Chuyên đề Tập huấn nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí min trong môn mỹ thuật

2. Yêu cầu, nguyên tắc của việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh trong học tập Mĩ thuật để giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh.

( 5 yờu cầu, nguyờn tắc cơ bản)

2.1. Cần xác định rõ mục đích của môn học là dạy học Mĩ thuật, giáo dục thẩm mĩ cho học sinh có tích hợp nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào những bài học có nội dung liên quan.

2.2.Việc tích hợp nội dung cần phù hợp, linh hoạt nhuần nhuyễn không khiên cưỡng, áp đặt chủ quan, công thức, gò bó.

2.4.Khi thực hiện tích hợp nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào các bài học mĩ thuật có nội dung liên quan cần chú ý đến thời lượng để đảm bảo kiến thức trọng tâm của bài học.

 

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Chuyên đề Tập huấn nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí min trong môn mỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MỤC TIấU Học viờn Nắm được tinh thần tớch hợp nội dung giỏo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chớ Minh trong mụn mĩ thuậtBiết cỏch tớch hợp nội dung giỏo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chớ Minh vào cỏc bài học liờn quan một cỏch phự hợp. NỘI DUNG 1. Giới thiệu tài liệu hướng dẫn tớch hợp 	Tài liệu gồm các phần: Môn Mĩ thuật với việc giáo dục tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh THCS.Nội dung và phương hướng tích hợp Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong môn Mĩ thuật ở trường THCS. Một số bài học minh họa theo hướng tích hợp nêu trên.2.Thực hành soạn trớch đoạn tớch hợp nội dung giỏo dục tư tưởng đạo đức HCMPHẦN THỨ NHẤTMôn Mĩ thuật với việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh1. Nhận thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.1.1. Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh1.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh1.3. Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.2. Môn Mĩ thuật với việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh THCS1. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc dạy học Mĩ thuật ở trường THCS2. Yêu cầu, nguyên tắc của việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh trong học tập Mĩ thuật để giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh.2. Yêu cầu, nguyên tắc của việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh trong học tập Mĩ thuật để giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh.( 5 yờu cầu, nguyờn tắc cơ bản)2.1. Cần xác định rõ mục đích của môn học là dạy học Mĩ thuật, giáo dục thẩm mĩ cho học sinh có tích hợp nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào những bài học có nội dung liên quan. 2.2.Việc tích hợp nội dung cần phù hợp, linh hoạt nhuần nhuyễn không khiên cưỡng, áp đặt chủ quan, công thức, gò bó. 2.4.Khi thực hiện tích hợp nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào các bài học mĩ thuật có nội dung liên quan cần chú ý đến thời lượng để đảm bảo kiến thức trọng tâm của bài học. 2.4.Về phương pháp dạy học cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như: nêu và giải quyết vấn đề, tổ chức cho học sinh thảo luận, sưu tầm tranh ảnh giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp của Bác, hình ảnh thể hiện đức tính cao đẹp của Bác, vẽ tranh về Bác, sưu tầm các trích đoạn video về các hoạt động của Bác cho học sinh quan sát...2.5.Đồ dùng dạy học cần có tranh ảnh minh hoạ như chân dung Bác Hồ, Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ trong lao động, học tập, hoạt động các mạng và đời sống thường ngày, Bác Hồ với các tầng lớp quân và dân ...để minh hoạ cho các đức tính cao đẹp của Bác, các trích đoạn video về hình ảnh của Bác..., khuyến khích cho học sinh sưu tầm tranh ảnh tư liệu...	PHẦN THỨ HAINội dung tớch hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chớ Minh trong mụn Mĩ thuật1.Cỏc căn cứ xõy dựng nội dung tớch hợp:Căn cứ vào chương trỡnh và SGK Mĩ thuật ở THCS, trờn cơ sở cỏc bài học mĩ thuật cú nội dung phự hợp.Căn cứ vào đặc thự của mụn mĩ thuật, đặc thự của cỏc phõn mụn.Căn cứ vào chủ trương, yờu cầu tớch hợp của Bộ GD&ĐT.2. Nội dung chương trỡnh tớch hợp được xõy dựng như sau:( chương trỡnh trong tài liệu)CÂU HỎI THẢO LUẬNVỡ sao cần giỏo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chớ Minh cho học sinh THCS?Làm thế nào để giỏo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chớ Minh cho học sinh THCS trong mụn mỹ thuật?Theo anh( chị), chương trỡnh tớch hợp giỏo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chớ Minh trong mụn Mỹ thuật cú cần bổ sung hoặc điều chỉnh cho phự hợp khụng?

File đính kèm:

  • ppttich_hop_tu_tuong_HCM_trong_MT.ppt