Dạng bài tập tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau

Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhminh | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 5228 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Dạng bài tập tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Phiếu học tập 1.Cho hai đường thẳng (d) y = ax + b (a ≠ 0) và (d’) y = a’x + b’ (a’ ≠ 0). Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) + (d) cắt (d’)  …………………………. + (d) // (d’)  …………………………… + (d) trùng với (d’)  …………………… 2. Đường thẳng y = 2x – 3 song song với đường thẳng nào ? A. y = 3x – 2 C. y = x – 3 B. y = 2x – 1 D. y = 2x 3. Số điểm chung của hai đường thẳng y = – x + 2 và y = 2 – x là: A. 0 B. 1 C. Vô số điểm chung Phiếu học tập 1.Cho hai đường thẳng (d) y = ax + b (a ≠ 0) và (d’) y = a’x + b’ (a’ ≠ 0). Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) + (d) cắt (d’)  + (d) // (d’)  + (d) trùng với (d’)  2. Đường thẳng y = 2x – 3 song song với đường thẳng nào ? A. y = 3x – 2 C. y = x – 3 B. y = 2x – 1 D. y = 2x 3. Số điểm chung của hai đường thẳng y = – x + 2 và y = 2 – x là: A. 0 B. 1 C. Vô số điểm chung a ≠ a’ a = a’ và b ≠ b’ a = a’ và b = b’ Bài tập 1: Bài tập 24 trang 55 SGK: Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3. Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số là: Hai đường thẳng cắt nhau; Hai đường thẳng song song với nhau; Hai đường thẳng trùng nhau. Dạng bài tập tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau: Bài tập 2: Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0). Hãy xác định a và b. Biết rằng đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A(1; 5) và song song với đường thẳng y = 2x – 1 . Dạng bài tập xác định các hệ số a, b của hàm số bậc nhất y = ax + b (a  0) Bài tập 3: Bài tập 26 trang 55 SGK: Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4 (1). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau: Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y = 2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2 Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y = – 3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5 Bài tập hướng dẫn: Bài tập 25 trang 55 SGK: a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ: b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng và Theo thứ tự tại M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N. 0 x y 1 1 3 2 3 2 2 1 1 A B C 2 0 x y 1 1 3 2 3 2 2 1 1 A B C 2 M N Công việc về nhà: - Ghi nhớ các điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng y = a'x+ b'(a'≠0) cắt nhau, song song và trùng nhau. - Xem lại các bài tập đã làm và ghi nhớ cách làm các dạng bài tập đó. - Làm các bài tập 23, 24/b, 25 trang 55 SGK. *HS khá, giỏi làm thêm các bài tập 18  22 trong SBT 

File đính kèm:

  • pptluyen tap sau duong thang song song va dt cat nhau.ppt