câu 3: Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản:

a. Tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể mới rất giống nhau và thích nghi với môi trường sống.

b. Có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra các cá thể mới thích nghi với môi trường sống.

c. Tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đực (n) và giao tử cái (n) để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới.

d. Tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của 2 loại giao tử của bố và mẹ nên con cái rất giống với bố mẹ.

 

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Câu hỏi trắc nghiệm Sinh sản hữu tính, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Sinh sản hữu tính Câu 1: Trình bày khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật, cho ví dụ về lồi cĩ sinh sản hữu tính Câu 2: Sinh sản hữu tính cĩ:2 giai đoạn.3 giai đoạn.5 giai đoạn.Khơng đáp án nào trong các đáp án trên..BCâu 2: Trong tổ ong cá thể lưỡng bội là:A. ong chúa.B. ong chúa và ong thợ.C. ong thợ.D. ong đực.Câu 3: Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản:a. Tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể mới rất giống nhau và thích nghi với môi trường sống.b. Có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra các cá thể mới thích nghi với môi trường sống.c. Tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đực (n) và giao tử cái (n) để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới.d. Tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của 2 loại giao tử của bố và mẹ nên con cái rất giống với bố mẹ.Câu 4: Hình thức thụ tinh ở lưỡng cư là:Thụ tinh ngoài.Thụ tinh trongThụ tinh chéo.Tự thụ tinh.Câu 5/ Điều nào khơng đúng khi nĩi về hình thức thụ tinh ở động vật?	a	Thụ tinh trong là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên trong cơ thể con cái.	b	Thụ tinh ngồi làm tăng hiệu quả thụ tinh.	c	Thụ tinh trong làm tăng tỉ lệ sống sĩt của con non.	d	Thụ tinh ngồi là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên ngồi cơ thể con cái.Câu 6: Đặc điểm nào sau đây khơng phải là chiều hướng tiến hĩa trong sự thụ tinh ở động vật?	a	Từ tự thụ tinh tiến đến thụ tinh chéo.	b	Từ thụ tinh cần nước tiến đến thụ tinh khơng cần nước.	c	Từ thụ tinh đơn tiến đến thụ tinh kép.	d	Tự thụ tinh ngồi tiến đến thụ tinh trong.Câu 7: Muốn tạo ra giống lợn Ỉ từ 40kg/con thành giống 100kg/con khi xuất chuồng thì phảia	cải tạo giống di truyền.	b	cải tạo chuồng trại.c	sử dụng chất kích thích sinh trưởng.	d	cho ăn thức ăn tổng hợp chứa đủ chất dinh dưỡng.

File đính kèm:

  • pptTNSinh_san_huu_tinhST.ppt
Bài giảng liên quan