Câu hỏi trắc nghiệm về Hô hấp

Nước trong ao thiếu ôxi trầm trọng.

nước ao bị ô nhiễm, có nhiều khí độc.

chúng vừa bắt mồi vừa quan sát kẻ thù.

trời sắp mưa, áp suất không khí cao.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Câu hỏi trắc nghiệm về Hô hấp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMHÔ HẤPCâu 1.Bắt giun đất bỏ vào chậu khô, sau vài giờ giun bị chết. Đó là do:A chúng quen sống trong môi trường có đất ẩm.B chúng thiếu thức ăn, nước uống.C khí O2 và CO2 không khuếch tán qua da được vì da bị khô.Dsố lượng ít, chúng không cuộn lại với nhau được.Câu 2.Đi chợ mua cá, để chọn được cá tươi cần quan sát xemAthân cá còn nhiều nhớt không.Bmắt cá có đỏ không.Cbụng cá còn cứng không.Dmang cá có màu đỏ tươi không.Câu 3.Hiện tượng cá trong ao nổi đầu là doAnước trong ao thiếu ôxi trầm trọng.Btrời sắp mưa, áp suất không khí cao.Cchúng vừa bắt mồi vừa quan sát kẻ thù.Dnước ao bị ô nhiễm, có nhiều khí độc.Câu 4.Bắt giun bỏ vào chậu khô, sau vài giờ giun bị chết. Đó làAdo chúng quen sống trong môi trường có đất ẩm.Bdo chúng thiếu thức ăn, nước uống.Cdo da chúng bị khô, không hô hấp được.Ddo số lượng ít, chúng không cuộn lại với nhau được.Câu 5.Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất ?APhổi của động vật có vú.BDa của giun đất.CPhổi của bò sát.DPhổi và da của ếch nhái.Câu 6.Động vật đơn bào, đa bào có tổ chức thấp hô hấp bằng hình thức nào sau đây:AHô hấp qua bề mặt cơ thể.BHô hấp bằng phổi.CHô hấp bằng mang.DHô hấp bằng hệ thống ống khí.Câu 7.Qúa trình trao đổi khí ở côn trùng diễn ra theo trình tự nào sau đây:AO2 → lỗ thở→ ống khí lớn→ống khí nhỏ→máu. Máu →CO2 → ống khí nhỏ→ ống khí lớn→ lỗ thở.BCO2 → lỗ thở→ ống khí lớn→ống khí nhỏ→tế bào. Tế bào →O2 → ống khí nhỏ→ ống khí lớn→ lỗ thở.CO2 → lỗ thở→ ống khí lớn→ống khí nhỏ→tế bào. Tế bào→CO2 → ống khí nhỏ→ ống khí lớn→ lỗ thở.DO2 → ống khí lớn→ống khí nhỏ→ lỗ thở→ tế bào. Tế bào →lỗ thở →CO2→ ống khí nhỏ→ ống khí lớnHô hấp ngoại bào.Trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài.Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.Trao đổi khí qua các lổ thở của côn trùng.Câu 8: Các ngành động vật nào thực hiện trao đổi khí trực tiếp với môi trường qua bề mặt cơ thể?Giun tròn, ruột khoang, giun đốt.Chân khớp, giun tròn, thân mềm.Ruột khoang, thân mềm, chân khớp.Giun đốt, chân khớp, thân mềm.Câu 9: Ở động vật, hoạt động hô hấp ngoài được hiểu là:ABCDABCDTRẮC NGHIỆM Chim Bò sát Lưỡng cư Giun đấtCâu 10: Ở cá, dòng nước chảy liên tục qua mang nhờ: Cá bơi lội trong nước. Cử động của miệng. Cử động của mang. Cử động phối hợp của miệng và diềm nắp mang.Câu 11: Động vật trên cạn có cơ quan trao đổi khí hiệu quả nhất là: Trên cạn. Dưới nước. Trên cạn và dưới nước. Trong đất.Câu 12: Nhóm động vật có hình thức hô hấp bằng phổi sống ở:ABCDABCDBDACCỦNG CỐ

File đính kèm:

  • pptTN_Ho_hap.ppt
Bài giảng liên quan