Chuyên đề Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

Việc lựa chọn nội dung dựa vào các khoa học chuyên môn, không gắn với các tình huống thực tiễn.

Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 3369 | Lượt tải: 38download
Bạn đang xem nội dung Chuyên đề Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Nội dung trình bày Vài nét về tình hình đổi mới PPDH, KTĐG trong những năm qua Đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh Vài nét về tình hình đổi mới PPDH, KTĐG trong những năm qua - Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 về triển khai thí điểm phát triển CTGD nhà trường phổ thông - Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về sử dụng PP BTNB và các PPDH tích cực khác - Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ VH-TT-DL về sử dụng di sản văn hóa trong dạy học 1. Những nội dung đã và đang thực hiện (tt) - Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học; - Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 về việc triển khai việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra áp dụng ma trận đề thi - Công văn hướng dẫn nhiệm vụ hàng năm 1. Những nội dung đã và đang thực hiện (tt) Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục mới theo hướng phát triển năng lực cho học sinh: Cuộc thi KHKT dành cho HS trung học Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho HS trung học Cuộc thi dạy học chủ đề tích hợp dành cho GV Các cuộc thi trên mạng: Violympic, IOE; Giải toán trên máy tính cầm tay Đường lên đỉnh Opympia, tài năng tiếng Anh… 1. Những nội dung đã và đang thực hiện (tt) Đổi mới kiểm tra đánh giá - Đổi mới một bước cách thức ra đề kiểm tra, thi theo hướng: giảm dần yêu cầu học thuộc lòng; chú trọng yêu cầu vận dụng kiến thức tổng hợp; tăng dần các yêu cầu sáng tạo; gắn với các vấn đề thời sự của đất nước nhằm đánh giá đúng chất lượng học tập và năng lực của học sinh. - Đổi mới thi tốt nghiệp THPT theo hướng tổ chức thi 4 môn quốc gia và sử dụng 50% kết quả đánh giá quá trình. 1. Những nội dung đã và đang thực hiện (tt) 2. Một số mặt còn hạn chế (1) Hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG ở nhiều trường trung học chưa mang lại hiệu quả cao. (2) Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức lí thuyết, nhẹ về thí nghiệm, thực hành. - Việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết các tình huống thực tiễn cho HS - Việc ứng dụng CNTT chưa được thực hiện rộng rãi và hiệu quả. 2. Một số mặt còn hạn chế (3) Hoạt động KTĐG chưa bảo đảm yêu cầu khách quan, chính xác, công bằng; - Việc kiểm tra chủ yếu chú ý đến yêu cầu tái hiện kiến thức và đánh giá qua điểm số đã dẫn đến tình trạng GV và HS duy trì dạy học theo lối "đọc-chép" thuần túy. - Chưa chú trọng rèn luyện năng lực tự học cho HS. 2. Một số mặt còn hạn chế (4) Nhiều GV chưa vận dụng đúng quy trình biên soạn đề kiểm tra nên các bài kiểm tra còn nặng tính chủ quan của người dạy. - Hoạt động KTĐG trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học trên lớp chưa được quan tâm thực hiện một cách khoa học và hiệu quả. Đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh 1. Chủ trương của Đảng, nhà nướcvề đổi mới PPDH, KTĐG Nghị quyết 29: - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng KT-KN của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. - Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. - Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT trong dạy và học”. Định hướng phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục phổ thông mới Về phẩm chất: Về các năng lực chung: Định hướng phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục phổ thông mới So sánh một số đặc trưng cơ bản của CTGD định hướng ND và CTGD định hướng năng lực So sánh một số đặc trưng cơ bản của CTGD định hướng ND và CTGD định hướng năng lực So sánh một số đặc trưng cơ bản của CTGD định hướng ND và CTGD định hướng năng lực Đổi mới phương pháp dạy học Đổi mới phương pháp dạy học Đổi mới phương pháp dạy học So sánh một số đặc trưng cơ bản của CTGD định hướng ND và CTGD định hướng năng lực So sánh một số đặc trưng cơ bản của CTGD định hướng ND và CTGD định hướng năng lực So sánh một số đặc trưng cơ bản của CTGD định hướng ND và CTGD định hướng năng lực (1) Nhận thức đầy đủ vai trò của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục: Là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu giáo dục, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của HS. (2) Đánh giá cần phải dựa theo chuẩn KT, KN từng môn học, hoạt động giáo dục từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về KT, KN, thái độ (năng lực) của HS của cấp học. Định hướng chung về đổi mới KTĐG (3) Phải phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; đánh giá quá trình và đánh giá kết quả; giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS;đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng. (4) Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng TNKQ và  tự luận. Định hướng chung về đổi mới KTĐG Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học Một số khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá KT-KN của người học 

File đính kèm:

  • pptDinh uong doimowiu PPDH.ppt