Chuyên đề Dạy học Dựa trên dự án

 Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học

Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm, sáng tạo

Phát triển năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp

Phát triển năng lực cộng tác làm việc

Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn Phát triển năng lực đánh giá.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 862 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Chuyên đề Dạy học Dựa trên dự án, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Lấ HUY HOÀNG – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘINỘI DUNG TRèNH BÀYDạy họcDựa trờn dự ỏnKhỏi niệm dạy học dựa trờn dự ỏnLà phương phỏp dạy học trong đú: Nội dung bài học được thiết kế thành một vấn đề cần giải quyết. Học sinh được chỉ dẫn cỏch thức và sử dụng cỏc kĩ năng cần thiết để giải quyết vấn đề. Học sinh được cung cấp cỏc cụng cụ, phương tiện, nguồn tài liệu cần thiết để giải quyết vấn đề. Kết quả của học tập là một sản phẩm cú tớnh thực tế.Khỏi niệm dạy học dựa trờn dự ỏn 	Là một hỡnh thức dạy học, trong đú người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, cú sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhiệm vụ này được thực hiện với tớnh tự lực cao trong toàn bộ quỏ trỡnh học tập, từ việc xỏc định mục đớch, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự ỏn, điều chỉnh, đỏnh giỏ quỏ trỡnh và kết quả thực hiện. Kết quả dự ỏn là những sản phẩm cú thể trỡnh bày, giới thiệuXỏc định vấn đềLập kế hoạch thực hiệnSỏch giỏo khoaBài họcThực tiễnKhỏi niệm dạy học dựa trờn dự ỏnĐặc điểm của dạy học dựa trờn dự ỏnDHDA6Cộng tỏc làm việc1Tớnh thực tiễn3Gõy hứng thỳ5Tớnh liờn mụn3Định hướng hành động4Tớnh tự lực của học sinh2Định hướng sản phẩmDHDAVai trũ của giỏo viờn và học sinh* Là người định hướng* Cung cấp, chỉ dẫn cỏc nguồn tài nguyờn* Tập trung vào việc tạo ra cơ hội cho học sinh học tập tự lực.* Làm mẫu và hướng dẫn.* Tạo mụi trường thỳc đẩy kĩ năng hợp tỏc và chia sẻ* Là người thực hiện* Chọn lọc, sử dụng tài nguyờn.* Tự lực hoàn thành nhiệm vụ dự ỏn* Cộng tỏc với thành viờn trong nhúm nhỏ* Trỡnh bày sản phẩm bằng nhiều hỡnh thứcGiỏo viờnHọc sinhƯu điểm của Dạy học dự ỏn Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm, sáng tạo Phát triển năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp Phát triển năng lực cộng tác làm việc Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn Phát triển năng lực đánh giá.Hạn chế DHDA đòi hỏi nhiều thời gian Đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp. Học sinh chưa quen với phương phỏp học tập tự lực, gặp khú khăn ban đầu. Giáo viên gặp khó khăn trong thời gian đầu chuyển từ PPDH truyền thống Giáo viên phải theo dõi sát quá trình học sinh thực hiện dự án.Vỡ sao phải DHDA?	Sự phỏt triển của xó hội – kinh tế tri thức; thụng tin bựng nổ đũi hỏi con người:Học suốt đời, tự định hướngPhải cú kĩ năng phõn tớch, phờ phỏn và giải quyết vấn đềTớch hợp kĩ năng hoặc kiến thức của nhiều ngành nghề khỏc nhau.Phải cú khả năng hợp tỏc (làm việc nhúm)Phõn loạiDẠY HỌC THEO DỰ ÁNNội dungThời gianHỡnh thứcNhiệm vụ- Trong mụn học- Nhỏ- Cỏ nhõn- Tỡm hiểu- Liờn mụn- Ngoài mụn học- Trung bỡnh- Lớn- Toàn lớp- Nhúm- Toàn trường- Nghiờn cứu- Kiến tạo- Hành độngCÁC GIAI ĐOẠN CỦA DẠY HỌC THEO DỰ ÁNĐÁNH GIÁGV và HS đỏnh giỏ kết quả và quỏ trỡnh Rỳt ra kinh nghiệm XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ/TèNH HUỐNG GV /HS dựa vào SGK, xđ vấn đề và mục đớch dự ỏnXÂY DỰNG KẾ HOẠCH GV/HS lập kế hoạch thực hiệnTHỰC HIỆN HS làm việc nhúm và cỏ nhõn, kết hợp lý thuyết và thực hànhGiỏo viờn chỉ đạo, theo dừi, trợ giỳpGIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỰ ÁN Học sinh hoàn thành sản phẩm, giới thiệu, trỡnh bày sản phẩm dự ỏn Thank You!

File đính kèm:

  • pptPhuong_phap_day_hoc_dua_tren_du_an.ppt
Bài giảng liên quan